Kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät (ADAS)

Kohti lisättyä turvallisuutta

A man driving a car and looking at his smartphone

Unikie on globaali kuljettajaa avustavien järjestelmien (ADAS) kehittäjä. Kehitämme huipputekniikkaa autojen ja ajoneuvojen valmistajille (OEM) itsenäisen ajamisen ja autojen turvallisuusratkaisujen tueksi.

Käyttämällä Unikien tekniikkaa voimme vähentää inhimillisten virheiden määrää ja lisätä useita silmäpareja joka suuntaan. Tietokonenäkö ja sensorit voivat tunnistaa ja ennakoida tilanteita, jotka jäisivät ihmisiltä helposti huomaamatta.

Liikenteessä osittain automatisoidut ratkaisut auttavat kuljettajaa havainnoimalla ympäristöä ja havaitsemalla esineitä. Ajoneuvon anturit skannaavat ympäristöä ja edistyneiden konenäön, koneoppimisalgoritmien ja tekoälyratkaisujen perusteella ajoneuvo suorittaa automaattisesti toimintoja (esim. automaattinen hätäjarrutus) tai varoittaa kuljettajaa toimimaan tilanteessa (esim. kuljettajan monitorointi).

Unikien ADAS-ratkaisut perustuvat AI Vision -teknologia-alustaan, joka on laitteistosta riippumaton konenäön ja koneoppimisen kehitysalusta. Se mahdollistaa monenlaisten reaaliaikaista dataa hyödyntävien reaaliaikaisten sovellusten nopean kehittämisen.

ADAS-järjestelmiä voidaan käyttää erilaisissa käyttötapauksissa eri teollisuuden aloilla. Unikiella on alan johtavia ADAS-ratkaisuja paitsi OEM-valmistajille, myös raskaan kaluston valmistajille, kuten metsätalouteen, kaivosteollisuuteen ja maatalouspuolelle. Automaation ja ADASin avulla voimme vähentää työvoiman tarvetta ja lisätä turvallisuutta.

TEknologia

KORKEAN TASON ADAS-RAKENNUSPALIKAT

AD and Adas high level building blocks

Monet ADAS-ratkaisut perustuvat tilannetietoisuuteen, jonka mahdollistavat erilaiset dataa tuottavat anturit. Data suodatetaan ja käsitellään, jotta saadaan riittävästi tietoa ylemmän tason komponenteille polkujen suunnittelua, turvallisuustoimenpiteitä ja lopulta kuljettajan avustamista varten.

Unikien ADAS-ratkaisut perustuvat AI Vision -alustaan, jossa suurin osa tietojen käsittelystä tapahtuu. Tämän lisäksi olemme rakentaneet erilaisia ADAS-ominaisuuksia ja jopa kyvyn täysin itsenäiseen toimintaan.

AI Vision on erittäin muokattavissa oleva alusta, joka käsittelee tietoja LiDAR-laitteista, kameroista, tutkista, GPS:stä ja muista antureista avoimen sovellusliittymän kautta. Monet toiminnot edellyttävät sensoridatan yhdistämistä erilaisista tietolähteistä toimintavarman ja tarkan johtopäätöksen tekemiseksi. Esimerkiksi reaaliaikainen paikannus ja kartoitus (SLAM) voi hyödyntää Lidarin, tutkan, IMU:n ja ajoneuvon tietoja, kuten ohjauspyörän kulmaa. Paras kohteen hahmontunnistustarkkuus saavutetaan myös Lidar-Camera-sensoridatan yhdistämisellä.

Unikien ADAS-ratkaisuja voidaan käyttää joko ajoneuvon sisäisissä järjestelmissä tai Edge-/pilvipalvelujärjestelmiin perustuvissa ratkaisuissa, joissa anturit sijaitsevat ajoneuvon ulkopuolella. Voimme myös hyödyntää kolmansien osapuolten tietolähteitä, kuten säätietoja.

Unikie ADAS -ratkaisu voi myös hyödyntää langatonta yhteyttä käyttämällä ajoneuvosta ajoneuvoon (V2V) – ja ajoneuvosta infrastruktuuriin (V2X) -dataa. Pilvipalvelut ja IoT ovat olennainen osa Unikien autonomisen ajamisen kehitystä.

Ratkaisumme pääominaisuudet

 • Reaaliaikainen paikannus ja kartoitus (SLAM)
 • Polun suunnittelu ja polun seuranta
 • Ajoneuvon ohjaus- ja ajoalgoritmit
 • Esineiden havaitseminen ja luokittelu

Joustavat ja monipuoliset sovellusohjelmointi­rajapinnat mahdollistavat AI Visionin käytön laaja-alaisesti osana sovelluskohtaisia ohjaamisen ratkaisuja.

ADAS-teknologian käyttö­kohteita

Dynaamiset turva-alueet

Turvallisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista useimmissa ADAS-järjestelmissä. Törmäyksen välttäminen ja hätäjarrutus ovat kaikkien turvallisuus­ominaisuuksien perusta. Käyttämällä tilannetietoisuuden teknologiaamme ja näitä turvallisuus­ominaisuuksia, voimme rakentaa dynaamisia turva-alueita joko rajatuille alueille tai liikkuvien ajoneuvojen ympärille.

Mukautettava dynaaminen turva-alue voi tehdä paikallisia tai etähälytyksiä tai jopa pysäyttää kaikki toiminnot, kun ei-toivottua ja häiritsevää toimintaa havaitaan turva-alueella.

Driver monitoring system

Driver Monitoring System (DMS) tuo turvallisuus­ominaisuudet kaikkiin ajoneuvoihin parantaen liikenneturvallisuutta. Unikien DMS seuraa kuljettajan käyttäytymistä ja tekee hälytyksiä tilanteissa, joissa kuljettajan toiminnassa havaitaan puutteita.

Tutkimalla ihmisen silmien, kasvojen ja pään liikkeitä tekoälyä käyttävät algoritmit voivat tehdä johtopäätöksiä henkilön valppaudesta, huomiosta ja keskittymisestä.

Dead reckoning

Dead Reckoning pystyy tuottamaan tarkimman mahdollisen arvion ajoneuvosi sijainnista silloin kun GPS-/GNSS-tieto ei ole saatavilla, kuten tunneleissa. Tämä muodostaa sujuvan ja vakaan paikkatiedon kuljettajalle sisäänrakennettujen navigaatiopalveluiden kautta.

Vaikka Dead Reckoning ei suoranaisesti ole turvallisuus­ominaisuus, muut turvallisuus­ominaisuudet voivat hyödyntää sen tuottamaa tarkkaa paikkatietoa turvallisuuden maksimoimiseksi.

Miksi valita meidät?

 • Kumppani, joka on sitoutunut kehittämään itsenäistä ajamista liiketoiminnan, teknologian ja järjestelmien mukaisesti
 • Laaja johtamis- ja teknologiakokemus autoteollisuudesta, ohjelmisto- ja järjestelmäkehityksestä sekä liiketoiminnan kehityksestä
 • Erityisosaamista teräväpiirtokartoista ja -malleista, ADAS-ohjelmistoista ja -järjestelmistä sekä pilvipohjaisista IT-järjestelmistä
 • Kokenut tiimi, joka tuntee auto- ja teknologia-alan markkinat ja teknologiat
 • Palkittu projektinhallinta ja kokeneet Scrum-ammattilaiset
 • Joustava ja erikoistunut sitoutuminen, luotettavuus ja täsmällisyys
 • Kustannustehokkaat resurssit
 • Omistautunut ja pysyvä tiimi valmiina laajentumaan
 • 5G-verkkojen syvällinen tietotaito tietoliikennealan ammattilaisten ja yhteistyömme kautta

MUUT TOIMIALAT

Onko sinulla ajatuksia ratkaisumme hyödyntämisestä omalla toimialallasi? Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ TÄSTÄ RATKAISUSTA