Raskaan kaluston ADAS ja autonominen ajo

Automaatio ja älykkyys lisäävät turvalli­suutta ja tuottavuutta

Unikie on globaali kuljettajaa avustavien järjestelmien (ADAS) ja autonomisen ajamisen (AD) kehittäjä. Kehitämme huipputekniikkaa raskaalle kalustolle itsenäisen ajon ja koneiden turvallisuusratkaisujen tueksi.

Unikien AD / ADAS -teknologiaa voidaan käyttää erilaisissa käyttötapauksissa useilla teollisuuden aloilla. Unikiella on alan johtavia ADAS-ratkaisuja paitsi OEM-valmistajille, myös raskaan kaluston valmistajille, kuten metsätalouteen, kaivosteollisuuteen ja maatalouspuolelle. Raskaan kaluston autonominen ajo vapauttaa ihmisten työaikaa operatiivisesta toiminnasta valvontaan ja hallinnointiin. Esimerkiksi kaivosalueella automaation ja itsenäisen ajamisen avulla voidaan vähentää työvoiman tarvetta ja lisätä turvallisuutta.

Käyttämällä Unikien teknologiaa voimme vähentää inhimillisten virheiden määrää ja lisätä useita silmäpareja joka suuntaan. Konenäkö ja sensorit voivat tunnistaa ja ennakoida tilanteita, jotka jäisivät ihmisiltä helposti huomaamatta.

Raskaan kaluston osittainen automaatio auttaa kuljettajaa havainnoimalla ympäristöä ja tunnistamalla esineet. Ajoneuvon sensorit skannaavat ympäristöä, ja edistyneiden konenäkö- ja koneoppimisalgoritmien perusteella kone suorittaa toimintoja automaattisesti (esim. automaattinen hätäjarrutus) tai varoittaa kuljettajaa toimimaan tilanteessa (esim. kuljettajan monitorointi).

A heavy machine working on the top and a harvester on a field on the bottom

Esittely

Raskaan kaluston autonomisissa ratkaisuissa hyödynnetään samaa teknologiaa kuin Unikien Factory Parking -ratkaisussa.

TEKNOLOGIA

Laadukkaat AD / ADAS -rakennuspalikat

AD and Adas high level building blocks

Täysin itseohjautuvat koneet ja ajoneuvot vaativat useita keskenään yhteensopivia teknisiä komponentteja. Matkalla kohti täysin autonomista ajoa on kuljettajia varten kehitetty monia osittain automatisoituja toimintoja. Autonominen ajo perustuu tilannetietoisuuteen, jonka mahdollistavat erilaiset dataa tuottavat anturit. Data suodatetaan ja käsitellään, jotta saadaan riittävästi tietoa ylemmän tason komponenteille polun suunnittelua, turvallisuustoimenpiteitä ja lopulta ajamista koskevien päätösten tekemiseksi.

Unikien AD / ADAS -ratkaisut perustuvat AI Vision -alustaan, joka on laitteistosta riippumaton konenäön ja koneoppimisen kehitysalusta. Se mahdollistaa monenlaisten reaaliaikaista dataa hyödyntävien reaaliaikaisten sovellusten nopean kehittämisen. Tämän lisäksi olemme rakentaneet erilaisia ADAS-ominaisuuksia ja jopa kyvyn täysin autonomiseen toimintaan.

Unikien AD / ADAS -ratkaisuja voidaan käyttää joko ajoneuvon sisäisissä järjestelmissä tai Edge-/pilvipalvelujärjestelmiin perustuvissa ratkaisuissa, joissa anturit sijaitsevat ajoneuvon ulkopuolella. Voimme myös hyödyntää kolmansien osapuolten tietolähteitä, kuten säätietoja.

ADAS-ratkaisumme voi lisäksi hyödyntää jopa langatonta verkkoyhteyttä käyttämällä ajoneuvosta ajoneuvoon (V2V) – ja ajoneuvosta infrastruktuuriin (V2X) -dataa. Pilvipalvelut ja IoT ovat olennainen osa Unikien autonomisen ajon kehitystyötä.

Ratkaisumme pääominaisuudet

 • Reaaliaikainen paikannus ja kartoitus (SLAM)
 • polun suunnittelu ja seuranta
 • ajoneuvon ohjaus- ja ajoalgoritmit
 • esineiden havaitseminen ja luokittelu.


Joustavat ja monipuoliset sovellusohjelmointi-rajapinnat mahdollistavat AI Visionin käytön laaja-alaisesti osana sovelluskohtaisia itsenäisen ajamisen ja ohjaamisen ratkaisuja.

ADAS/AD -teknologian käyttö­kohteita

Autonomiset toiminnot suljetulla alueella

Unikie on luonut tehokkaan kehitysalustan raskaiden ajoneuvojen ja koneiden autonomiselle ajolle suljetuilla alueilla. Ratkaisussa käytetään edge computing -konseptia ja siinä yhdistetään erilaista sensoridataa tarkan hallinnan ja yksityiskohtaisen tilannetietoisuuden saavuttamiseksi.

Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan itsenäisen toiminnan dynaamisissa ja haastavissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Järjestelmä voi ohjata rajattomasti ajoneuvoja tarkasti myös ahtaissa tiloissa ja ruuhkaisilla alueilla muun tehdasliikenteen ohella.

Ajoneuvojen hallinnan automaatio

Automoidulla ajoneuvojen hallinnalla on paljon erilaisia käyttökohteita. Control Hub -järjestelmämme mahdollistaa ajoneuvojen automaation toiminnan suunnittelun ja käytön. Ajoneuvokannan hallinnasta tulee kustannustehokkaampaa, turvallisempaa ja ennakoivampaa.

Useiden ajoneuvojen hallintajärjestelmä on mukautettavissa käytettäväksi useilla teollisuudenaloilla: autoteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, rakennusteollisuudessa, armeija- ja puolustuskäytössä, merenkulussa, satamissa, maataloudessa, metsätaloudessa jne.

Dynaamiset turva-alueet

Turvallisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista useimmissa AD / ADAS -järjestelmissä. Törmäyksen välttäminen ja hätäjarrutus ovat kaikkien turvallisuusominaisuuksien perusta. Hyödyntämällä näitä turvallisuusominaisuuksia ja tilannetietoisuuden komponentteja voimme rakentaa dynaamisia turva-alueita joko rajatuille alueille tai liikkuvien ajoneuvojen ympärille. 

Mukautettava dynaaminen turva-alue voi tehdä paikallisia tai etähälytyksiä tai jopa pysäyttää kaikki toiminnot, kun ei-toivottua ja häiritsevää toimintaa havaitaan turva-alueella.

Driver monitoring system

Driver Monitoring System (DMS) tuo turvallisuusominaisuudet kaikkiin ajoneuvoihin parantaen turvallisuutta. Unikien DMS seuraa kuljettajan käyttäytymistä ja tekee hälytyksiä tilanteissa, joissa kuljettajan toiminnassa havaitaan puutteita.

Tutkimalla ihmisen silmien, kasvojen ja pään liikkeitä tekoälyä käyttävät algoritmit voivat tehdä johtopäätöksiä henkilön valppaudesta, huomiosta ja keskittymisestä.

MIKSI VALITA UNIKIE AD / ADAS-TOIMITTAJAKSI?

 • Automaation ja itsenäisen ajamisen avulla voidaan vähentää työvoiman tarvetta ja lisätä turvallisuutta
 • Kumppani, joka on sitoutunut kehittämään itsenäistä ajamista liiketoiminnan, teknologian ja järjestelmien mukaisesti
 • Laaja johtamis- ja teknologiakokemus autoteollisuudesta, ohjelmisto- ja järjestelmäkehityksestä sekä liiketoiminnan kehityksestä
 • Erityisosaamista teräväpiirtokartoista ja -malleista, ADAS-ohjelmistoista ja -järjestelmistä sekä pilvipohjaisista IT-järjestelmistä
 • Kokenut tiimi, joka tuntee teollisuuden, auto- ja teknologia-alan markkinat ja teknologiat
 • Palkittu projektinhallinta ja kokeneet Scrum-ammattilaiset
 • Joustava ja erikoistunut sitoutuminen, luotettavuus ja täsmällisyys
 • Kustannustehokkaat ja vaikuttavat resurssit
 • Omistautunut ja pysyvä tiimi valmiina laajentumaan
 • 5G-verkkojen syvällinen tietotaito tietoliikennealan ammattilaisten ja yhteistyömme kautta

TOIMIALAT

Unikie Intelligent Machines Solutions
 • Metsätalous
 • Maatalous
 • Kaivosteollisuus
 • Satamat
 • Meriliikenne
 • Logistiikka
 • Kaupalliset ajoneuvot
 • Autoteollisuus
 • Turvallisuussektori

MUUT TOIMIALAT

Onko sinulla ajatuksia ratkaisumme hyödyntämisestä omalla toimialallasi? Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ TÄSTÄ RATKAISUSTA