LOGISTIIKKA

Järjestelmien digitalisaatio ja automaatio.

SEURAA, REITITÄ, HALLINNOI. JÄREITÄ RATKAISUJA LOGISTIIKALLE.

Tehokas ja sujuva logistiikka on elintärkeää liiketoiminnalle. Logistiikkaketjun hallinta, terminaalien automatisointi, turvallisuuden hallinta ja tiedonkulku ovat kriittisiä avaintekijöitä toimivalle logistiikkaprosessille, jotta lopputuotteet ovat asiakkaan saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Logistiikan optimoinnilla voidaan parantaa kaiken tyyppisen rahdin, resurssien, henkilöstön, laitteiden ja tiedon virtaa sekä vähentää kustannuksia ja muita odotusajan tai riittämättömän suunnittelun vuoksi muodostuvia haittatekijöitä.

Tarjoamme useita ratkaisuja, jotka hyödyntävät automaatiota, koneoppimista ja konenäköä. Parannamme merkittävästi tiedonkulkua turvatuilla ja seuratuilla integroinneilla. Yhdessä ne tekevät nykyaikaisen logistiikan hallinnasta turvallisempaa, ympäristöystävällisempää ja kustannustehokkaampaa.

LAADUKKAITA LOGISTIIKKA­RATKAISUJA.

Tuemme liiketoimintaasi kehittämällä uusia, joustavia ratkaisuja nykyaikaisille logistiikkatoiminnoille. Unikien palveluja ja ratkaisuja voidaan käyttää ajoneuvojen ja koneiden itsenäisessä ohjaamisessa, ympäristöstä välittyvän tiedon keräämisessä ja analysoinnissa sekä liiketoiminnan kannalta kriittisten toimintojen automatisoinnissa.

Tässä joitakin logistiikan osaamisalueitamme:

  • Ajoneuvojen ja koneiden opastaminen ja ohjaaminen
  • Terminaalien automatisointi
  • Tiedonkulku ja prosessin ohjaus
  • Logistiikkaketjun tehostaminen
  • Terminaalitoimintojen simulointi
  • Terminaalien turvallisuus
  • Materiaali- ja liikennevirtauksen optimointi ja ympäristöhyödyt
  • Energiankulutuksen ja -kustannusten alentaminen

R&D JA RATKAISUT LOGISTIIKALLE.

OTA YHTEYTTÄ.