Workflow Situation Room

A person sitting in a monitoring room and supervising production with computers and cameras

Tuotantoympäristön ylläpito, hallinnointi ja seuranta useiden toimijoiden kanssa voi olla hankalaa, varsinkin teollisuudenaloilla, joissa järjestelmiä ja toimintatapoja on kehitetty useina eri aikajaksoina ja toimintoja on toteutettu moniin erilaisiin järjestelmiin, alustoihin ja ohjelmistoihin. Jotkut tuotannon osat voivat olla täysin digitaalisia, kun taas toiset ovat täysin manuaalisia ja vaativat työntekijöitä suorittamaan ne. Suurin haaste näissä tapauksissa on, miten tieto liikkuu prosessin eri toimijoiden / toimijoiden välillä ja miten tietovirtaa seurataan ja miten sen toiminta turvataan. Tiedätkö kuinka tehokkaasti viestintä toimii prosesseissa ja jos jotain tietoa ei ole saatu, missä ongelma on?

Tuo kaikki toimijat saman tiedon äärelle.

Tällaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin olemme luoneet teknologia-alustan, jota kutsumme ”työnkulun tilahuoneeksi” (”workflow situation room”). Ympäristömme integroi kaikki operaattorit / toimijat, järjestelmät ja tiedot yhdelle alustalle, joten jokaisella on selkeä ja ymmärrettävä kuva prosessin etenemisestä ja heille voidaan antaa hälytys, kun heidän toimiaan tarvitaan prosessissa.

Tietovirtaa seurataan kokonaisuutena  Unikien omalla Aino.io-ratkaisulla, joka paitsi seuraa tiedonkulkua myös tietää, kun osa tiedoista puuttuu, ja varoittaa prosessin omistajaa. Alustalle pääsee helposti matkapuhelimella, tabletilla tai työpöydällä, joten se on kaikkien toimijoiden käytettävissä. Myös kokonaan digitaalisia järjestelmiä voidaan liittää alustaan rajapintoja hyödyntämällä.

Alusta useille ratkaisuille.

Ensimmäinen toteutuksemme työnkulun tilahuoneesta on POLO – Port Flow Optimization -ratkaisu. POLO tuo yhteen kaikki satamalogistiikan ja työnkulun toimijat. Alusta ei kuitenkaan rajoitu vain satamiin, vaan sitä voidaan käyttää erilaisissa työnkuluissa toimialasta tai toiminnasta riippumatta. Mikä tahansa usean toimijan prosessi, jonka toiminnan onnistuminen on kiinni oikeaan aikaan saaduista tiedoista, hyötyy suuresti alustamme käytöstä. Alusta voidaan räätälöidä asiakkaan yksilölliseen käyttötapaukseen. Kaikkien toimintojen hallinnointi ja seuranta teollisissa prosesseissa ei ole koskaan ennen ollut näin helppoa.

Workflow Situation Room

-RATKAISUT.

Ota yhteyttä.