Unikien nopea kasvu, huippuosaaminen ja kansainväliset projektit luovat työpaikkoja ja vientituloja Suomeen

Jaa tämä tiedote: 

20.10.2023

Kansainvälinen liiketoiminta on ollut Unikien tavoitteena yrityksen perustamisesta lähtien. Tiedossa oli, että se vaatii paljon kovaa työtä ja kovia panostuksia. Samalla kuitenkin tiedettiin, että kansainvälisissä projekteissa on tarjolla suuria budjetteja ja rutkasti oppia.

Unikie on vuonna 2015 perustettu suomalainen teknologia- ja ohjelmistopalveluyhtiö, joka on ollut Suomessa toimialansa nopeimmin kasvavia yrityksiä koko olemassaolonsa ajan.

Rohkea suuntautuminen ja panostukset vientimarkkinoille on yksi keskeinen menestystekijä Unikien kasvun takana. Unikien ensimmäinen kansainvälistymisen menestysaalto kasvoi autoteollisuudessa, jonne yhtiö panosti alkuvaiheessa ennakkoluulottomasti.

”Uskalsimme katsoa useita vuosia eteenpäin”, sanoo Unikien liiketoimintajohtaja Markus Jakobsson. ”Nyt kehittämämme teknologia ja tietotaito tuovat ratkaisevaa apua autoteollisuuden logistiikkaan ja autonomiseen liikkumiseen. Tästä olemme saaneet huipputeknologian viennin ensimmäisen keihäänkärkemme”.

Unikie on viime vuosina kasvanut 30 prosentin vuosivauhtia. Tänä vuonna vajaan 70M€ liikevaihdosta jo reilusti yli puolet tulee viennistä. Seuraavien 3–5 vuoden aikana Unikien tavoitteena on kasvattaa kansainvälisen liikevaihtonsa osuutta erityisesti huipputeknologian viennissä.

”Unikie tähtää strategiassaan siihen, että 70 prosenttia liikevaihdosta tulee viennistä ja 30 prosenttia omasta teknologiasta. Etenkin tietoturva, autonomisesti liikkuvat ajoneuvot ja koneet sekä tekoäly ovat keskeisiä osa-alueita kasvusuunnitelmassa EMEAn ja Yhdysvaltojen markkinoilla”, Jakobsson kertoo.

Kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii teknologia-alalla yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja rohkeaa innovatiivista ajattelua.

 

Kansainvälinen yhteistyö vaatii myös vahvaa ymmärrystä eri markkinoiden erityispiirteistä ja vaatimuksista

Unikie on uskaltanut tarttua vaikeisiinkin kansainvälisiin projekteihin, mikä on kasvattanut yhtiön osaamista ja uskottavuutta sekä kansainvälisillä että kotimaan markkinoilla. Nykyisin yhtiö toimittaa teknologiaa ja palveluita useille globaaleille Fortune 500 yrityksille EMEA:ssa ja Amerikassa.

“Vastuullisena ja osaavana tekijänä pääsemme mukaan mitä mielenkiintoisimpiin hankkeisiin,” Jakobsson summaa Unikien vahvuuksia. ”Unikie tekee innovatiivisia ratkaisuja, jotka kehittävät myös Unikien osaamista Suomessa, synnyttävät työpaikkoja ja kasvattavat vientiä.”

Kotimaisille yrityksille, jotka harkitsevat kansainvälistä liiketoimintaa Markus Jakobssonilla on muutamia suosituksia.

”Yritysten kannattaa tarkastella, miten ne voivat tarjota kokonaisratkaisuja asiakkaille. Tämä saavutetaan joko oman osaamisen laajentamisen kautta tai yhteistyössä saman alan yritysten kanssa. Myös ennakkoluuloton asenne ja vahva visio ovat avainasemassa. Kun yritys uskoo omiin mahdollisuuksiinsa, se inspiroi myös muita uskomaan niihin.”

Esimerkkinä oman osaamisen laajentamisesta toimii Unikien kipuaminen autoteollisuuden arvoketjussa alihankkijan alihankkijasta autovalmistajien suoraksi kumppaniksi. Unikie tekee ohjelmistoja useille tunnetuille autonvalmistajille Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteistyön voimasta esimerkkeinä toimivat myös strateginen yhteistyö Fortune 500 ja Nasdaq 100 -listatun Onsemin kanssa sisäpaikannusratkaisun kehityksessä, tutkimus ja kehitysyhteistyö UAE -teknologiasektorin kanssa sekä yhteistyö norjalaisen Northern Tech yrityksen kanssa, jonka globaalit asiakkaat saavat Unikielta apua mahdollistaakseen omien tuotteiden ohjelmistojen tietoturvalliset etäpäivitykset.

 

Kansainvälisen kasvun mahdollisuudet, haasteet ja vastuullisuus

Kansainvälisissä projekteissa on valtavasti mahdollisuuksia niin isompina projekteina kuin suurempina budjetteina. Käytössä on useimmiten myös uusimat teknologiat, mistä saadaan erinomaista oppia teknologiayhtiöille.

”Suomalaisten suoraselkäisyyttä arvostetaan maailmalla ja se on meille selkeä kilpailuvaltti”, Unikien liiketoimintajohtaja Markus Jakobsson alleviivaa. ”Teknologisen osaamisen pitää olla huippuluokkaa ja asiakkaan saama lisäarvo selkeästi esillä.”

Kun teknologiakauppaa tehdään EU:n ulkopuolelle, uutena haasteena ovat myös alati muuttuvat maailmanpoliittiset tilanteet ja vientikauppaan liittyvien ohjeistuksien ja lainsäädännön ymmärtäminen.

“Aina kun viemme ohjelmistoja ulos EU:sta, varmistamme omalla prosessillamme, että toimimme voimassa olevan ohjeistuksen ja lainsäädännön mukaisesti. Onkin kriittistä haalia verkostoonsa oikeat yhteistyökumppanit, vientivalvonnan osaajat ja Ulkoministeriön asiantuntijat, jotka ymmärtävät vientiin liittyvän lainsäädännön ja viranomaisvaateet”, Jakobsson kuvaa Unikien tapaa toimia varmasti oikein ja vastuullisesti.

Unikien rohkea kansainvälistyminen on luonut Suomeen ainutlaatuisia työpaikkoja, uutta osaamista ja jatkossa enenevin määrin myös uutta vietävää teknologiaa. Suomalaisen teknologiaosaajan arvo on maailmalla korkea, ja sitä osaamista Unikie tarvitsee ja vie maailmalle jatkossakin.

”Yhtiö pystyy tarjoamaan Suomessa ohjelmisto-osaajille työtä erittäin mielenkiintoisissa kansainvälisissä projekteissa maailman johtavien yritysten kanssa. Osaavana, arvostettuna ja vastuullisena toimijana Unikiella on mahdollista päästä tekemään äärimmäisen mielenkiintoisia hankkeita”, Jakobsson summaa.

Lisää uutisia