Monipuolinen alusta tiedon keruuseen ja visualisointiin.

 • Unikie Drive on pilvipohjainen alusta sensoridatan analysointiin ja visualisointiin (D3)
 • Unikie Drive voi käsitellä kaikkea saatavilla olevaa tietoa niin sijaintiperusteisista lähteistä (esim. ajoneuvot) kuin kolmansien osapuolten lähteistäkin (esim. paikka-anturit voivat tarjota tärkeää taustatietoa)
 • Amazon AWS on skaalautuva pilvipalvelu, joka tukee miljoonia transaktioita
 • Monipuoliset backend-toteutukset tukevat myös .Net- ja Azure-alustoja.
Unikie DRIVE user interface

Unikie Driven hyödyt.

Unikie Drive on kattava ja skaalautuva alusta, joka kykenee käsittelemään lukuisia datapisteitä yhtäaikaisesti. Taustajärjestelmä tukee automoitua data-analytiikkaa ja heuristiikkaa jatkoanalyysien tekemiseksi.

Helppokäyttöiset datan visualisointityökalut tuovat tilannetiedot nopeasti käyttöösi. Kerätty sijaintiperusteinen data voidaan visualisoida, analysoida ja jalostaa jatkokäyttöön.

Mitä
Unikie Drive ratkaisee?

 • Ajoneuvo- ja taustatietoja ei usein hyödynnetä riittävästi tulosten analysointiin
 • Arvokasta sensoridataa kerätään jatkuvasti enemmän pilvipalveluihin
 • Unikie Drive tarjoaa ajantasaiset tiedot ja sulautetun analytiikan (embedded analytics) sekä mahdollistaa siten lähes reaaliaikaisen tiedonhallinnan
 • Unikie Driven avulla on esimerkiksi mahdollista seurata liikkuvan ajoneuvon dataa reaaliajassa ja luoda automatisoituja data-analyysejä

KÄYTTÖ­TAPAUKSIA.

 • Ajantasaiset tiedot tieolosuhteista voidaan kerätä liikkuvista ajoneuvoista
 • Tilastotiedot kilpailuista moottoriradoilla
 • Sensorien havaitsemat poikkeamat ja hälytykset kartalla
 • Tuotantolaitoksen ja -linjan hälytykset kartalla

Ota yhteyttä.