DATA

Data ja sen hyödyntäminen oikein eri ympäristöissä on avain liiketoiminnan menestykseen.

DATA EI OLE AINA SAMANLAISTA. MUTTA SITÄ VOI YHDISTÄÄ.

Data on uusi öljy. Kuten erilaisissa moottoreissa, myös sulautettujen järjestelmien ja tietojärjestelmien öljy (data) on keskenään erilaista. Väärällä tavalla toteutetut datarakenteet ja datan välittämiseen liittyvät haasteet voivat muodostua kokonaisjärjestelmän kehittämisen jarruksi tai esteeksi silloin, kun ympäristö koostuu tietojärjestelmien lisäksi IoT-laitteista ja niiden välittämästä datasta. Samoin kuin auton moottorin ja vaihteiston öljyissä, myös sulautettujen järjestelmien ja tietojärjestelmien datassa on eroja, mutta molempien toiminta on oleellista, jotta auto (tai koko ympäristö) toimii ilman ongelmia.

Data-analytiikan osaaminen ja kokonaisjärjestelmien kehitys ovat osaamisalue, jolla erotumme kilpailijoista. IoT-laitteiden datan ja toiminnan ymmärrys ja osaaminen yhdistettynä tietojärjestelmien datan ja toiminnan osaamiseen mahdollistaa kokonaisuuden, joka tuottaa liiketoiminnalle huolien sijaan kykyä nopeampaan päätöksentekoon ja sisällöllisesti rikkaamman informaation hyödyntämiseen.

Kun dataosaamisemme yhdistetään koneoppimiseen ja tekoälyä hyödyntäviin ratkaisuihin, mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen ovat rajattomat.

Data-analytiikan ammattilaistemme laajan osaamisen perustana ovat erinomainen ongelmanratkaisukyky, abstrakti ajattelu ja koko dataympäristön ja sen rakenteiden ymmärrys.

Ota yhteyttä.