Vaativaa ohjelmisto­kehitystä julkisen liikenteen operaattoreille

Unikie on toiminut luotettavana toimittajana FARAn projekteissa vuodesta 2018 alkaen. Unikien ohjelmistokehittäjät ovat jo vuosia olleet FARAn mukana luomassa tulevaisuuden ratkaisuja julkisen joukkoliikenteen tarpeisiin.
Asiakas:
FARA

Jaa projekti: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

FARA on pohjoismainen teknologiayritys, joka toimittaa IT-järjestelmiä joukkoliikenteeseen. FARAn tuotteita ovat mm. lippu-, matkustajainformaatioinfotainment- ja reaaliaikaiset tiedonhallintajärjestelmät. FARAn järjestelmiä on asennettu yli 14 000 ajoneuvoon, yli 19 000 kuljettajaa käyttää FARA-sovellusta joka päivä ja yli 306 miljoonaa lippua ostetaan päivittäin FARAn rahastusjärjestelmien avulla. Hyvä modulaarinen alusta ja arkkitehtuuri ovat mahdollistaneet standardituotteisiin räätälöityjen järjestelmien toteuttamisen. Unikien ohjelmistokehittäjät ovat jo vuosia olleet FARAn mukana luomassa tulevaisuuden ratkaisuja julkisen joukkoliikenteen tarpeisiin.

Unikie on toiminut luotettavana toimittajana Faran projekteissa vuodesta 2018 alkaen. Yhteistyön juuret ovat kuitenkin jo paljon pidemmällä, sillä Neusoftin kautta toimittajasuhde alkoi jo vuonna 2012 ja on jatkunut keskeytyksettä yritysoston jälkeen. Unikien ammattilaisten myötä FARA on saanut nopeasti tarvittavaa ohjelmistokehitysosaamista, jolloin toimitukset ovat pysyneet aikataulussa tarvittavan laatutason säilyttäen.

Unikien ammattilaiset täydentävät FARAn Oulun 13 ammattilaisen yksikköä useissa projekteissa. Varsinkin C++ ja Qt -osaajille on erityinen tarve FARAn tuotekehityksessä ja asiakasprojekteissa.

Unikiella on ollut iso rooli ITxPT-alustan kehittämisessä.

FARAn viimeiset kehitysprojektit liittyvät vahvasti ITxPT -standardointiin, joka on uusi joukkoliikenteen tietotekniikan standardi. Unikiella on ollut iso rooli FARAn ITxPT-ohjelmistoalustan kehittämisessä. Asiakastoimituksia on jo tehty ja lisää on tulossa.

FARA on yksi ensimmäisistä toimittajista Euroopassa, joka on toimittanut kaksi kokonaisvaltaista ratkaisua perustuen uuteen on-board ITxPT-alustaan. FARAn SMART-tuotteissa ITxPT-alusta on integroitu linja-autojen järjestelmiin. Unikien kokenut C++ ja Qt -osaajatiimi on osallistunut järjestelmän suunnitteluun, jossa on luotu ITxPT-standardin mukaista ohjelmistoa bussien seuraavan sukupolven tietokoneisiin ja kuljettajapäätteisiin. Vuonna 2019 kehitetty ratkaisu on käytössä linja-autoissa asiakkaillamme.

FARA digital public transportation services

Kuva: FARA

FARA on toimittamassa parhaillaan lippujärjestelmäuudistuksia, joissa hyödynnetään Unikien palvelinsovelluskehitys- ja mobiilisovelukehitysosaamista. Suomessa on parhaillaan käynnissä joukkoliikenteen valtakunnallisen lippujärjestelmän Waltin kehittäminen. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallinnoimassa hankkeessa Faran ja Unikien kehityskohteena on mm. mobiililippujärjestelmän kehittäminen kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen.

Unikie on FARAn merkittävä kumppani julkisen liikenteen hankkeissa. FARAn kansainvälinen toimintaympäristö tuotekehityksessä ja asiakasprojekteissa tarjoaa unikielaisille ohjelmistokehittäjille mahdollisuuden kehittyä vaativissa rooleissa osana ammattilaisten tiimiä.

Unikie kehittämässä uusia lippu­järjestelmiä ja mobiililippu­järjestelmiä.

Unikien osaamisalueet: Digitaalinen ohjaamo, Infotainment -ratkaisut, Ohjelmistokehitys ja sulautetut järjestelmät

Avainsanoja: C++, Linux, Qt, ITxPT, scripting, audio streaming, HW interfaces, CAN/OBD, IP, TCP, UDP, DNS, MQTT, http, Java, Linux, Mysql, SQL Server, Azure, Google, Web UI, React

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ