Ihmiset ovat Tiina Raittisen työn keskiössä: “People tiiminä tuemme sekä yksilön että yhteisön onnistumista”

Jaa tarina: 

Ihmiset Unikiella

Unikien ihmisasioista vastaava People Operations -tiimi vahvistui maaliskuussa, kun Tiina Raittinen aloitti People Business Partnerina. Kokenut ihmis-ammattilainen on systemaattisesti rakentanut urapolkuaan jo reilun kymmenen vuoden ajan. Kun määräaikainen työ IT-alan yrityksessä oli päättymässä, osui Tiinan kiikariin teknologiayhtiö Unikie. Kovaa kasvua tekevänä yhtiönä Unikie vaikutti varteenotettavalta vaihtoehdolta urakehityksen näkökulmasta.

”Unikie herätti kiinnostukseni uuden teknologian rakentajana. Lisäksi tutkiessani yrityksen taustoja sekä kasvulukujen että henkilöstörakenteen osalta, vakuutuin siitä, että osaamiselleni olisi yrityksessä todellista käyttöä. Yhteydenottooni reagoitiin positiivisesti ja nyt olen täällä intoa täynnä tukemassa Unikien kasvua ihmisosaamiseni kautta”, Tiina valaisee taustaa.

Unikiessa Tiina kantaa kokonaisvastuun People Operations – tiimin palveluista.  Operatiivisessa työssään hänen vastuualueenaan on ihmisten ja liiketoiminnan tukeminen. Tämän lisäksi Tiinan vastuulla on erilaisia kehitysprojekteja sekä osaamisen kehittäminen. Tiiminä People Operations tarjoaa palveluita johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin liittyen, unohtamatta vastuuta organisaation kulttuurillisesta kehittymisestä ja hallinnollisista töistä. 

Fokuksessa yksilöiden sekä liiketoiminnan tavoitteet 

Tiinaa kiehtoo ihmistyössä sen monipuolisuus ja vaihtelevuus.  Siinä yhdistyvät kiehtovalla tavalla ihmiset ja liiketoiminta tavoitteineen. 

”Pääsee kehittämään asioita ja auttamaan ihmisiä”, toteaa Tiina ihmistyön  vetovoimaisuutta itselleen.

Tiina kertoo olevansa analyyttinen ja päämäärätietoinen kehittäjäpersoona joka  tykkää pohtia syy-seuraussuhteita. Tavoitekeskeisyyden takaa löytyy kuitenkin empaattinen ihmisen kohtaaja. Tiinan mukaan ihmisten kanssa työskennellessä  täytyy olla tiettyä pehmeyttä, mutta samanaikaisesti jämäkkyyttä hoitaa vaikeitakin asioita. 

”Toisinaan tulee eteen vaikeita tilanteita, jotka vaativat puuttumista.  Vuorovaikutustilanteissa pyrin aina tunnistamaan ihmisen tunnetilaa. Vaikka on vaikeita keskusteluja, niin tavoitetilana on aikaansaada kaikille osapuolille paras mahdollinen fiilis”, Tiina kertoo.

”Täytyy muistaa, että ihmistiimi on sekä yrityksen että ihmisten edustaja. Jokaisesta tilanteesta pitää löytää win-win-tilanne, se on ehdottoman tärkeää”, Tiina painottaa.

Modernin ihmistyön periaatteet kuuluvat Tiinan puheessa. Hän painottaa sitä, että ihminen ymmärretään kokonaisuutena ja häntä kunnioitetaan, osoitetaan empatiaa toista ihmistä kohtaan ja ymmärretään erilaisuutta osana hyvinvoivaa organisaatiota. 

”Modernissa organisaatiossa asioista saa olla erimieltä ja sen saa sanoa ääneen ilman pelkoa”, Tiina summaa ajatuksiaan. 

Toinen puoli modernia ihmistyötä on oikeiden asioiden tekeminen oikea-aikaisesti.  Kaikki lähtee siitä, että tunnistetaan oman tehtävän ja tiimin olemassaolon tarkoitus.Kehitystyötä tehdään jatkuvan parannuksen menetelmällä, pienissä paloissa.  

”Ihmistiimin tavoitteena on auttaa liiketoimintaa sekä ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa.Työelämä menee hurjaa vauhtia eteenpäin. Ihmistiimin pitää olla ajan hermolla ja reagoida oikea-aikaisesti oikeisiin asioihin”, Tiina valottaa.

Merkityksellinen työ ja mahdollisuus kasvaa luovat hyvinvointia

Unikiessa työskentelee yli 400 ohjelmistoalan huippuosaajaa, joille merkityksellinen työ on prioriteeteissä korkeimmalla. Asiantuntijaorganisaatiossa myös osaamisen kehittäminen ja eteneminen uralla ovat tärkeässä roolissa. 

”Osaamisen kehittäminen ja urapolun mahdollistaminen on erittäin tärkeä teema ihmistyössä. Haluamme ymmärtää ja tukea entistä paremmin työntekijöittemme osaamispotentiaalia sekä sen kehittymistä  paitsi yksilön oman kehityksen niin myös liiketoimintamme kannalta”, Tiina kertoo.

Ihmistyön kokonaisuus on paljon muutakin. Sen tavoitteena on yleisen liiketoimintasuunnitelman ja strategisen suunnan tukeminen erityisesti johtamisen, osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin, organisaation kehittämisen ja työsuhdehallinnon alueilla. 

”Uskon, että yhteisöllisyys, autonomia ja kyvykkyys, yhdistettynä hyvinvointiin, merkitykselliseen työhön ja mahdollisuuteen kasvaa, luovat hyvinvointia ja sitouttavat parhaiten organisaatioon. Tämän tukemiseen me tiiminä pyrimme”, Tiina avaa ajatuksiaan.

Tiina ylistää Unikien People Operations -tiimiä valtavan omistautuneeksi porukaksi, joka tekee työtä isolla sydämellä.

”Olemme tiiminä vielä uusi, mutta olemme löytäneet jo hyvän yhteisen tekemisen suunnan. Operatiivista työtä teemme rinta rinnan Lauran (Eve) kanssa. Lauran vastuulla on ihmisten sitouttaminen ja kulttuurin rakentaminen, kun itselläni työ koostuu johdon tuesta. Lisäksi tiimiämme täydentävät Noora (Mykkänen), Kristiina (Eloranta) ja Carita (Lang) hallinnollisten ja avustavien tehtävien kautta”, Tiina esittelee ja kertoo tiimityön ja osallistamisen olevan hänelle tärkeä osa työntekoa ja johtamista.

”Liputan yhteistyön ja osallistamisen puolesta. Haluan osallistaa ihmisiä laajasti, toki jokaisen oman kiinnostuksen ja roolin puitteissa.  Tällä hetkellä menossa on mm. osaamisen kehittämiseen, yhteisöllisyyteen ja People Operations -tiimin sisäiseen tekemiseen liittyviä kehitysasioita”, Tiina avaa suunnitelmia.

 

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

Lisää tarinoita