OSAAMINEN

Asiakaslähtöistä sulautettujen järjestelmien ja tietojärjestelmien ohjelmisto- ja teknologiaosaamista.

Kone ei ole saari. Yksikään laite ei toimi ilman kytkentää ympäristöönsä ja käyttäjäänsä. Datalähteet monipuolistuvat sensorikehityksen ja verkkokehityksen myötä samaan aikaan kun ohjausrajapinnoilta edellytetään kykyä sulautua ihmisten toimintamalleihin, jotta ne voivat toimia siltana ihmisten kasvaneiden käytettävyysodotuksien ja koneen monipuolistuneiden käytettävyysmahdollisuuksien välissä.

Pilvi siltaa, reunalla lasketaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana skaalautuvat pilvialustat ovat edistäneet yritysten digitalisaatiota, maailmantalouden verkottumista ja laitteiden yhteiskäytettävyyttä. Pilvitransformaation toisessa aallossa yritystietojärjestelmät kytkeytyvät laiteverkostoihin, mikä jatkaa datan määrän eksponentiaalista kasvua ja laajentaa edelleen reaaliaikaisen ohjauksen sovelluksia. Tämä edellyttää monivaiheista datan käsittelyä ja siten osaamista läpi järjestelmän.

Nopeasti ja suojassa. Kehittyneet tietoliikenneverkot edellyttävät kehittynyttä kokonaisuuden hallintaa. Yksityiset 5G-verkot optimoidaan yhteen sensoriverkkojen kanssa, sensoriverkkojen olennainen data yhdistetään ja turha data hylätään. Tiedon hyödyntäminen, tietoisuus, on jatkuvaa ja välitöntä. Tässä ympäristössä suojattu tiedonsiirto on oltava sisäänrakennettua.

Optimoiden kokonaisuutta, yhdessä asiakkaamme kanssa. Sulautettujen järjestelmien ja yritystietojärjestelmien rajapinnassa saamme hyödynnettyä kokeneen osaajajoukkomme prosessiosaamisen niin ketterän kokeilevan kehityksen kuin projektien hallinnoinnin osalta.

Määritämme yhdessä asiakkaidemme kanssa yhteisen osaamisen tarpeen, jotta voimme toteuttaa räätälöidyn ratkaisun asiakkaallemme arvoa parhaiten tuottavalla tavalla.

Kehittäjien ammattilaisuus on avaintekijä ohjelmistokehityksessä ja sulautettujen ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehittäjillämme on tieto, osaaminen ja laaja kokemus lukuisista ympäristöistä ja ohjelmointikielistä.

REHELLISYYS. OSAAMINEN. LÄPINÄKYVYYS. ME TOIMITAMME POIKKEUK­SELLISEN HYVIÄ TULOKSIA.

Olipa kyse sitten sovellusten kehittämisestä, sulautettujen järjestelmien kehittämisestä, integraatioista, data-analytiikasta tai yrityksen toimintojen digitalisoimisesta, tarve poikkeuksellisen lahjakkaille ohjelmistokehittäjille kasvaa räjähdysmäisesti. Teknologiat ja ohjelmointikielet määräytyvät usein jo käytössä olevan ympäristön ja järjestelmien mukaisesti. Unikiella olemme ylpeitä siitä, että kokeneet kehittäjämme tuntevat ja osaavat laajasti eri ohjelmointikieliä, ympäristöjä ja tekniikoita.

Ammattilaisemme on testattu projekteissa, jotka vaativat korkeaa osaamis- ja tietotasoa sekä ymmärrystä projektin tai ratkaisun kokonaisuudesta, tavoitteista ja oleellisista avaintuloksista. Paras referenssimme on tyytyväiset asiakkaat. Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää.