<

KÄYTTÖ­LIITTYMÄT

UI, GUI, HMI ja UX. Yhdistetty osaaminen sulautetuista järjestelmistä ja tietojärjestelmistä.

Käyttö­liittymien osaamista rinnakkaisista ympäristöistä.

Käyttöliittymätaso on oleellinen osa kokonaisuutta, koska se on käyttäjän ja sovelluksen välinen rajapinta. Hyvä käyttökokemus mahdollistaa sovelluksen ja koko järjestelmän toimivuuden ja ratkaisee monta haastetta siinä, miten käyttäjä ymmärtää sovelluksen ja koko järjestelmän toiminnan.

Kokemuksemme sulautettujen järjestelmien käyttöliittymistä ja rajapinnoista mahdollistaa laajemman, järjestelmästä riippumattoman ymmärryksen, koska sulautettujen ympäristöjen osaaminen käsittää lähtökohtaisesti koko arkkitehtuurin – sekä laitteiston että ohjelmiston ja niiden suunnittelun.

Sulautettujen ympäristöjen käyttöliittymien osaaminen on jatkuvasti oleellisempaa myös tietojärjestelmien puolella, koska sulautettuja järjestelmiä hyödynnetään kasvavassa määrin myös tietojärjestelmien osina ja datan nopeampaan käsittelyyn.

Käyttöliittymien kehittäjiemme laajan osaamisen perustana ovat erinomainen ongelmanratkaisukyky, abstrakti ajattelu, koko ympäristön ymmärrys ja erinomainen ohjelmointikielien tietämys.

Ota yhteyttä.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By clicking ”Got it” or by continuing to browse our website you agree to the terms we have set out for collecting user data and storing it in our database(s). Please see our Privacy Policy.