Unikien kasvutarina esillä Kasvuryhmän Future Back -tapahtumassa

Jaa tämä tiedote: 

28.10.2021

Unikien toimitusjohtaja Seppo Kuula astuu yritysmaailman vaikuttajien rivistöön Kasvuryhmän Future Back -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa tänään 28.10. Yritysjohtajille suunnatun tapahtuman puheenvuoroissa kuullaan konkreettisia kokemuksia, miten menestysyritykset rakentavat omaa kasvuaan. Kuula kertoo omassa puheenvuorossaan, miten yksi Suomen nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä on parasta aikaa rakentamassa rohkeaa kasvuloikkaa globaaliksi toimijaksi.

Kuulan ajatukset Unikien kasvupolun taustalla:

Seppo Kuula, Unikie

Ole utelias. Markkinaympäristö muuttuu kiihtyvällä nopeudella digitaalisessa maailmassa, mikä edellyttää jatkuvan iteratiivisen liiketoimintakehityksen.

  • Jatkuva navigointi muuttuvassa toimintaympäristössä perustuu reaaliaikaiseen tietoon. Tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti, Tässä ympäristössä ei voittajayritys ole välttämättä vahvin eikä viisain, vaan se, joka on kykenevin muuntautumaan.


Ajattele isosti, aloita pienestä. Priorisoi. Kulttuuri tarvitsee aikaa muuttua. Mittaa.

  • Unikien tarinan sydän on kolmen megatrendin keskiössä.
  • Kuvasimme tulevaisuuden ja paikoitimme itsemme siihen.


Ole utelias, ymmärrä rakenne ja tee yhdessä yhteisin työkaluketjuin.

  • Muuttunut liiketoimintaympäristö vaatii muuttunutta liiketoimintalogiikkaa, teollistumisen ajan tuotelähtöinen logiikka ei palvele imuohjattua yhteiskehitystä.
  • Mallina Unikien strategiakuva.


Ratkaise oikea ongelma, arvonluonnin määrittely yhdessä asiakkaan kanssa.

  • Ole mahdollistaja, älä vain helpottaja. Keskity asiakkaiden valintaan, säilyttämiseen ja kasvuun.


Ole rohkea, tehtävä valintoja.

  • Anna sille merkitys. Mitä siinä on minulle ja sinulle?

 

Kasvua ja uudistumista Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Future Back -tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa. Menestysyritysten puheenvuorojen lisäksi tapahtumassa esitetään havaintoja keskisuurten yritysten kasvun lähteistä perustuen Kasvuryhmän yli 100 yrityksen kasvuaihioiden ja merkittävien hankkeiden työstämiseen pandemian aikana.

Kasvuryhmä on 10-1000M€ vaihtavien yritysten yhteisö, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi. Kasvuryhmän tarkoituksena on buustata kasvua ja uudistumista Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskisuurten yritysten merkitys Suomen hyvinvointiin on valtava. Vaikka kokoluokan yrityksiä on vain prosentti Suomen kaikista yrityksistä, on niiden tuoma liikevaihto neljännes koko Suomen liikevaihdosta. Hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia näiden yritysten joukossa on valtavasti ja kasvuryhmän tavoitteena on vertaissparrauksen keinoin yhdessä löytää tapoja uudistua liiketoimintaympäristön mukana. Kasvuryhmän yksi keskeinen kysymys on, miten johtaa tätä päivää ja tulevaisuuden kasvusuunnitelmia samaan aikaan.

Lisätietoja: Future Back 2021-tapahtuman ohjelma

 

Lisää uutisia