Mikä ajaa meitä eteenpäin

Parhaiden osaajien ja heidän prosessiosaamisensa varaan rakennamme viimeisintä teknologiaa alojensa johtavissa asiakkuuksissa.

Teknologiamme yhdistää ihmiset, prosessit ja ajoneuvot turvallisesti reaaliajassa tekoälyn avulla.

Olemme älykkäiden, reaaliaikaiseen päätöksentekoon kykenevien koneiden, autojen ja teollisuuden sovellusten edelläkävijä Suomessa. Kehitämme teknologiaa sensoridatan yhdistämisestä suojatun yhteyden kautta jatkuvaan tietoisuuteen perustuvaan ohjaukseen ja päätöksentekoon. Lisäksi tarjoamme konsultaatiota asiakaskohtaisten ratkaisujen kehittämiseen.

Teknologiallamme pystytään yhdistämään eri lähteistä saatavaa dataa ja muodostamaan datasta tietoa. Tietoa käytetään päätöksentekoon mahdollistamaan laitteiden ja prosessien reaaliaikainen ohjaaminen. Tekoälyä hyödyntäen kykenemme teknologian avulla esimerkiksi ulkoisesti ohjaamaan ja pysäköimään auton ilman kuljettajaa. Teollisuuden prosessilinjassa teknologiamme puolestaan mahdollistaa prosessilinjan jatkuvan ohjauksen valvotusti.

Teknologiamme on kehitetty yhdistämään ihmiset, prosessit ja ajoneuvot turvallisesti reaaliajassa tekoälyn avulla. Turvallisen dataliikenteen varmistaminen on yksi keskeisistä tuotekehitysalueistamme. Kun iso määrä sensoridataa kytketään tietoliikenneverkon yli yhteen, on myös luotava edellytykset turvalliseen tiedonsiirtoon. Verkkoliikenteen eheys ja luotettavuus ovat välttämättömyyksiä.

Synnyimme globaaliksi toimijaksi.

Unikie perustettiin tarpeesta viedä suomalaista teknologiaosaamista maailmalle. Vahvan ohjelmistoalan taustan omaavat perustajajäsenet halusivat myös uudistaa ohjelmistoalalla olleita epäkohtia. Ainutlaatuisen liiketoimintamallin keinoin Unikiessa on yhdistetty vaativa asiakasarvon tuotanto ja parhaan osaamisen arvostaminen.

Toimintafilosofiaksemme muodostui proaktiivisuus asiakkaan ongelmien ratkaisijana, missä työntekijämme ovat olleet alusta asti arvontuotannon kulmakiviä. Parhaiden osaajien ja heidän prosessiosaamisensa varaan on ollut luontevaa rakentaa viimeisintä teknologiaa alojensa johtavissa asiakkuuksissa.

Perustamisesta lähtien olemme panostaneet kansainvälistymiseen investoimalla ennakkoluulottomasti teknologiakehitykseen ja kansainväliseen asiakashankintaan. Omiin teknologia-alustoihin on investoitu tulorahoituksella viiden ensimmäisen vuoden aikana yli 10 miljoonaa euroa. Yhtiön ensimmäiset asiakkaat (mm. Sandvik ja Nokia) loivat pohjan koneiden ja tietoliikenteen yhdistämisestä. Tämä on mahdollistanut yhtiön nykyisen strategian.

Visiomme ja missiomme.

Visiomme:

  • Rehellistä osaamista
  • Globaali R&D-toimija ajoneuvo- ja teknologiakehityksen markkinassa
  • 1 000+ ammattilaista maailmanlaajuisesti

 

Missiomme on auttaa asiakkaitamme vertaansa vailla olevalla palvelulla ja poikkeuksellisilla ohjelmistojen kehityskyvyillä.

Asiakkainamme ovat reaaliaikaisen datan hyödyntämisen edelläkävijät.

Keihäänkärkemme rakentuu kolmen globaalin makrotrendin IoE, 5G ja AI risteykseen. Markkina on uusi ja sen rajattomat sovellusmahdollisuudet vasta avautumassa. Toimimme uudessa markkinassa pioneerina, mutta vankalla osaamisella ja kokemuksella varustettuna. Nyt koneoppimisen ja tietoverkkojen kehittymisen myötä näemme todellisten markkinoiden avautuvan ja mahdollisuudet jatkuvan tietoisuuden ohjaamien sovellusten käyttämiseen osana teollisuuden järjestelmiä.

Liiketoiminta-alueemme ovat autoteollisuus, teollisuus ja telecom. Asiakkainamme ovat reaaliaikaisen datan hyödyntämisen edelläkävijät, mm. kaivokset, satamat ja muut suljetut teollisuusympäristöt, missä vaativat logistiset monitoimijaympäristöt hyötyvät jatkuvasta tietoisuudesta. Meidän kokeneet kehittäjämme sovittavat oman teknologisen syväosaamisensa yhteen asiakkaan osaamisen kanssa synnyttäen räätälöityjä sovelluksia suoraan toimialan ja yrityksen tarpeisiin. Luomamme teknologian avulla asiakkaat näyttävät suunnan digitaalisen muutoksen edelläkävijöinä omilla toimialoillaan.

Kasvumme jatkuu uuden toimitus-johtajan johdolla, sijoittajien tuella.

Kasvutahtimme on ollut alusta lähtien vahvaa ja suunta kansainvälistyvä. Uudistusprosessiamme kansainvälistymisen ja vahvojen teknologioiden kaupallistamisen tueksi valmisteltiin huolella. Tämän prosessin lopputuloksena mukaan haimme sijoittajaksi Capman Growthin ja Tesin.

Kyvykkyytemme markkinoilla perustuu oikea-aikaisuuteen, syvään tekniseen osaamiseen ja rohkeuteen. Meillä työskentelee lähes 600 ohjelmistoalan huippuammattilaista, joilla on syvä sisäinen palo teknologiaratkaisujen kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Olemme Suomen kolmanneksi nopeimmin kasvanut teknologiayritys (Deloitte 2019). Liikevaihtomme vuonna 2021 oli MEUR 44. Toimimme Suomen lisäksi myös Yhdysvallossa, Ruotsissa, Saksassa, Virossa ja Puolassa. Asiakkaitamme ovat muun muassa Sandvik, Nokia, Valmet ja Ponsse.

Arvot antavat tukea joka­päiväisessä työssämme.

Uskomme poikkeuksellisiin kykyihin ja joukkueisiin. Poikkeuksellinen kyky tarkoittaa meille enemmän kuin vain tiettyjen ohjelmointikielten, -ympäristöjen ja -järjestelmien hallintaa. Arvot ohjaavat meitä työssämme joka päivä, kun teemme päätöksiä, joilla on arvoa meille, yrityksellemme ja asiakkaillemme.

Asiakkaat ja tulokset ensin

Tuotamme asiakkaillemme odotettua enemmän arvoa vahvasti kehittämällä ja tukemalla toisiamme koko yrityksessä.

Rehellisyys

Olemme avoimia koko yrityksessä ja suhteessa asiakkaisiin. Meillä on rohkeutta olla eri mieltä, ja keksiä ja puolustaa epätavallisia ratkaisuja ongelmiin.

Yhdessä

Olemme yksi joukkue. Kunnioitamme kollegoitamme ja monimuotoisuutta. Toimimme yhdessä tehokkaasti ja avoimesti sovittujen työkaluketjujen ja ohjeiden kautta.

Vastuunotto

Odotamme ihmisten ottavan proaktiivisesti omistajuuden kaikissa asiakkaan tai yrityksen kanssa kohtaamissaan ongelmissa ja / tai projekteissa ja saavan asioita aikaan.

Pätevyys

Yrityksemme koostuu huipputason
teknisistä kyvyistä ja osaajista, jotka ovat omistautuneita ja innostuneita kehittämään itseään ja ratkaisemaan vaikeimmat haasteet.

Yhdessä

Olemme yksi joukkue. Kunnioitamme kollegoitamme ja monimuotoisuutta. Toimimme yhdessä tehokkaasti ja avoimesti sovittujen työkaluketjujen ja ohjeiden kautta.

Ota yhteyttä.