Port Activity App – en stegvis resa mot en mer digitaliserad hamn

Share this event: 

Location: 

Webinar (09:00 CET)

Date: 

31.05.2022

Port Activity App - en stegvis resa mot en mer digitaliserad hamn

Vann: Tisdag 31. maj 2022
TID: 9.00 - 10.00
VAR: ONLINE

Varmt välkomna till ett fullspäckat webinar där vi kommer prata hamnar, digitalisering och presentera Unikie’s produktutbud riktat mot hamnar. Unikie har under 2 års tid etablerat POLO – Port Activity App i ett 20 tal olika hamnar främst i Norden men ser även ett intresse från kontinenten. Nu önskar vi dela med oss av lärdomar, spaningar och vad vi ser händer när det gäller hamnar och deras digitaliserings-resor.

Tillsammans med Gävle Hamn, Stamford och Sjöfartsverket är vi glada att få bjuda in till 1 timme där vi på riktigt grottar in oss i vad digitalisering betyder och kan komma att betyda för hamnar.

Tekniken finns, produkterna finns och lärdomar från 2 års användare av POLO i finska hamnar och Gävle hamn finns. Nästa steg och ytterligare möjligheter börjar utkristallisera sig i takt med att användandet ökar. Detta ser vi fram emot att behandla under detta webinar enligt:

  • Introduktion POLO och beskrivning av samarbete Unikie – Stamford
  • Sjöfartsverket MSW – Fenix API:er
  • Finska hamnar – vad händer där?
  • Implementationsprocess för Svenska hamnar
  • Frågestund (Live)

 

Varmt välkomna och registrera er närvaro och så hoppas vi att vi ses den 31/5!

UnikieLogo_2018
Gävle Hamn
Logo of Stamford

Programledare

Anders Berg
Anders Berg

Unikie

Anders har medverkat och projektlett ett flertal forskning och innovationsprojekt där de gemensamma nämnarna varit sjöfart, hamnar och digitalisering.

Han är en av de ursprungliga skaparna av Port Activity App.

Paneldeltagare

conny-rexed
Conny Rexed

Stamford

Conny Rexed är ansvarig för affärsområdet Hamn och Terminal på Stamford AB. Conny Rexed har en lång erfarenhet från olika uppdrag inom IT-branchen de senaste 25 åren inom både teknik och försäljning i företagsledande roller.

Vi har i detta affärsområde lång erfarenhet av att implementera Hamn- och Terminalsystem i hela Norden och är också en av de ledande aktörerna inom detta marknadsområde. Vi samverkar gärna med olika partner för att våra kunder skall få största nytta av de lösningar som vi eller vår partner levererar. Vi anser att detta är lika självklart som att utveckla våra system i nära samarbete med våra kunder. Vi ser därför fram att tillsammans med Unikie kunna erbjuda våra lösningar i samarbete med POLO. 

Carina Stål_SjöV
Carina Stål

Sjöfartsverket

Carina Stål är programledare för det branschgemensamma programmet Smarta Anlöp som syftar till ökad samverkan mellan anlöpets aktörer inom digitalisering för att påskynda utvecklingen mot en effektivare anlöpsprocess.

Gävle Hamn
Gävle Hamn

Gävle hamn är Mellansveriges största logistiknav där sjöfart, järnväg och vägtransporter möts. Gävle Hamns främsta och viktigaste uppdrag är att stärka det regionala näringslivet, samt skapa konkurrensfördelar för regionens industri.

Gävle hamn har deltagit i utvecklingen av Port Activity App som pilothamn från början. Torbjörn Henriksson kommer representera Gävle Hamn under detta webinar.

Om Unikie

Unikie är ett finskt teknikföretag som utvecklar teknik för skyddade realtidsprocesser. Våra tjänster koncentrerar sig på korsningen mellan tre globala makrotrender – IoE, 5G och AI, där våra teknologilösningar möjliggör en ständig medvetenhet om omgivningen, liksom beslutsfattande och kontroll baserad på den. Bland våra kunder finns pionjärer inom realtidsanvändning av data i fordonsindustrin samt andra industrier och telekommunikationsföretag världen över.

Unikie grundades 2015 och är ett av Finlands snabbast växande teknikföretag. År 2020 var vår omsättning 33 miljoner euro. Vårt mål för en nära framtid är att fortsätta vår snabba internationella tillväxt, eftersom efterfrågan på vår AI, djupa teknik och säkerhetslösningar ökar snabbt överallt. I slutet av 2020 fick vi tillväxtkapital från Capman Growth och Tesi. Vi anställer över 400 mjukvaruutvecklare i Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Estland och USA. Bland våra kunder finns Sandvik, Nokia, Valmet och Ponsse.