Yritys­arkkitehtuuri

Tarvitsemaasi osaamista – silloin kun sitä tarvitset.

JOHDA YRITYSTÄSI KOKONAI­SUUTENA.

Yrityksen liiketoimintaprosessien, infrastruktuurin ja tietojärjestelmien hallinta ovat kiinteä osa yrityksen kokonaisvaltaista johtamista. Unikien yritysarkkitehtuuripalvelujen avulla voimme tukea organisaatiotanne entistä paremmassa päätöksenteossa lisäten liiketoiminnan näkyvyyttä. 

Arkkitehtuuri voi viitata erityyppisiin ja -kokoisiin asioihin, ja Unikien kokeneet yritysarkkitehdit ovat valmiita tukemaan organisaatiotanne monipuolisesti eri tilanteissa. Lähestymistapamme yritysarkkitehtuuriin huomioi suunnittelun, palvelupolun, palvelumuotoilun, prosessikartat, liiketoimintavalmiudet sekä strategiset teemat ja tavoitteet. Arkkitehtuurin syvemmällä tasolla asiantuntemuksemme keskittyy tietojärjestelmä- ja ohjelmistoarkkitehtuuriin, joiden avulla tuetaan organisaationne järjestelmäkehitystä. Organisaatiot voivat käsitellä valtavia määriä kriittistä tietoa, ja kokeneiden järjestelmäarkkitehtiemme tuella voit eliminoida järjestelmän häiriöihin, virheisiin ja tietoturvaloukkauksiin liittyvät riskit.

Unikien kokeneet yritysarkkitehdit pystyvät tunnistamaan ja saavuttamaan muutokset, jotka tukevat organisaationne strategian toteuttamista.

UNIKIEN OHJELMISTO- JA TIETO­JÄRJESTELMÄ­ARKKITEHDIT KÄYTETTÄVIS­SÄSI.

Unikien ammattitaitoiset ohjelmisto- ja yritysarkkitehdit tukevat yritystänne luomalla kattavan kuvan IT-arkkitehtuurista ja parantamalla yhteistyötä IT:n ja muiden liiketoimintayksiköiden välillä. Varmistamalla projektien eheyden ja ratkaisuarkkitehtuurin implementoinnin voit arvioida arkkitehtuuria organisaationne strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden valossa. Osaamisemme tulee useilta toimialoilta, mukaan lukien merenkulku-, liikenne-, tietotekniikka-, media- sekä terveydenhuollon aloilta.

LISÄÄ OSAAMISALUEISTAMME:

Java, J2EE, Service Oriented Architecture (SOA), The Open Architectural Framework (TOGAF), Cloud computing, Software and Systems Architecture, Process Planning, DevOps

Oletko kiinnostunut työskente­lemään järjestelmä- tai yritys­arkkitehtuurin parissa Unikiella?

Avoimet paikat

Unikie kasvaa nopeasti ja rekrytoimme kuukausittain uusia asiantuntijoita osaksi menestystarinaamme. Mikäli sinulla on kaipaamaamme osaamista, olethan yhteydessä!

Työ Unikiella

Unikie on uuden aikakauden deep tech -ohjelmistoyritys. Haluamme tarjota parhaat projektit parhaille ammattilaisille. Liity joukkoomme!