Kuinka pitkään autoissa on vielä ratti?

10.5.2019

Autonomiset ohjausratkaisut ovat jo tätä päivää ja lähiaikoina tulemme näkemään niitä huomattavasti lisää. Laajamittaiset ratkaisut saattavat tosin odotuttaa itseään pidempään, sillä  autonomisessa ajamisessa on monenlaisia lain, hallinnon ja standardoinnin ongelmia.

Monenlaiset rajatummat ympäristöt, kuten lyhyet automatisoidut joukkoliikenteen syöttöyhteydet, satama-alueet, logistiikka, kaivos-, rakennus- ja metsäteollisuus tarjoavat ympäristöjä ja sovellusalueita, joissa autonomisia ohjausratkaisuja voidaan jo nyt hyödyntää. Näiltä alueilta voidaan nopeasti tunnistaa kaupallisia sovelluksia, joita voidaan ottaa käyttöön hyvin nopeasti lisäämään muun muassa turvallisuutta.

Aito tarve tehdä jotain

Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuodessa n. 1,3 miljoonaa ihmistä, joista arviolta 90% ihmisen virheen seurauksena.  Teknologian avulla voimme pienentää inhimillisten virheiden määrää  lisäämällä silmiä joka suuntaan. Konenäkö ja sensorit tunnistavat ja osaavat ennakoida tilanteita, jotka meiltä ihmisiltä voisivat jäädä helposti huomioimatta.

Toki autonomisen liikenteen aiheuttamat henkilökuolemat ovat erittäin paljon keskustelua herättäviä ja saaneet paljon mediatilaa. Kuitenkin nopeillakin parannuksilla voidaan liikenneturvallisuutta parantaa. Vielä kun katsotaan miten väestöpyramidi kehittyy, huomataan, että ikääntyvien ihmisten avustaminen liikkumisessa tulee olemaan yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista. On siis selvää, että tällä aihealueella on paljon kehitettävää ja voitettavaa.

On arvioitu, että liikenteen automatisoituminen nopeutuu, mutta tulee silti kestämään vuosia, jopa vuosikymmeniä. Osittaisia ratkaisuja tehdään nopeammin, mutta kokonaisvaltainen kehittyminen on hitaampaa. Teollisuuden aloilla tämä muutos on kuitenkin nopeampaa ja uutta teknologiaa ollaan valmiit hyödyntämään heti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että autonominen ajaminen ja siihen liittyvät teknologiset innovaatiot tuovat helpotusta monessa asiassa ja usealle toimialalle. Parempi objektien tunnistus mahdollistaa teollisuuden aloilla konenäön hyödyntämistä ja lisää turvallisuutta monella tavalla.

Olisitko kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää, tai haluaisitko nähdä demon siitä miten sarjatuotannossa oleva henkilöauto muokattiin autonomiseksi? Ota yhteyttä

 

Esko Mertsalmi
CEO, Unikie