SOVELLUKSET

Kaksi maailmaa. Useita ympäristöjä. Ja tieto siitä, miten ne toimivat yhdessä.

PAREMPAA SOVELLUS­KEHITYSTÄ - LAAJEMPI YMMÄRRYS.

Sovellusten suunnittelu ja kehitys tietojärjestelmiin ja sulautettuihin järjestelmiin ovat kaksi täysin erilaista maailmaa, joissa on omat lainalaisuutensa, toimintatapansa ja toteutusmallinsa. Kuitenkin koko ympäristön hallinnassa on oleellista, että kummassakin ympäristössä voidaan huomioida asioita, jotka tekevät kokonaisuuden kehittämisen, seurannan ja hallinnoinnin paremmaksi ja kykeneväksi tiedon jakamiseen.

Sulautettujen järjestelmien sovellusten kehittäminen vaatii laajaa osaamista myös fyysisistä laitteista, joilla sovellus toimii. Samaa ymmärrystä voidaan hyödyntää myös tietojärjestelmäpuolella, ja vaikkei se ole välttämätöntä, se voi olla merkityksellistä koko ympäristön kehittämiselle jatkossa IoT-ratkaisujen yhdistyessä tietojärjestelmiin kasvavassa määrin.

Osaajillamme on kokemusta ja ymmärrys molemmista ympäristöistä, mikä on monen asiakkaamme projektin ja koko toimintaympäristön kehittämisen kannalta oleellista. Kun tekijät osaavat ottaa huomioon erilaisissa ympäristöissä toimivat sovellukset, niiden datarakenteet ja sovelluksien toimintaan liittyvät vaatimukset, säästytään usein toimintahäiriöiltä ja haasteilta yhteensopivuudessa.

Sovelluskehittäjiemme laajan osaamisen perustana ovat erinomainen ongelmanratkaisukyky, abstrakti ajattelu, koko ympäristön ymmärrys ja erinomainen ohjelmointikielien tietämys.

Ota yhteyttä.