Kova erikoisosaaminen avainasia kansainvälistymisessä

8.3.2017

Unikiella on takanaan ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yritys on vankistanut asemaansa kotimaisen ohjelmistoalan huipulla työntekijämäärän kasvaessa yli puoleen sataan ohjelmistokehitysalan osaajaan. Tähtäimenä on jatkaa kasvua ja saada kasvu tulevaisuudessa erityisesti kansainvälistymisen kautta. Tavoitteena on saada 70 % yrityksen liikevaihdosta jatkossa Suomen ulkopuolelta.

Valmiiksi tuotteistetut ratkaisut ovat ainoa keino, millä pienehkö suomalainen yritys voi saada aikaan kauppaa Suomen ulkopuolella. Unikien tavoitteena onkin löytää sellaiset tuotteistetut ratkaisut, joilla ovet Suomen rajojen ulkopuolella aukeavat. Unikien Lidar-tekeminen on yksi esimerkki osaamisesta, jolle on suuri tarve, mutta osaajia vähän. Etsimme jatkuvasti samankaltaisia toimialueita, joissa suomalainen osaaminen pääsee oikeuksiinsa.

Lidar-osaamiselle kansainvälistä kysyntää

Tällä hetkellä keskitymme Unikiessa kahteen alueeseen: Lidar-osaamista kaipaaviin autopuolen firmoihin sekä muihin teollisiin asiakkaisiin, joilla on samankaltaisia tarpeita. Toisena alueena ovat mobiililaitteiden suorituskyvyn optimointiin liittyen embedded graphics -osaamista vailla olevat talot.

Lidar-esiteUnikien osaaminen lidarissa kulminoituu pistepilven käsittelyyn, analysointiin ja tulkinnan tekemiseen. Unikie myy ohjelmistoratkaisua, joka soveltuu erilaisiin Lidar-laitteisiin. Lidarin (Light Detection and Ranging) avulla esimerkiksi auton ympärillä liikkuvien ihmisten tai ajoneuvojen tunnistaminen onnistuu nopeammin ja tarkemmin kuin esimerkiksi videokameralla. Lidar toimii muuten kuin tutka, mutta se käyttää tutka-aaltojen sijasta lasersäteitä.

Edellisten ohella teknologiamielessä tullaan edelleen hakemaan paljon full-stack -osaamista, front-end -osaamista, embedded-osaamista. Erikoisosaamisen puolella tärkeimmiksi osaamisalueiksi nousevat machine learning, big data analytiikka ja security -osaaminen.

Asiakas hyötyy läpinäkyvästä ja rehellisestä toiminnasta

Unikien kaltaiselle yritykselle proaktiivisuus on kaiken A ja O. Pitää ymmärtää asiakkaan toimiala ja sen haasteet. Lisäksi pitää nähdä asiakkaan haasteet, jotta voidaan kehittää niihin sellaisia ratkaisuja, joita asiakkaat haluavat ostaa.

Unikien pitää ensinnäkin pystyä rekrytoimaan parhaat osaajat. Toiseksi pitää tehdä työtä sen eteen, että meillä on asiakkaille tarjota valmiita ratkaisuja tai ratkaisuaihioita sekä vastauksia heidän ongelmiinsa ja kilpailukykynsä parantamiseen. Tämä vaatii paljon taustatyötä asiakkaiden markkinan ja asiakkaiden ymmärtämiseksi sekä myös ketterää teknistä kehittämistä, että löydetään sellaisia ratkaisuja, joita voidaan tarjota useammille asiakkaille ja yli markkinasegmenttien. Pistepilvi-osaamisen tiimoilta meillä on tällä hetkellä projekteja menossa teollisuuteen, autopuolelle, maa- ja metsätalouteen eli asiakkaille, joilla ei kuvittelisi heti olevan mitään yhteistä. Parhaat innovaatiot syntyvätkin, kun yhdistellään osaamista ja ratkaisuja aivan eri toimialoilta toisille uudenlaiseen käyttöön.

Kovan luokan osaamisen lisäksi vahvuutenamme ovat toiminnan läpinäkyvyys ja rehellisyys. Meidän kanssamme asiakas voi olla aina varma, että saa tasan sen mistä on sovittu, aikataulussa ja korkealaatuisena. Tarjoamme siis valmiita ratkaisuja, erikoisosaamista, joustoa, kustannustehokkuutta ja nopeutta. Näitä asiakkaat etsivät.

Imagon rakentamista osaaminen edellä

Kehityksen syklien nopeutuessa pitää tuotteita ja ominaisuuksia pystyä kehittämään yhä nopeammin. Kenelläkään ei riitä aika tässä kilpajuoksussa opetella uusia asioita. Vastatakseen kilpailijoiden kehitykseen haetaan tarvittu erikoisosaaminen ulkoa, mikä on Unikielle mahdollisuus.

Hyvä esimerkki on erään ison asiakkaamme projektista. Heillä oli tarve kovan luokan grafiikkaosaajille ja ottivat meiltä kolmen hengen tiimin osaksi omaa tuotekehitystään. Heidän oma tiiminsä kyseisellä alueella on yli satakertainen kooltaan ja tehnyt pitkään heidän tuotteidensa R&D:ta. Kuitenkin meidän kolme kaveriamme löysivät kahden ensimmäisen työviikkonsa aikana kaksi kriittistä bugia heidän jo tuotteissa olevista grafiikka-ajureista ja he myös korjasivat nuo saman tien parantaen lopputuotteiden luotettavuutta, suorituskykyä, asiakaskokemusta sekä virran kulutusta huomattavasti. Saimme tästä erittäin paljon kiitosta. Tämänkaltainen osaaminen ja maine on juuri sitä mitä haemme ja millaista lisäarvoa haluamme asiakkaillemme tuottaa.

Tällä tavoin luomme meille erikoisosaamisalueillamme nimeä talona – Unikie brändiä – jolloin meihin otetaan yhteyttä, jos/kun halutaan hommat laadukkaasti ja nopeasti valmiiksi. 

Seppo Kolari, Chairman of the Board, founder