Palvelutilauksista integroituun laskutukseen – POLO Port Activity -satamasovellus laajenee avoimena ekosysteeminä

Jaa tämä tiedote: 

19.9.2022

Unikien POLO – Port Activity App on satamille ja satamatoimijoille kehitetty digitalisaatioalusta, joka tarjoaa satamille ja satamatoimijoille uudenlaisia keinoja tehostaa toimintaa kattaen satamakäyntiin liittyvät toimet alusta loppuun. Se on satamadigitalisaatioon ja -viestintään suunniteltu sovellus, joka perustuu avoimeen ekosysteemiin ja avoimiin rajapintoihin.

”Toisin kuin useat muut vastaavanlaiset palvelut tai tuotteet, POLO Port Activity -sovellusta ei ole kehitetty yksittäiselle toimijalle satamaekosysteemissä, vaan tarkoitus on palvella koko satamayhteisöä. Sovelluksen kehityksessä on alusta asti ollut mukana viranomaisia, satamia ja satamatoimijoita varmistuaksemme siitä, että sovellus vastaa aitoihin tarpeisiin”, kertoo Unikien Head of Industrial Solutions Petri Kalske.

”Kun Unikie lähti kehittämään ja kaupallistamaan POLO Port Activity -sovellusta ja lanseerasi POLO Software as a Service -palvelun, tavoitteena oli säilyttää kaikkien toimijoiden mahdollisuus osallistua kehitystyöhön. Sovellus on alusta asti rakennettu avoimen ekosysteemin päälle, jotta se on mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä”, Petri jatkaa.

Avoin ekosysteemi tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa voi osallistua POLO Port Activity -sovelluksen kehitykseen. Päätösvalta sovelluksen sisällöstä ja kehityksestä on satamilla ja satamatoimijoilla. Kun joku toimijoista tunnistaa tietyn tarpeen tai jokin toiminnallisuus puuttuu, voi satama itse päättää kehitetäänkö ratkaisu yksinoikeudella heille eli suljettu ominaisuus, vai tuleeko siitä kaikkien saataville tuleva avoin ominaisuus. Unikie ja palvelua Suomessa tarjoava Fintraffic pyrkivät tunnistamaan käyttäjäpalautteen perusteella toiminnallisuuksia, jotka saattaisivat kiinnostaa muitakin satamia. Silloin voidaan helposti kehittää kaikkia hyödyttävä ratkaisu yhteistyössä useamman toimijan kanssa. Toimintatapa palvelee myös muiden satamien tarpeita ja säästää kustannuksia.

Palvelutilauksilla tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä satamassa asiointiin

Satamatoimijoilta tulleiden palautteiden perusteella POLO Port Activity -sovellukseen on kehitetty Unikien toimesta kaksi uutta toiminnallisuutta. Ensimmäinen ja eniten toivottu toiminnallisuus on palvelutilaukset. Unikie on kehittänyt tähän tarpeeseen ratkaisun, joka tarjoaa yhtenäisen prosessin ja helpon käyttöliittymän kaikkiin palvelutilauksiin.

“Palvelutilausten avulla asiakkaamme voivat tilata samalla palvelulla mm. luotsin, hinaajan sekä kiinnitys- ja irroituspalvelun. Puhelinsoittoja ei enää tarvita entiseen tapaan, kun tilaukset tallentuvat reaaliajassa järjestelmään. Näin saamme parempaa ennakkotietoa tilauksista. Palvelutilaukset helpottavat niin tiedon jakamista kuin resurssien järjestämistä”, kertoo Tuomas Jokela, District Manager Rauma, Alfons Håkans.

”Palvelutilauksia hoidetaan tällä hetkellä paljon manuaalisesti”, kertoo Uudenkaupungin Satama Oy:n liikennepäällikkö Sanni Leino. ”Toivomme, että palvelutilaukset sovelluksen kautta vähentävät tilauksen tekoon menevää aikaa sekä asiakkaalla, että sataman henkilöstöllä. Sovelluksessa tilaukset tulevat paremmin huomatuiksi ja takaamme palveluiden oikea-aikaisuuden ja sujuvuuden entistä paremmin”, Leino jatkaa.

POLO Port Activity -sovelluksen kautta toimija voi tilata halutut palvelut laivalle, esimerkiksi sähkön, veden, hinauksen tai erilaisia lupia. Sovellus näyttää myös satamakohtaiset palveluntoimittajat, josta seurauksena tilattu palvelu ja palveluntoimittaja voidaan yhdistää keskenään. Tilauksista syntyy laivakohtaista tietoa, jonka avulla tilauksia on helppo seurata ja yhtenäistää. Lisäksi palvelutilausten tiedot saadaan sovelluksen kautta helposti siirrettyä ulkoisiin järjestelmiin, esimerkiksi laskutukseen.

”Voimme tehdä helposti ja keskitetysti muutamalla klikkauksella oleellisia laivan satamakäyntiin liittyviä tilauksia ja seurata niitä reaaliajassa”, toteaa Euroports Rauman Department Manager, Ships’ Agency Services, Mauno Mäkilä. ”On myös helppo tarkistaa mitä on tai ei ole tilattu, jos vaikkapa jälkikäteen tulee selvitystarpeita”, Mauno mainitsee.

”Toivomme, että sovelluksen käyttö helpottaa asiakkaitamme tekemään tilauksia ja parantaa edelleen asiakaspalveluamme aluksille. Sataman näkökulmasta saamme koonnin järjestelmään palvelutapahtumista ja pystymme seuraamaan sataman tilannekuvaa. Tilauksista jää jälki järjestelmään, joka auttaa laskutusta sekä erilaista tilauksiin liittyvää raportointia”, Sanni Leino lisää.

Nopeutta ja sujuvuutta laskutukseen järjestelmäintegraatiolla

Palvelutilauksien ohella toinen POLO:n uusi toiminnallisuus on laskutus, eli sovelluksen integroituminen erilaisiin laskutusjärjestelmiin. Vastatakseen sovelluksen käyttäjien tarpeeseen laskutuksen automatisoinnista ja rajapinnoista muihin järjestelmiin, Unikie kehitti yhdessä kumppaniensa ja asiakkaidensa kanssa satamasovellukseen laskutusintegraation.

“Laskutusintegraation ansiosta meidän ei enää tarvitse käyttää useita eri järjestelmiä samanaikaisesti. Näemme laskutuksen esitiedot suoraan Port Activity -sovelluksesta, mikä vähentää manuaalista laskutustyötä. Siten myös inhimillisten virheiden riski pienenee. Pystymme hyödyntämään vapautuneen ajan sataman muihin keskeisiin toimintoihin”, kertoo Sanni Leino.

”Laskutusintegraation kautta meidän on mahdollista samassa sovelluksessa hallita ja tarkastella sekä laivaliikenteen tilannekuvaa, työtilauksia, että laskutuksen esitietoja”, toteaa Tuomas Jokela. ”Integraatio tuo toivottua nopeutta ja sujuvuutta laskutusprosessiin”, Tuomas jatkaa.

Sovellus käsittelee valmiita hinnastoja etukäteen valituille palveluille ja luo laskun automaattisesti eri muuttujien pohjalta, esimerkiksi laivan kiinnitys- ja irrotushinnasto voidaan määritellä laivan painoluokan tai vuorokauden ajan mukaan. Lasku muodostuu automaattisesti, kun laiva on raportoitu poistuneeksi satamasta, ja laskutiedot voidaan siirtää integraation kautta mihin tahansa ulkoiseen laskutusjärjestelmään.

Palvelutilaukset sekä laskutusintegraatio ovat molemmat esimerkkejä avoimen ekosysteemin päälle kehitetyistä uusista toiminnallisuuksista POLO satamasovelluksessa. Tule tapaamaan Unikien asiantuntijoita ja kuulemaan lisää POLO:sta ja sen ominaisuuksista Satamapäivillä Joensuussa 21.-22.9.2022 sekä Call the Agent -tapahtumassa Helsingissä 13.10.2022.

 

Katso video uusista toiminnallisuuksista

 

Lisätietoja:
Unikie Oy, Petri Kalske, petri.kalske@unikie.com, 0400 638 880

 

Kuva: Uudenkaupungin satama

Lisää uutisia