Unikien toteuttaman satamasovelluksen käyttö laajenee valtakunnalliseksi – VTS Finland hallinnoi

Jaa tämä tiedote: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
20.11.2020

Vessel Traffic Services Finland Oy:n (VTS Finland) alkaa hallinnoida Unikien toteuttamaa satamatoimintojen tehostamisen sovellusta. Rauman ja Gävlen satamille toteutettu sovellus saadaan näin valtakunnalliseen käyttöön kaikkien Suomen satamien saataville.

 VTS Finland on todennut Rauman ja Gävlen satamien sekä Ruotsin merenkulkuviraston johdolla kehitetyn sovelluksen erinomaiseksi satamatoimintojen optimointityökaluksi ja haluaa mahdollistaa sen käyttöönoton kaikissa Suomen satamissa. VTS Finlandin toiminnan keskiössä on alusliikenteen hallinta- ja ohjauspalveluiden tarjoaminen kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle siten, että se varmistaa meriväylillämme liikenteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Osana tätä VTS Finland pyrkii vauhdittamaan alan automaatiota ja digitalisaation kehitystä.

”VTS Finlandin näkökulmasta satamasovellus on osa laajempaa kokonaisuutta. eVäylä-kehityshankkeen myötä olemme parhaillamme ottamassa entistä selkeämmän roolin meriliikenteen tiedonvaihtoalustan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun tilannekuvan tarjoajana. Tässä kokonaisuudessa satamasovellus toimii erinomaisesti merenkulun aikatietojen loppukäyttäjäsovelluksena”, kertoo VTS Finlandin hankepäällikkö Olli Soininen.

”Satamasovellus tarjoaa kootusti kaikille osapuolille vapaan pääsyn laiva- ja satamaoperaatioihin liittyvään dataan maalla ja merellä. Yhteinen ajantasainen ja oikea tilannekuva helpottaa kaikkien sataman ympärillä toimivien työskentelyä, tuoden tehokkuutta ja kustannussäästöjä”, sanoo Unikien tuotekehitysjohtaja Petri Kalske. “On hienoa, että tämä on huomattu myös VTS Finlandilla ja he haluavat mahdollistaa sovelluksen käytön mahdollisimman laajasti”

Unikie jatkaa sovelluksen kehittämistä ja satamakohtaista räätälöintiä

Unikie jatkaa sovelluksen jatkokehittämistä. Sovellusta kehitetään SaaS (Software as a Service) -arkkitehtuurin mukaiseksi, jonka jälkeen eri satamat toimivat saman sovelluksen sisässä. Tämä mahdollistaa nopeamman ja edullisemman käyttöönopton sekä helpomman ja halvemman operoinnin. Satamilla on luonnollisesti edelleen mahdollisuus myös omaan satamasovellukseen avoimen lähdekoodin pohjalta, mutta silloin menetään paljon yhteisen sovelluksen etuja.

 “Satamasovelluksemme on alusta alkaen rakennettu avoimen lähdekoodin pohjalle, jotta se on mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä. Satamat voivat myös itse kehittää yhdessä Unikien kanssa sovellukseen uusia, oman satamansa kannalta keskeisiä, ominaisuuksia. Sovellus on jo valmiiksi integroitu keskeisiin ulkoisiin tietolähteisiin ja lisäksi satamilla on mahdollisuus toteuttaa paikallisia integraatioita ja toiminnallisuuksia”, kertoo Kalske.

 Sovelluksen avulla satamatoiminta ottaa suuren digiloikan, kun toiminta pystytään optimoimaan reaaliaikaisen tiedonjaon avulla. Sovelluksesta saatava tieto mahdollistaa satama-alueen toimintojen aktivoinnin oikea-aikaisesti alusten saapuessa satamaan, satamassa olon aikana ja niiden poistuessa satamasta. Sovellus jakaa reaaliaikaisen tiedon satamakäynnin toimijoille, kuten terminaaleille, hinaajille, luotseille, satamahallinnolle, kiinnityshenkilöstölle, kapteeneille ja logistiikalle.

 ”Ensimmäisenä uutena satamana satamasovelluksen käyttäjiin liittyy Kokkolan satama. Kokkolan satamalla on ollut jo jonkin aikaa käynnissä laaja sataman digitalisaatiohanke ja sen osana satamasovellus tulee hyvin tukemaan sataman toiminnanohjauksen tilannekuvan kehittämistä”, sanoo Soininen.

 Satamatoiminnan virtaviivaistamisella on myös iso merkitys ympäristön kannalta, kun turha polttoaineen kulutus saadaan minimoitua. Lisäksi merionnettomuuksien riski pienenee merkittävästi, kun laivojen ei tarvitse odotella kapeilla väylillä.

Sovellus on toteutettu EU-rahoitteisessa Efficient Flow -digitalisointiprojektissa. Hanketta on johtanut Ruotsin merenkulkuhallinto (Swedish Maritime Administration) ja kumppaneina ovat toimineet Rauman satama, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, VTS Fin­land ja Gävlen satama. Unikie on toiminut hankkeessa sovelluksen suunnittelijana ja teknisenä toteuttajana.

 

Lisätietoja:

 

Unikie Oy, Petri Kalske, petri.kalske@unikie.com, 0400 638 880

Unikie Oy, Lauri Kolari (Asiakkaat), lauri.kolari@unikie.com, +358 40 824 7634

Unikie Inc, Jussi Mäntynen (Asiakkaat US/MEA) jussi.mantynen@unikie.com, +1 669 2079 954

 

Mobiilisovellus Port Flow Optimization Tool (POLO)

Unikie

 Vuonna 2015 perustettu Unikie on vaativiin device-edge-cloud -pohjaisiin ohjelmistoihin keskittyvä teknologiayritys. Pääsegmentit ovat autoteollisuus, älykkäät koneet, teollisuus 4.0, tietoliikenne ja viimeisenä nopeasti kasvava älykkäät satamat. Keihäänkärkenä on Unikie AI Vision, globaaliin markkinaan skaalautuva autonomisen ajamisen (AD) kokonaisvaltainen ratkaisu.

Unikie on yksi Suomen nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä ja toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa. Perustuen Unikien asiantuntemuksen ja teknologiaratkaisujen vahvaan kysyntään on yhtiön seuraava tavoite saavuttaa yli 100meur liikevaihto. Unikien asiakkaita ovat mm. Sandvik, Nokia ja Valmet.

 

VTS Finland

Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland) tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa. VTS valvoo meriliikennettä vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. VTS Finlandissa työskentelee noin 100 merenkulun ammattilaista ja se kuuluu osaksi Traffic Management Finland -konsernia.

VTS Finlandin toiminnan keskiössä on alusliikenteen hallinta- ja ohjauspalveluiden tarjoaminen siten, että se varmistaa meriväylillämme liikenteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Osana tätä VTS Finland pyrkii vauhdittamaan alan automaation ja digitalisaation kehitystä ja onkin nyt ottamassa eVäylä-kehityshankkeen myötä entistä selkeämmän roolin meriliikenteen tiedonvaihtoalustan, älykkäiden tietopalveluiden ja vahvistetun tilannekuvan tarjoajana.

 

 

Lisää uutisia