Unikie AI Vision

Unikie AI Vision – Keinonäkösovellus koneoppimiseen ja ympäristön hahmottamiseen

Unikie AI Vision on sovellus, joka muodostaa sensoreilta saamansa tiedon pohjalta 3D-mallin ympäristöstään. Sovellus tunnistaa ympäristöstään kappaleita ja ihmisiä ja osaa esimerkiksi arvioida kappaleen liikkeen suunnan ja nopeuden. Se havainnoi ympäristöä, oppii havaintojen pohjalta toimimaan tietyllä tavalla ja reagoi vastaavaan havaintoon jatkossa toivotusti. Teknologiaa mahdollistaa itseohjautuvien ajoneuvojen ja laitteiden kontrolloinnin tehokkaasti ja luotettavasti.

AI Vision on räätälöitävä ja mukautuva ratkaisu

Unikie AI Vision on tietokoneriippumaton reaaliaikainen teknologiaratkaisu ja täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Se kykenee keräämään dataa eri sensorilähteistä, kuten Lidarista, kamerasta ja IMUsta ja yhdistämään ne ohjaamisessa ja kontrolloimisessa hyödynnettäväksi tietolähteeksi. AI Vision on helppo kustomoida eri sovelluksiin ja niiden erityistarpeisiin. AI Visionissa on myös ohjelmistorajapinnat nopeaan sovitukseen ja käyttöönottoon.

Moninaiset käyttökohteet

Itseohjautuvien autojen lisäksi Unikie AI Visionia voidaan käyttää esimerkiksi erilaisten teollisuusajoneuvojen (metsäkoneet, kaivoskoneet, trukit) ja suurempien liikennevälineiden (laivat, lentokoneet) ohjaamiseen. Sitä käytetään myös liikennekanavien valvontaan: se havaitsee häiriöt liikenneväylällä ja osaa sulkea kaistoja onnettomuuksien välttämiseksi. Sitä on käytetty myös kalankasvatuslaitoksissa, joissa se mittaa kalojen kasvunopeutta ja optimoi sen mukaan kalojen ruokintasykliä.

Ota yhteyttä!