<

MERENKULKU JA ÄLYKKÄÄT SATAMAT

Järjestelmien digitalisointi ja automatisointi.

Seuraa, reititä, hallinnoi. Varmoja ratkaisuja merenkululle ja satamille.

Työnkulun optimoinnilla voidaan kasvattaa sataman kapasiteettia ilman tarvetta lisätilalle tai uusille infrastruktuuri- tai laitehankinnoille. Aluksen ohjaaminen, terminaalien automatisointi, logistiikkaketjun hallinta, turvallisuuden hallinta ja tiedonkulku ovat kriittisiä avaintekijöitä toimivan älysataman ja tehokkaan merenkulkutoiminnan varmistamiseksi.

Hyödyntämällä laajaa osaamistamme pystymme kehittämään uusia ja tehokkaita ratkaisuja nykyaikaiseen meriliikenteeseen ja älykkäisiin satamatoimintoihin. Ammattilaisillamme on kokemusta haastavasta ohjelmistosuunnittelusta, sulautetuista ohjelmistoista ja järjestelmäympäristöistä.

Sataman ja terminaalitoiminnan muuttaminen älykkääksi tarkoittaa kaiken tyyppisten lastien, resurssien, henkilöstön, laitteiden ja tiedon virtauksen ja parantamista sekä polttoainekustannusten vähentämistä odotusajan tai riittämättömän suunnittelun vuoksi. Tiedon laadun parantaminen ja automatisoitujen prosessien toteuttaminen voi hyödyttää laajempaa toimitusketjua ja satamayhteisöä.

Tarjoamme useita ratkaisuja, jotka hyödyntävät automatisointia, koneoppimista ja konenäköä. Parannamme merkittävästi tiedonkulkua turvatuilla ja seuratuilla integroinneilla. Yhdessä ne tekevät nykyaikaisen älykkään sataman hallinnasta turvallisempaa, ympäristöystävällisempää ja kustannustehokkaampaa.

Koneoppiminen ja konenäkö parantavat turvallisuutta, hallintaa ja kustannus­tehokkuutta.

Unikien teknologiaosaamista voidaan käyttää laivojen ja muiden alusten itsenäisessä ohjaamisessa, ympäristöstä välittyvän tiedon keräämisessä ja analysoinnissa sekä tietojen pohjalta tekoälyn avulla tehtävissä päätöksissä ja toimenpiteissä. Automatisoinnilla, integroinneilla ja turvatulla seurannalla saadaan tehostettua liiketoiminnan kannalta kriittisiä toimintoja ja tiedonkulkua.

Osaamisemme on käytettävissä kaikkiin merenkulun ja älysatamien verkko-, järjestelmä- ja ohjelmistokehityksen projekteihin. Tässä joitakin merenkulun ja älysatamien osaamisalueitamme:

  • Aluksen opastaminen ja ohjaaminen
  • Terminaalien automatisointi
  • Älysataman tiedonkulku ja prosessin ohjaus
  • Sataman logistiikkaketjun tehostaminen
  • Satamatoimintojen simulointi
  • Satamien ja terminaalien turvallisuus
  • Kiinnitys- ja luotsipalvelut älysatamissa
  • Sataman liikennevirtauksen optimointi ja ympäristöhyödyt
  • Energiankulutuksen ja -kustannusten alentaminen

R&D JA RATKAISUT MERENKULULLE JA ÄLYSATAMILLE.

OTA YHTEYTTÄ.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By clicking ”Got it” or by continuing to browse our website you agree to the terms we have set out for collecting user data and storing it in our database(s). Please see our Privacy Policy.