Unikie Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020: Kasvu jatkui vahvana

Jaa tämä tiedote: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
17.5.2021

Tämä tiedote on yhteenveto Unikien vuoden 2020 keskeisistä tapahtumista. Unikie Oy:n virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosi 2020 oli automaattisesti ohjattavien laitteiden ohjelmistoteknologiaa kehittävälle Unikie Oy:lle jälleen kerran vahvan kasvun vuosi. Kasvu jatkuu uuden toimitusjohtajan johdolla ja sijoittajien tuella.

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 33,1 miljoonaa euroa vuonna 2020 (2019: 26,9 miljoonaa euroa). Kasvu johtui pääasiassa telecom-segmentin voimakkaasta kasvusta. Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta yhtiö sai uusia merkittäviä asiakkuuksia, ja myynti kehittyi hyvin.
  • Konsernin käyttökate vuonna 2020 oli 2,5 (2,6) miljoonaa euroa. Käyttökatteen pieneminen johtui merkittävistä tuotekehityspanostuksista sekä kansainvälisen myynnin resurssien lisäämisestä. Tilikauden tulos oli 1,3 (1,8) miljoonaa euroa.
  • Unikien henkilöstömäärä kasvoi: konserni työllisti vuoden lopussa yhteensä 329 ohjelmistoalan huippuammattilaista, joista omia työntekijöitä oli 245 (196).
  • Unikie laajeni yritysostoin Saksassa ja Puolassa ja perusti uuden tytäryhtiön Ruotsissa. Unikien läsnäolo laajeni myös Yhdysvalloissa.
  • CapMan Growth ja Tesi (Teollisuussijoitus Oy) tekivät yhteensä 12 miljoonan euron pääomasijoituksen Unikieen.
  • Unikien uutena toimitusjohtajana aloitti vuoden 2021 alusta Seppo Kuula, joka toimi yhtiön hallituksen jäsenenä vuonna 2020.
  • Unikie panosti merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Painopiste oli autonomisiin ajoneuvoihin liittyvän teknologian kehitystyössä.
  • Tulevaisuuden näkymät ja arvio tulevasta kehityksestä vuonna 2021: Unikie-konsenin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi myös vuonna 2021. Kannattavuuden odotetaan pysyvän lähes edellisvuoden tasolla merkittävistä tuotekehityspanostuksista sekä kansainvälisen kasvun vaatimista uusista resursseista huolimatta.

 

Toimitusjohtaja Seppo Kuula:

”Digitaalisten päätelaitteiden kiihtyvän kasvun myötä myös digitaalisen datan määrän kasvu jatkuu eksponentiaalisena. Tämä kehitys johtaa tiedon käytettävyyden kannalta tiedon käsittelyn viiveettömyyden ja yhdistämisen teknologioiden kysyntään. Vanhassa maailmassa laite ja yritys olivat saaria, joiden tieto säilöttiin omissa varastoissaan. Nykyteknologialla jokainen saari kytkeytyy yhteiseen tietomereen. Tuon jatkuvan tietoisuuden mahdollistamana voimme ohjata autoja, laitteita ja prosesseja turvallisesti, laadukkaasti ja poikkeamia välttäen. Ennustaminen ja raportointi olivat vain välivaiheita datan muuttamisessa tekemiseksi. Monipuolistuvat päätelaitteet, jotka hyödyntävät kaiken internetiä (IoE) ja sensoridataa (sensor fusion) mahdollistavat yhdessä koneavusteisen päätöksenteon (AI) ja matalaviiveisten verkkoyhteyksien (5G) kanssa prosessinaikaisen ohjauksen ilman ihmisen suorittamaa sisällöllistä analyysiä.

Unikie on yksi Suomen nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä, joka auttaa asiakkaitaan yhdistämään ajoneuvoja, ihmisiä ja prosesseja turvallisesti ja reaaliajassa. Tarjoamme teknisiä alustoja ja tuotekehityspalveluita automaattisesti ohjattavien laitteiden ja prosessiohjauksen sovelluskehitykseen sekä suojatun datasiirron mahdollistavien verkko- ja päätelaitteiden kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat useiden teollisuudenalojen johtavat yritykset. Markkinamme on maailmanlaajuinen, vaikka ylivertaisesti suurin osa osaajistamme on Suomessa. Uskomme suomalaiseen ohjelmistokehitysosaamiseen ja maamme teknologiamyönteisen toimintaympäristön kehitykseen.

Tarjoomallemme on kysyntää, sillä käynnissä oleva maailmanlaajuinen murros informaatiojärjestelmien päätelaitteiden monimuotoistuessa pakottaa yritykset kehittämään toimintaansa muun muassa sensoridatan fuusion, tekoälyn ja kehittyneen automaation avulla. Koneautomaatio, kaivokset ja satamat ovat edelläkävijöitä tässä kehityksessä. Lisäksi teknologia leviää kulovalkean tavoin laitteiden ja prosessien ohjauksen kautta myös yritystietojärjestelmien päätöksentekoprosesseihin.

Otin Unikien toimitusjohtajuuden vastaan tämän vuoden (2021) alusta, vuoden hallituspestin jälkeen. Oli mielenkiintoista palata teknologiaan ja teollisuuteen yritystietojärjestelmien rakentamisesta, jonka parissa olen viimeiset 10 vuotta johtanut liiketoimintoja ja ihmisiä. On kiehtovaa huomata teknologisen kehityksen yhdistävän nyt paitsi ihmiset ja prosessit, myös laitteiden ohjauksen. Tekemisen ja johtamisen prosessit harmonisoituvat, ja myös teollisuuden toimijat ovat nyt laajalti omaksuneet palvelusuuntautuneen yhteiskehittämisen (cocreation) sekä iteroituvan, lean-ajattelun mukaisen toimintamallin. Työnkuvani on siis edelleen sama, uudessa viitekehyksessä. Tavoitteenamme on rakentaa tulevien vuosien aikana Unikien strateginen tarina vakaaksi perustaksi skaalautuville prosesseille, yhteinen kulttuuri hyvälle johtamiselle, pysyvä jalansija valituissa kansainvälisissä markkinoissa sekä edelläkävijän asema valitsemassamme teknologiasegmentissä.

Unikiella on kaikki mahdollisuudet kansainväliseen menestykseen. Kasvukulttuurimme mahdollistaa markkinoiden rohkean haastamisen, teknologiaosaamisen ja edelläkävijyyden valituissa sovelluksissa ja toiminnan kurinalaisuus yhtiömme pitkäjänteisen kehittämisen asiakkaiden parhaaksi kumppaniksi reaaliaikaisen ohjauksen sovelluksissa.

Suomen tulevaisuuden menestystarina edellyttää kehittyneen informaatiohallinnan luomaa tehokkuutta turvallisessa toimintaympäristössä. Suomessa rakennettu teknologia on turvallista ja luotettavaa. Unikie rakentaa älykästä ja dataturvallista yhteiskuntaa ja maailmaa.

Haluan kiittää jokaista unikielaista, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme menestyksekkäästä vuodesta koronapandemian keskellä. Kokoontumis- ja liikkumisrajoituksineen vuosi oli monin tavoin haastava, mutta yhteisön voimakas kehittymishalu on auttanut löytämään tavat yhteistyölle. Rajoituksia toimintaympäristössämme on jo lievennetty, ja markkinassa on kevään tuntua.

Kasvumme jatkui vahvana vuonna 2020. Liikevaihtomme kasvoi 23 %, ja vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta saimme uusia merkittäviä asiakkuuksia. Odotamme liikevaihdon kasvavan selvästi myös vuonna 2021. Tarkennettu strategiamme ja organisaatiomuutoksemme ovat jalkautumassa, ja tulevaisuutemme näyttää kaikin tavoin positiiviselta.”

Lisätietoja:

Seppo Kuula, toimitusjohtaja, Unikie, 040 370 0032, etunimi.sukunimi@unikie.com

 

Unikie on suomalainen ohjelmistoratkaisutalo, joka kehittää teknologiaa suojattuihin reaaliaikaisiin prosesseihin. Palvelumme keskittyvät kolmen globaalin makrotrendin – IoE, 5G, AI – risteykseen, jossa teknologiaratkaisumme mahdollistavat jatkuvan tietoisuuden ympäristöstä sekä siihen perustuvan päätöksenteon ja ohjauksen. Asiakkaitamme ovat reaaliaikaisen datan hyödyntämisen edelläkävijät autoteollisuudessa, teollisuudessa ja tietoliikenteessä eri puolilla maailmaa.

Vuonna 2015 perustettu Unikie on yksi Suomen nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 33 miljoonaa euroa. Lähivuosien tavoitteenamme on jatkaa voimakasta kansainvälistä kasvua, sillä kysyntä tekoäly-, syväteknologia- ja suojausratkaisuillemme kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa. Kasvuamme rahoittamaan tulivat viime vuoden lopussa Capman Growth ja Tesi. Työllistämme lähes 400 ohjelmistokehittäjää Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaitamme ovat muun muassa Sandvik, Nokia, Valmet ja Ponsse.

Lisää uutisia