Unikie kehittää sähköisen liikkuvuuden autonomista teknologiaa Energy ECS -projektissa

Jaa tämä tiedote: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
29.6.2021

Project logo for Energy ECS

Uusi projekti kokoaa yhteen 30 organisaatiota kahdeksasta Euroopan maasta ratkomaan tulevaisuuden liikkuvuuden haasteita energiakysymyksiin liittyen. Projekti edistää Euroopan päästötavoitteita vuodelle 2050.

Sähköisen liikkuvuuden kehityksellä on suuri merkitys ympäristöystävällisiin energiamuotoihin siirtymisessä. Se ei vaikuta ainoastaan suoraan päästöjen vähentämiseen vaan on myös epäsuorasti sähkön jakeluverkkoa vakauttava tekijä. Sähköinen liikkuvuus nopeuttaa siirtymistä tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoon vähentäen siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Kesäkuussa 2021 käynnistetty Energy ECS -projekti vastaa näihin tarpeisiin kehittämällä ECS-teknologioita (Electronics, Components, Systems) sähköisen liikkuvuuden järjestelmien digitalisaatiota varten. Projektin tavoitteena on lisätä eurooppalaista tietotaitoa ja liiketoimintaa, joka perustuu laitteistojen, ohjelmistojen ja datan yhdistämiseen. Tämä yhdistelmä mahdollistaa useiden ajoneuvojen ja älykkään infrastruktuurin välisen vuorovaikutuksen: verkkoon liittyminen, yhdessä kuljetusyksikössä tapahtuva useaa eri kuljetusmuotoa käyttävä kuljetus (intermodaalinen kuljetus), autonominen ajaminen, datan tuottaminen ja ajoneuvot palveluntuottajina. Projekti tavoittelee myös sähköajoneuvojen energiajärjestelmälle aiheuttamien haasteiden lieventämistä.

“Olemme ylpeitä siitä, että voimme olla mukana edistämässä Euroopan innovaatio- ja teknologiaekosysteemejä Energy ECS -projektin voimin. Ongelmakohtiin puuttuminen tässä hetkessä auttaa yhteiskuntaamme siirtymisessä vähäpäästöiseen talouteen. Sähköinen liikkuvuus on erinomainen kehitysalue siirtymän käytöntöönviennissä. Ekosysteemien yhteistyö on väylä innovaatioihin ja yhteiseen etuun kaikkien kumppanien näkökulmasta”, sanoo Ari Järvelä, Head of Operation, TietoEVRY, joka koordinoi Energy ECS-projektia.

Energy ECS -projekti rakentuu kuudesta käyttötapauksesta, jotka edustavat tulevaisuuden liikkuvuuden ja energian eri näkökulmia: uusien kuljetusmuotojen mahdollistajat, energiasta riippumaton intermodaalinen kuljetus, latausteknologiat ja -mahdollisuudet, sähkön jakeluverkon vakaus ja kaksisuuntainen lataus sekä autonomisen ajamisen mahdollistajat. Projektissa kehitettyjen uusien teknologioiden arvioidaan tuottavan liikevaihtoa osallistuville organisaatioille vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi projektin odotetaan vahvistavan 24 kumppanin markkinaosuutta ja markkinajohtajuutta. Muita vaikutuksia ovat useat uudet yhteistyökumppanuudet, sadat uudet työpaikat ja uudet investoinnit.

“Projektikumppanit täydentävät hyvin toistensa osaamista ja edustavat käyttötapausten muodostaman arvoketjun eri vaiheita. Tämä uusi teknologioiden yhdistelmä mahdollistaa usein pk-sektoria edustaville kumppaneille nopeamman innovaatioiden ja tietämyksen muodostamisen ja siten uusien markkinoiden valtaamisen. Projektilla on kaikki mahdollisuudet Euroopan aseman vahvistamiseen älykkään verkon ja liikkuvuuden aloilla sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden edistämiseen”, kertoo Anton Chichkov, Programme Officer, ECSEL JU.

Unikie johtamaan turvallisen autonomisen ajamisen kehitystä

Autonomisen liikkuvuuden ja prosessiohjauksen sovelluksia kehittävä ohjelmistoyhtiö Unikie osallistuu Energy ECS -projektiin ja johtaa yhtä kuudesta käyttötapauksesta. Käyttötapauksessa pyritään kehittämään turvallisen autonomisen ajamisen teknologioita suljetuille alueille ohjelmistokehityksen ja LiDAR-pohjaisen havainnoinnin avulla. Automaattisen pysäköinnin (AFP) teknologiaa käyttäen ratkaisu suunnittelee ja hallitsee useiden linja-autojen liikkumista reaaliajassa keskitetyn ja automatisoidun hallintajärjestelmän avulla.

Linja-autoilla itsellään ei tarvitse olla autonomisen ajon kykyjä ja ominaisuuksia. AFP-ratkaisu hallitsee busseja hyödyntämällä teräväpiirtokarttoja ja sensoridatan yhdistämistä lukuisista infrastruntuurin sensoreista tarkkaa paikannusta varten. Edge Computingin avulla ajoneuvojen liikkeitä ja ohjausta hallitaan turvallisen verkkoyhteyden kautta. Käyttötapauksen lopputulemana sähköbussia voidaan ajaa infrastruktuurin avulla turvallisesti ja autonomisesti varikon latausasemalle – turvallinen lähestyminen ja lataus mukaan lukien. Lisäksi projektiin sisältyy komponenttien testaus Unikien omilla autonomisen ajamisen testiautoilla Suomessa ja järjestelmän esittely todellisessa ympäristössä Strætón bussivarikolla Reykjavikissa, Islannissa.

 

Lisätiedot:

Energy ECS -lehdistötiedote 29.6.2021 (englanninkielinen): Energy ECS project develops smart and secure energy solutions for future mobility and green-energy transition

Ksenia Avetisova, TietoEVRY Finland
Sähköposti: ksenia.avetisova@tietoevry.com

Harri Nyrhinen, Unikie
Sähköposti: harri.nyrhinen@unikie.com

Energy ECS lyhyesti

Energy ECS on laaja kolmivuotinen projekti, joka kehittää älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikkuvuudelle ja ympäristöystävällisiin energiamuotoihin siirtymiselle. Projektiin osallistuu 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maalta ja sen kokonaisbusjetti on 33 M€. Sitä rahoittavat EU:n ECSEL-yhteisyritys, osallistujamaiden kansalliset rahoitusyhtiöt ja konsortiokumppanit. Projektia koordinoi TietoEVRY ja siihen osallistuu 16 pk-yritystä, 8 suurta yritystä ja 6 tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Projektikonsortio ja -ehdotus muodostettiin yhdessä Spinversen kanssa.

www.energyecs.eu

Unikie lyhyesti

Unikie on suomalainen ohjelmistoratkaisutalo, joka kehittää teknologiaa suojattuihin reaaliaikaisiin prosesseihin. Palvelumme keskittyvät kolmen globaalin makrotrendin – IoE, 5G, AI – risteykseen, jossa teknologiaratkaisumme mahdollistavat jatkuvan tietoisuuden ympäristöstä sekä siihen perustuvan päätöksenteon ja ohjauksen. Asiakkaitamme ovat reaaliaikaisen datan hyödyntämisen edelläkävijät autoteollisuudessa, teollisuudessa ja tietoliikenteessä eri puolilla maailmaa.

Vuonna 2015 perustettu Unikie on yksi Suomen nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 33 miljoonaa euroa. Lähivuosien tavoitteenamme on jatkaa voimakasta kansainvälistä kasvua, sillä kysyntä tekoäly-, syväteknologia- ja suojausratkaisuillemme kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa. Kasvuamme rahoittamaan tulivat viime vuoden lopussa Capman Growth ja Tesi. Työllistämme lähes 400 ohjelmistokehittäjää Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaitamme ovat muun muassa Sandvik, Nokia, Valmet ja Ponsse.

www.unikie.com

Lisää uutisia