Miten softayhtiö voisi pelastaa maailman?

19.11.2019

Ilmastonmuutoksesta on puhuttu jo pitkään. Meidän jokaisen valinnoilla on merkitystä ja ihmisten yhteisvaikutuksella voisimme olla tekemässä muutosta. Kuitenkin aika moni nostaa esille sen, että kuinka suuri tai pieni merkitys on yksittäisen ihmisen teoilla. Siksi jäinkin miettimään, että mitä voisimme tehdä.

Pelastaako AI maapallon?

Jos rajataan tuota koko maapallon pelastamista nyt ainakin alkuun siihen, että miten tekoäly voisi auttaa meitä ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Ilmastonmuutoksen selkeimmät teemat ovat logistiikka, energia ja ruoka. Se kuinka paljon liikenne kuormittaa ympäristöä ja miten meidän kulutustottumukset ravinnon suhteen vaikuttavat päästöihin.

Liikenne ja logistiikka

Ennakointi ja liikennevirtojen optimointi on se selkein asia. Luomalla joustavat virrat, joiden avulla ohjaamme liikennettä ja määrittelemme optimaaliset ajankohdat liikutella massoja, antaa meille mahdollisuuksia tarjota käytettäviä tapoja liikkumiseen.

Henkilöautojen ketjuttaminen älykkäästi toisiinsa (V2X) vähentää turhaa joutokäyntiä ja nopeuttaa isompien kokonaisuuksien liikuttelua. Kaikkiaan digitalisoimalla liikennettä ja luomalla liikkumisen ekosysteemiä (MAAS) jossa kulkuvälineet ovat kaikkien yhteiskäytössä, pienentää kokonaiskapasiteetin tarvetta.

Ruoka ja terveys

Miten tuotamme jatkossa ruoan ja kuinka voisimme vähentää hävikkiä entisestään? Jo tällä hetkellä on palveluita, joiden kautta voi ostaa ravintoloiden ja ruokaloiden ylijäämäruokaa edullisesti itselleen. Roskiin heitetyn ruoan hiilijalanjälki on kaikkiaan huomattava.

Optimoimalla kylmäketjua ja avaamalla logistiikkaa useamman toimijan yhteiskäyttöön, saisimme karsittua jälleen turhia ajoja.

Työtavat ja toimistot

Onko jokaisen tietotyöläisen pakko mennä toimistolle istumaan? Meillä on täällä pohjolassa valtava määrä lämmitettyjä neliöitä joita voisimme hyödyntää tehokkaammin. Ja siirtyminen kotoa toimistolle kuormittaa jälleen myös liikenteen kautta ympäristöä. Etätyöstä on puhuttu niin kauan, että alkaa olla jo huvittavaa kuinka vähän sitä oikeasti hyödynnetään.

Todelliset virtuaalitoimistot ovat siis edelleen harvinaisia. Mitä voisimme kaikkiaan tehdä, että tulevaisuudessa työn tekeminen onnistuisi luontevammin sieltä missä asumme?

Ohjelmistoyritysten rooli tässä kaikessa?

Mitä me sitten voimme tehdä? Kaikki edellä mainitut asiat ovat toisaalta vain yksinkertaista koodia ja omien tottumusten muuttamista. Ehkä eniten onkin kyse siitä, minkälaisia innovaatioita voimme olla yhdessä rakentamassa ja sitä kautta muuttaa rakenteita.

Kaikki digitalisoituu kuitenkin, joten meidän on yhdessä varmistettava että kehitys tukee ympäristön kannalta merkityksellisiä asioita.

 

Janne Gylling
CMO, Unikie Oy