Useiden ajoneuvojen hallinta

Joustava alusta useiden ajoneuvojen hallintaan.

Useiden ajoneuvojen samanaikainen hallinnointi on entistä kriittisempää, kun järjestelmien modulaarisuus kasvaa ja yritysten hallinnoitavana on yhä enemmän järjestelmiä, teknologioita ja integraatioita. Tätä varten olemme kehittäneet teknologiaa, joka varmistaa useiden ajoneuvojen tehokkaan ja sujuvan ohjaamisen prosessien pysyessä hallinnassa.

Olemme luoneet useiden ajoneuvojen hallintajärjestelmän, joka on mukautettavissa useille teollisuudenaloille: autoteollisuuteen, kaivostoimintaan, rakentamiseen, armeija- ja puolustuskäyttöön, merenkulkuun, satamiin, maa- ja metsätalouteen jne.

Laaja kokemus.

Tiedämme, mitä ajoneuvojen ja ajoneuvokantojen hallintaan tarvitaan. Keskitämme resurssimme liikenteen hallinnan, kaluston valvonnan, ajoneuvojen turvallisen hallinnan, liikeradan suunnittelun, analytiikan ja visualisoinnin kehitykseen sekä käyttökokemuksen suunnitteluun. 

Control Hub -järjestelmämme mahdollistaa ajoneuvojen automaation toiminnan suunnittelun ja käytön. Ajoneuvokannan hallinnasta tulee kustannustehokkaampaa, turvallisempaa ja ennakoivampaa.

Ota yhteyttä.