Uusi yksikkömme Unikie Finance tuo CFO:t startup-yritysten tueksi

27.9.2017

Nykyisen toimintamme rinnalla aloittava uusi liiketoimintayksikkö tarjoaa senioritason talousammattilaisten tukea startup-yrityksille.  Unikie Financen CFO:t toimivat yrittäjien tukena tärkeimmissä talousoperaatioissa, jotka ratkaisevat yrityksen kasvun mahdollisuudet.

Unikien Financen CFO:t työskentelevät yrittäjän kanssa usein joitakin päiviä kuukaudessa, mutta esimerkiksi rahoituskierroksen aikana tiiviimmin. Konseptin etu on huippuammattilaisen saanti yrityksen tueksi kustannustehokkaasti.

– CFO:mme toimivat toimitusjohtajan taisteluparina olipa kyse rahoituksen hankkimisesta, käyttöpääoman hallinnasta tai muista talousratkaisuista, jotka ovat yrityksen kasvun edellytys, kertoo Unikie Financen partner Peter Ollikainen.

– He ovat kovissa paikoissa kykynsä näyttäneitä senioreita, jotka osaavat viedä yritystä eteenpäin.  CFO toimii selkeänä osana tiimiä, ei omassa kammiossaan numeroita pyörittelemässä.

Unikie Financen CFO:t aloittavat ensimmäiset asiakasoperaatiot pääkaupunkiseudulla tämän vuoden neljännellä kvartaalilla. Toiminta laajenee ensi vuonna Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.

Pätevä CFO tekee oikeat ratkaisut

Unikien ainutlaatuinen partner-konsepti tuo asiakasyritykselle etuja kustannustehokkuutena.  CFO:lle konsepti tarjoaa motivoivan ansaintalogiikan sekä tukipalvelut, jotka mahdollistavat täyden keskittymisen asiakasyrityksen tukemiseen.

Merkittävin ero useimpiin nykyisiin taloushallinnon palveluihin on osaaminen erityisesti silloin, kun on tarve tehdä tärkeitä, konkreettisia ratkaisuja yrityksen kasvun varmistamiseksi.

– Pätevä CFO osaa katsoa numeroiden takaa tulevaisuuteen ja tehdä oikeat ratkaisut nopeasti kokemuksensa ansiosta, sanoo Unikie Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Kolari.

Unikie Finance syntyi kasvuyritysten todellisesta tarpeesta.

– Tarve on tunnistettu myös meillä. Organisaatio halutaan pitää matalana, eikä päätoimista CFO:ta ole välttämätöntä palkata, sillä numerot ja kirjanpito ovat hallussa. Samalla on ajoittainen tarve kokeneelle huippuosaajalle, joka tuo toimintaan todellista lisäarvoa, Kolari kertoo.

Startup on ketterä, startupin taloushallinto ei

Startup-yritykset ovat erinomaisia ketterissä liiketoiminnan ja tuoteidean suunnanmuutoksissa, kuten mm. valtiotieteiden maisteri Antti Hyrkäs mainitsee vuoden lopulla Helsingin yliopistolle tekemässään väitöskirjassa.

Ongelmaksi muodostuu osaamisen puute juuri talouden suunnittelussa, joka on toisaalta  välttämätöntä toiminnan jatkumiselle. Startupien kasvuprosessia taloushallinnon näkökulmasta kuvaava Mauri Laukkanen konkretisoi puutteen vaikutuksia kirjassaan Kasvuyritys (Alma Talent).

– Tyypillisiä startup-vaiheen epäonnistumisen syitä ovat esimerkiksi väärä hinnoittelu, ylivelkaantuminen sekä talouden suunnittelun ja seurannan laiminlyöminen, joilta pystyisi helposti välttymään yritystalouden perusasioiden opiskelulla, Laukkanen kirjoittaa.

– Usein yritykset näkevät kuitenkin tärkeämmäksi panostaa johonkin muuhun, konkreettisempaan ja välittömämmän hyödyn tarjoavaan kohteeseen kuin taloushallintoon.

Laukkanen painottaa ennakoinnin merkitystä jo yrityksen toiminnan alussa. Budjetointia on tärkeää laajentaa pelkästä kassabudjetoinnista myynnin ennakointiin, tuotannon ohjaukseen, laskutukseen sekä tilaus- ja toimituskannan ylläpitoon.

Lisäksi taloustietoa pitää osata lukea. Muuten talousraporteista ja tilitoimiston lisäpalveluista ei ole lainkaan hyötyä.

Toimitusjohtajalle aikaa myyntiin ja tuotekehitykseen

Unikie Finance tiedostaa tilanteen. Toiminnan perusideaan kuuluu toimitusjohtajan kuorman keventäminen.

– CFO:mme järjestää toimitusjohtajan tukena talouspuolen asioita, jotka kaikki tähtäävät operatiivisen bisneksen eteenpäin vientiin. Toimitusjohtaja voi keskittyä myyntiin ja tuotevisiointiin, Peter Ollikainen sanoo.

Esimerkkejä käytännön tarpeista riittää. Startup-yrityksen kassavarat ovat usein aaltoliikkeessä – välillä niitä on runsaasti, toisinaan ei. Pätevä CFO osaa kassanhallinnan lisäksi rahoituksen haun, kun tarpeena on hakea sijoittajia tai julkisia tukia. On oleellisen tärkeää, että työssä on ammattilainen, joka saa myös tuloksia aikaan.

Kassan ”paikkauksessa” kyseeseen voi tulla myös laskujen myynti, joka sekin on oma taiteenlajinsa. Jos yritys päätyy myymään laskujaan, on tärkeää, että prosessi pysyy yrityksen sisäisenä ja asiakkaiden epäilyt toiminnan jatkuvuudesta vältetään.

Peter Ollikainen korostaa hyvän yhteistyösuhteen merkitystä toimitusjohtajan ja CFO:n välillä.

– Luottamuksen lisäksi on erittäin tärkeää, että henkilökemiat toimivat hyvin yhteen. Silloin voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia yritykselle.