Lidar Hack Day tuo lasertutka-kehittäjät koolle Tampereelle luoden yhteistyöverkostoja tulevaisuuden kehitystarpeisiin

19.3.2018

Tekoälyn odotetaan tuovan ratkaisuja moniin haasteisiin. Lidar-sovellukset ja sensorifuusio näyttelevät tässä suurta roolia. Autonomiset ajoneuvot ovat sovellusalan yksi kiinnostavimmista ja seuratuimmista kehitysalueista. Ympäristön havainnointiteknologian uskotaan parantavan myös liikenneturvallisuutta.

Tampereella Hervannan Kampusareenalla järjestetään huomenna Lidar Hack Day, joka kokoaa lasertutka-kehittäjät koolle pohtimaan alan mahdollisuuksia ja kehityshaasteita, jakamaan tietoa ja parhaita käytäntöjä sekä verkostoitumaan. Tilaisuuden organisoi Unikie.

– Halusimme yhdistää eri toimijoita, jotka yrittävät hyödyntää lasertutkia ympäristön havainnointiin. Tämä on kohtuullisen uusi sovellusala, eikä yhteisöä ole kehittynyt. On vaikea löytää tahoja, joilta kysyä tekemisestä tai joiden kanssa vertailla tuloksia. Ajattelimme, että voisimme itse lähteä kehittämään yhteisöä järjestämällä tapahtuman asian ympärille, sanoo Unikien toimitusjohtaja Esko Mertsalmi.

Lidar Hack Day on saanut hyvän vastaanoton kentältä

Lidar Hack Day:ssä on mukana tutkijoita ja kehittäjiä noin 20 organisaatiosta. Kaiken kaikkiaan nelisenkymmentä henkilöä osallistuu tapahtumaan. Iltapäivän ohjelma koostuu aiheeseen liittyvistä esitelmistä, jotka pidetään Hack Day -henkisesti mahdollisimman yleisenä ja vuorovaikutteisena, jotta osallistujilla on mahdollista päästä helposti asiaan sisälle.

– Professori Jukka Heikkonen Turun Yliopistosta pitää avauspuheen Lidar sovelluksista ja sensorifuusiosta. Tämän jälkeen vanhempi projektipäällikkö Matti Kutila VTT:ltä kertoo Lidareista automatisoidun ajamisen yhteydessä.  Unikien Lidar ekspertti Sergey Smirnov käy läpi Lidar algoritmeja ja pistepilvien visualisointia, käytössä olevia sovelluksia ja parhaita käytäntöjä. Päivän päätavoite on tavata ihmisiä, luoda verkostoa ja nähdä viimeisimpiä Lidar-demoja. Samalla muodostetaan yhteisöä Lidar-teknologian ympärille, kertoo tilaisuuden pääorganisaattori Jari Mononen Unikiesta.

VTT:n robottiauto Martti saapuu paikalle näyttämään, miten LiDAR teknologiaa hyödynnetään automaattisen ajamisen ympäristönhavainnointitekniikkana.
– Autossa on kolme SICKin laserskanneria, joista kaksi on 8-juovaisia sekä yksi HD-tyyppinen. Autolla on ajettu automaattisesti lumisissa olosuhteissa jopa 80 km/h, kertoo Matti Kutila VTT:ltä.