Data ja pilviratkaisut

Ohjaa organisaatiotasi datan avulla laittamalla data toiminnan keskiöön.

TUO DATA TOIMINNAN KESKIÖÖN.

Yrityksen tai julkisen organisaation toiminta tuottaa valtavia määriä dataa. Digitalisaatio mahdollistaa näiden tietojen hyödyntämisen tehokkaammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen. Tietoja voidaan tuottaa järjestelmillä, koneilla, antureilla, kameroilla, ajoneuvoilla, syöttämällä manuaalisesti tai rekisteröimällä ihmisten toimintaa. Kokoamalla tiedot yhteen yritykset saavat analytiikkaan perustuvan kokonaisnäkemyksen, joka voidaan myös visualisoida nopeampaa havainnointia ja päätöksentekoa varten.

Unikien data-osaajat voivat nostaa datasta havaintoja strategian ohjaamiseksi ja auttaa organisaatiotanne saavuttamaan tavoitteenne käsittelemällä dataa arvokkaana voimavarana. Data-analytiikan ja datan tuomien havaintojen tuella voit kehittää uusia innovatiivisia palveluita ja parantaa työntekijä- ja asiakaskokemusta.

Unikien ketterät analytiikkaratkaisut auttavat asiakkaitamme luomaan arvoa ja saavuttamaan nopeampia, kustannustehokkaita kilpailuetuja.

Datan ohjaamia ratkaisuja paremman asiakas-kokemuksen luomiseksi.

Ketterät ratkaisumme sekä laaja osaamisemme ja kokemuksemme data-analytiikasta, tekoälystä, pilvipalveluista ja integraatioista auttavat organisaatiotanne parantamaan tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Olipa kyse sitten aiempien liiketoimintapäätösten vaikutusten analysoinnista tai myynnin, kustannusten tai muiden keskeisten tunnuslukujen ennustamisesta, Unikien data- ja pilvipalveluratkaisut ovat täällä teidän toimintanne helpottamiseksi.

OSAAMISEMME DATA JA PILVIPALVELU­RATKAISUIHIN

Data Engineering

Kokeneet datainsinöörimme voivat auttaa organisaatiotanne monella eri tavalla. Tietotaitomme kattaa prosessin datainfrastruktuurin rakentamisesta data-arkkitehtuurin suunnitteluun sekä datan keräämisen, varastoimisen, tallentamisen, prosessoinnin ja sen esittämisen yrityksen henkilöstölle visuaalisessa muodossa, heitä parhaiten palvelevalla tavalla.

Pilvi & Integraatiot

Tietojen integroinnilla voimme yhdistää eri lähteissä olevia tietoja ja näin ollen käyttäjät voivat saavuttaa yhtenäisen näkymän datasta. Datan integrointiratkaisujemme avulla tietoja ei vain siirretä automaattisesti järjestelmästä toiseen, vaan tiedonkulkua ja tapahtumia myös seurataan.

Pilvipalvelut mahdollistavat jaetut tietojenkäsittelyresurssit ja tarjoavat dataa. Niiden avulla voit paitsi minimoida IT-infrastruktuuriin liittyviä kustannuksia, niin myös auttaa organisaationne sovelluksia toimimaan nopeammin ja vaatimaan vähemmän ylläpitoa ja hallintaa.

Tekoäly

Datatieteessä datasta voi poimia havaintoja eri muodoissa tieteellisten prosessien ja järjestelmien avulla. Datatiede yhdistää näkemyksiä tekoälystä ja muista data-analytiikan aloista kuten tilastoista, koneoppimisesta, tiedon louhinnasta ja ennakoivista analyyseista. Unikien kokeneet asiantuntijat datatieteen, tekoälyn ja koneoppimisen aloilta voivat auttaa organisaatiotanne viemään suorituskykynne seuraavalle tasolle.

Oletko kiinnostunut työskentelemään data- ja pilvi­palvelujemme kanssa?

Avoimet paikat

Unikie kasvaa nopeasti ja rekrytoimme kuukausittain uusia asiantuntijoita osaksi menestystarinaamme. Mikäli sinulla on kaipaamaamme osaamista, olethan yhteydessä!

Työ Unikiella

Unikie on uuden aikakauden deep tech -ohjelmistoyritys. Haluamme tarjota parhaat projektit parhaille ammattilaisille. Liity joukkoomme!