Tulevaisuus on automatisoitu

Tämän hetken yksi kuumimmista aiheista on itsestään kulkevat ajoneuvot. Ajaminen on muuttumassa ja koko suhtautuminen liikkumiseen näyttää olevan murroksessa. Työmatkan optimointi ja oman ajankäytön tehostaminen älykkään liikkumisen avulla alkaa olla nykyaikaa.

Itsestään ajavat autot ovat olleet niin elokuvien kuin tieteiskirjallisuuden teemoissa jo pitkään. Viimeisen vuosien aikana on autoihin tullut ajamista helpottavia ominaisuuksia kaistavahtien, pysäköinti assistenttien ja kohteentunnistus toiminnallisuuksien kautta ja nämä kaikki ovat ensiaskelia kohti itsestään ajamista. Edellä mainitut toiminnallisuudet ovat ns. Partly Automated Driving (PAD).

Seuraavalla tasolla, auto alkaakin jo sitten itse ohjata itseään, vaikka kuljettajalla on oltava edelleen tuntuma rattiin. Tästä seuraava askel on tilanteet, joissa kuljettaja voi heittäytyä hetkellisesti matkustajaksi, jolloin auto ajaa täysin itsestään. Tämä tuo mukavuutta varsinkin matka-ajossa, jolloin kuljettaja voi rentoutua ja nauttia kyydistä.

Tästä seuraava taso on viety jo hieman pidemmälle, jolloin kuljettaja voi vaikkapa nukkua matkan aika, jolloin auto ei kaipaa minkäänlaista huomiota.

 

 

Olemme jatkossa vain matkustajia

Kun otetaan vielä yksi askel eteenpäin, on ihmiset vain matkustajia ja auto liikkuu itsestään ja hoitaa tarvittavat pysähdykset esimerkiksi pysäkeillä. Tällöin auto on täysin itsenäinen tieliikkuja ja sen täytyy pystyä reagoimaan ympäristöön ja tekemään itsenäisiä, mutta toki ennalta ohjelmoituja päätöksiä.

Mitä hyötyjä teknologia voi tuoda ajamiseen?

Kuljettajan vireystilan seuranta tai esimerkiksi automaattinen pysähtyminen, jos sensorit huomaavat edessä vaaratilanteen, ovat yksinkertaisia esimerkkejä siitä miten voimme parantaa turvallisuutta.

Teknologian avulla voimme pienentää inhimillisten virheiden määrää ja lisätä silmiä joka suuntaan. Konenäkö ja sensorit tunnistavat ja osaavat ennakoida tilanteita, jotka meiltä ihmisiltä voisivat jäädä helposti huomioimatta. Kun katsotaan miten väestöpyramidi kehittyy, huomataan että ikääntyvien ihmisten avustaminen liikkumisessa tulee olemaan yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista.

Eniten uutisointia on silti varmasti taksiliikenteen ympärillä. Uber ja Lyft ovat olleet isosti kehittämässä itsestään liikkuvia takseja, mutta toki niidenkin kanssa on ollut vielä alkupään haasteita. Täysin itsestään kulkevia takseja tulemme silti näkemään seuraavien vuosien aikana huomattavasti enemmän.

Ja on ilmassa ollut myös keskustelua siitä, että onko ihmisillä edes jatkossa oikeutta ajaa autoa. Yhdysvalloissa kuoli 38.000 ihmistä liikenneonnettomuuksissa vuonna 2016 ja niistä vaarallisimmat onnettomuudet johtuivat nimenomaan inhimillisistä virheistä. Teknologia tuo turvallisuutta ja itsestään liikkuvia autoja on helpompi ohjata myös massana, eli voimme optimoida liikennevirtoja, ohjata liikennettä pois pullonkauloista ja ajastaa työpaikkaliikenteen virtoja.

Kerätään ja hyödynnetään dataa

Unikie Drive on pilvipohjainen tiedonkeruualusta, joka kerää dataa erityyppistä sensoreista ja analysoi sekä visualisoi keräämänsä tiedon. Unikie Drive voidaan säätää keräämään kaikki paikkatietoon perustuva data esimerkiksi liikkuvissa ajoneuvoissa, mutta myös kolmansista lähteistä, kuten liikkuvat tai asemoituneet sensorit, joista voidaan saada merkityksellistä lisätietoa.

Unikie Drive mahdollistaa niin tieolosuhteiden keruun liikkuvissa ajoneuvoissa kuin esimerkiksi kilpa-ajoneuvojen tiedonkeruualustana. Se skaalautuu ja laajentuu tarpeen mukaan ja sen visuaalisia työkaluja on helppo käyttää ja analysoida.

Lue lisää

Koneoppimista ja konenäköä

Unikie AI Vision on sovellus, joka muodostaa sensoreilta saamansa tiedon pohjalta 3D-mallin ympäristöstään. Sovellus tunnistaa ympäristöstään kappaleita ja ihmisiä ja osaa esimerkiksi arvioida kappaleen liikkeen suunnan ja nopeuden. Se havainnoi ympäristöä, oppii havaintojen pohjalta toimimaan tietyllä tavalla ja reagoi vastaavaan havaintoon jatkossa toivotusti. Teknologiaa mahdollistaa itseohjautuvien ajoneuvojen ja laitteiden kontrolloinnin tehokkaasti ja luotettavasti.

Lue lisää