Autonominen ajaminen (AD)

Olemme globaali autonomisen ajamisen (AD) kehittäjä. Kehitämme huipputeknologiaa ajoneuvojen valmistajille (OEM), sidosryhmille ja muille teollisuudenaloille ajoneuvojen itsenäisen ajamisen ja turvallisuusratkaisujen tueksi.

Autonomisen ajamisen toteutusmalleja on kolme autoteollisuuden määrittelemän mallin mukaan. Samaa mallia voidaan käyttää myös autoteollisuuden ulkopuolella: 

Autoteollisuus luo parhaillaan (Unikie mukana vaikuttamassa) myös ISO23374-standardia autonomisten ajoneuvojen hallinnointiin.

Ensimmäisessä tapauksessa (tyyppi 1) käytetään auton sensoreita sekä järjestelmiä ja päätökset toimenpiteistä tehdään auton sisäisissä järjestelmissä. Tämä on usean voimakkaasti autonomisten autojen kehitykseen ja julkiseen liikennekäyttöön tuomiseen panostavan yrityksen lähtökohta. Käytännössä auto toimii tällöin täysin itsenäisesti ja sille annetaan tieto toteutettavasta toimenpiteestä luotetusta ulkoisesta järjestelmästä. Tämä toteutustapa on raskas ja vaatii auton järjestelmiltä kykyä tallentaa ja käsitellä valtavia määriä dataa. 

Toisessa tapauksessa (tyyppi 2) käytetään ympäristön sensoreita, dataa ja järjestelmiä sekä päätöksentekoon että toimenpiteiden aktivointiin. Tämä toimintatapa on pitkälti käytettävissä jo monissa sarjatuotannossa olevissa autoissa ja ajoneuvoissa, koska ajoneuvon näkökulmasta ratkaisu on kevyt – kaikki havainnointi, datan käsittely ja toimenpiteet tehdään ulkoisessa järjestelmässä (infrastruktuurissa) ja ajoneuvoa käytännössä kauko-ohjataan matalan latenssin tietoliikenneverkon läpi. Infrastruktuurissa toimivalta järjestelmältä ratkaisu vaatii käyttötapauksesta riippuen kykyä prosessoida suuria datamääriä.

Kolmas tapaus (tyyppi 3) on yhdistelmä kahta edellistä. Se vaatii pitkälle tehtyä standardointia, jotta eri valmistajien ja kolmansien osapuolten järjestelmät kykenevät toimimaan yhdessä tapauskohtaisesti.

Olemme luoneet jo kaupallistettuja AD-teknologia-alustoja, joita voidaan hyödyntää kaikissa tapauksissa. Pääpainopisteemme on kuitenkin tällä hetkellä tyyppi 2:n mukaisissa toteutuksissa, koska niiden toteutuminen on ajallisesti ja teknologian yhteensopivuuden kannalta lähimpänä. Tyyppi 2:n mukaisia toteutuksia voidaan käyttää suljetuilla alueilla, joissa infrastruktuuria pystytään hallinnoimaan, alueita ei koske yleinen tieliikennelaki ja -säännöstöt ja ajoneuvojen määrä on hallittavissa. Tällaisia toteutuksia ovat mm.

 • Pysäköintihallit
 • Teollisuusalueet ja tehtaat
 • Varikot ja muut huolto- ja latausalueet (esim. bussivarikot)
 • Kaivokset, satamat ja maanviljelyalueet
 • Varastot ja logistiikkakeskukset

Ratkaisumme tyypin 2 autonomiseen ajamiseen

Digital Twin

Teknologia

KORKEAN TASON AD-TOIMINTOJEN KUVAUS

AD and Adas high level building blocks

Olemme toteuttaneet useita autonomisessa ajamisessa hyödynnettäviä toimintoja Unikie AI Vision -teknologia-alustallemme.

Infrastruktuurin täysin itsenäisesti ohjaamat ajoneuvot vaativat useita keskenään yhteensopivia teknisiä komponentteja ja sekä sulautettuja järjestelmiä että tietojärjestelmiä. Autonominen ajo perustuu, myös infrastruktuurin tekemänä, tilannetietoisuuteen, jonka mahdollistavat erilaiset dataa tuottavat anturit. Data suodatetaan ja käsitellään, jotta saadaan riittävästi tietoa ylemmän tason komponenteille polkujen suunnittelua, turvallisuustoimenpiteitä ja lopulta ajamista koskevia päätöksiä varten.

AD-ratkaisuissamme hyödyntämämme AI Vision on erittäin muokattavissa oleva kaikkia sensoreja tukeva teknologia-alusta, joka käsittelee tietoja LiDAR-laitteista, kameroista, tutkista, GPS: stä ja muista antureista avoimen sovellusliittymän kautta. Monet toiminnot edellyttävät erilaisten tietolähteiden onnistunutta fuusiota vankan ja tarkan johtopäätöksen tekemiseksi. Esimerkiksi reaaliaikainen paikannus ja kartoitus (SLAM) voi hyödyntää Lidarin, tutkan, IMU:n ja autojen tietoja, kuten ohjauspyörän kulmaa. Paras kohteen hahmontunnistustarkkuus saavutetaan myös Lidar-Camera-sensoridatan yhdistämisellä.

Unikien AD -ratkaisuja voidaan käyttää joko ajoneuvon sisäisissä järjestelmissä tai Edge / pilvipalvelujärjestelmiin perustuvissa ratkaisuissa, joissa anturit sijaitsevat ajoneuvon ulkopuolella. Voimme myös hyödyntää kolmansien osapuolten tietolähteitä, kuten säätietoja.

Ratkaisumme pääominaisuudet

 • Reaaliaikainen paikannus ja kartoitus (SLAM)
 • Polun suunnittelu ja polun seuranta
 • Ajoneuvon ohjaus- ja ajoalgoritmit
 • Esineiden havaitseminen ja luokittelu

Joustavat ja monipuoliset sovellusohjelmointi-rajapinnat mahdollistavat AI Visionin käytön laaja-alaisesti osana sovelluskohtaisia itsenäisen ajamisen ja ohjaamisen ratkaisuja.

MIKSI UNIKIE?

 • Olemme kumppani, joka on sitoutunut kehittämään itsenäistä ajamista liiketoiminnan, teknologian ja järjestelmien mukaisesti
 • Laaja johtamis- ja teknologiakokemus autoteollisuudesta, ohjelmisto- ja järjestelmäkehityksestä sekä liiketoiminnan kehityksestä
 • Meillä on erityisosaamista teräväpiirtokartoista ja -malleista, ADAS-ohjelmistoista ja -järjestelmistä sekä pilvipohjaisista IT-järjestelmistä
 • Kokenut tiimi, joka tuntee auto- ja teknologia-alan markkinat ja teknologiat
 • Palkittu projektinhallinta ja kokeneet Scrum-ammattilaiset
 • Joustava ja erikoistunut sitoutuminen, luotettavuus ja täsmällisyys
 • Kustannustehokkaat resurssit
 • Omistautunut ja pysyvä tiimi valmiina laajentumaan
 • 5G-verkkojen syvällinen tietotaito tietoliikennealan ammattilaisten ja yhteistyömme kautta

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ TÄSTÄ RATKAISUSTA