Järjestelmäintegraatiot

Järjestelmäintegraatiolla siltoja järjestelmien välille

Jokainen yritys, jossa tietoja käsitellään useamman kuin yhden IT-järjestelmän avulla, tarvitsee toiminnan laajentuessa ja tietomäärän kasvaessa siltoja eri järjestelmien välille. Erityisesti suurilla yrityksillä voi olla käytössään useita kymmeniä tai jopa satoja järjestelmiä, jolloin dataa on mahdotonta pitää käsivoimin ajantasaisena eri järjestelmissä. Myös pienemmillä yrityksillä on usein käytössään useita järjestelmiä, joiden välillä tiedon siirtäminen manuaalisesti ei yksinkertaisesti ole mielekästä. Tällöin järjestelmäintegraatio tulee ajankohtaiseksi.

Toteutamme järjestelmäintegraatiot käyttämienne järjestelmien välille, jotta dataa ei tarvitse enää siirtää käsin järjestelmästä toiseen. Näin aikaa säästyy ydintoimintaanne ja asiakkaidenne palvelemiseen. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä, asiakkuudenhallinta, HR-järjestelmä, verkkokauppa-alusta sekä varastonhallinnan ja taloushallinnon järjestelmät voidaan yhdistää toisiinsa integraatioilla.

Kun eri järjestelmistä johdetut datavirrat yhdistetään, on lopputuloksena parhaimmillaan uudenlaisia tietokokonaisuuksia, jonka avulla voitte tehostaa toimintaanne ja palvella asiakkaitanne entistäkin paremmin.

Vahva kokemus eri alojen ja toimintojen järjestelmäintegraatioista takaa laadukkaan toteutuksen

Olemme toteuttaneet järjestelmäintegraatioita muun muassa myynnin, tuotehallinnan, laskutuksen ja logistiikan tarpeisiin. Vahvuutemme järjestelmäintegraatioiden toteuttajana on ennen kaikkea ymmärrys järjestelmäkohtaisista eroista ja erilaisten järjestelmien arkkitehtuurista. Tiedämme, millaisilla keinoilla erityyppiset järjestelmien yhdistelmät saadaan toimimaan keskenään, ja osaamme siksi toteuttaa hyvin toimivia järjestelmäintegraatioita erittäin tehokkaasti.

Ketterät integraatiopalvelut asiakkaan toivomassa laajuudessa

Keskitymme puhumisen sijaan tekemiseen. Panostamme ketterään toimintaan, luotettavaan laadunvalvontaan ja työskentelytapaan, jolla pientenkin tietomäärien välitys järjestelmien välillä toteutetaan kustannustehokkaasti. Autamme asiakastamme luomaan järjestelmistä toimivan ja kestävän kokonaisuuden, jossa on hyvät jatkokehitysmahdollisuudet ja johon voidaan tarvittaessa lisätä myöhemmin uusia järjestelmiä. Saatte meiltä järjestelmäintegraatioihin liittyvät palvelut juuri siinä laajuudessa kuin tarvitsette – aina lyhyestä konsultoinnista täysin valmiiseen useiden järjestelmien keskinäiseen integrointiin.

Varmista virheetön tiedonkulku Aino.io-työkalulla

Olemme kehittäneet työkalun, jonka avulla tiedon siirtymistä järjestelmästä toiseen voidaan valvoa: Aino.io seuraa datan virtaa järjestelmästä toiseen ja paikantaa kohdat, joissa tiedonsiirto kompastelee. Sitä voidaan käyttää millä tahansa integraatioalustalla.

Lue lisää Aino.io-työkalusta!

Järjestelmäintegraatioiden referenssit

Ota yhteyttä!