Auto- ja meriteollisuuden kehityksen aallonharjalla

Jaa tarina: 

Ihmiset Unikiella
Yleinen

Jouni Salon työelämää värittää perheyrittäjyys ja raskas teollisuus. Jouni on työuransa aikana ollut vahvasti mukana suomalaisessa laivateknologiateollisuudessa ja on toiminut entisessä työssään meriteollisuuden ja logistiikan alueen toimialajohtajana. Uransa aikana Jouni on ollut mukana johtamassa tuotekehitystä suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä, joka kehittää varustamoliiketoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta koneoppivilla ja dataintensiivisillä ratkaisuilla.

Jounin koulutustausta yhdistää sekä kaupallista että teknistä osaamista. Siirtymä Unikielle oli Jounille luonnollinen askel uralla, sillä tehtävä yhdisti hyvin hänen osaamisalueitaan ja kiinnostuksen kohteitaan; toimialakohtaista osaamista meri- ja logistiikkateollisuuksista, sekä liiketoiminnan kehitystyötä.

”Alanvalinta tulee yrittäjyydestä”, Jouni kertoo ja jatkaa: ”Tykkään koittaa keksiä asioita, joilla voidaan tehdä kauppaa. Kun näen ongelmia, näen niissä myös ratkaisumahdollisuuksia. Tekninen puoli tulee mukana siinä, että haluaa keksiä kaikkia uusia sovellusalueita yhdistelemällä olemassa olevia teknologioita”.

Itseohjautuvien ajoneuvojen ja teollisuuden liiketoimintaa tukemassa

Jounin tehtäviin kuuluu muun muassa uusien markkinoiden avaaminen ja rakentaminen sekä metodien kehittäminen.

”Unikiella ollaan uuden kanssa tekemissä koko ajan, ja on hienoa, että saa mennä tosi syvälle niiden ajatusten kanssa mitä lähdetään seuraavaksi tekemään”, Jouni kertoo.

”Unikie on pienisuuri ja ketterä yritys, joten toiminta on nopeatempoista. Työssä on paljon vapauksia, joiden mukana tulee myös tietynlainen vastuu omasta tekemisestä. Työssä ei ole niin selkeitä rajoja kuin isommissa korporaatioissa työskennellessä on ollut, joten täytyy kerätä palautetta ja rajata myös sen kautta sitä, mitä tekee ja mihin keskittyy työssä ”, Jouni kertoo.

Päivät ovat pitkälti kokousten rytmittämiä, mutta työn joustavuuden ansiosta Jouni voi pilkkoa työpäiväänsä ja onkin löytänyt iltaisin itsestään uuden keskittymisajan, jolloin hän voi paneutua ajatustyötä ja keskittymistä vaativiin tehtäviin, joka sopii hänelle hyvin.

”Innovointi vaatii joutilaisuutta, iltaisin talon hiljennyttyä saan uppoutua kiireettömään ja luovaan hetkeen. Voisi ajatella, että tämä häiritsee unia, mutta itselleni tämä toimii päinvastoin. Saan rauhoituttua, kun päättelen ajatukset laatikoihin, joita työstän seuraavana päivänä.”

Unikiella puhalletaan yhteen hiileen

Jouni aloitti työt Unikiella helmikuun alussa. Hän osasi odottaa vauhdikasta menoa, mutta se, kuinka nopeasti asiat etenevät yllätti kuitenkin.

”Näiden 3 kuukauden aikana mitä olen nyt ehtinyt olemaan Unikiella, on palkattu lähes 100 uutta työntekijää ja se on kyllä hurja vauhti”, Jouni sanoo.

Myös Unikien yhtenäinen työkulttuuri ja ihmisten aloitteellisuus saa Jounilta kiitosta.

”Aika hyvin on saavutettu se, että eri toimistojen ja maiden välisistä eroista huolimatta tuntuu olevan vain yksi Unikie. Kaikilla on yhteinen agenda, jota halutaan edistää ja yhteistyötä eri toimistojen ja maiden välillä on paljon.”

Jouni kertoo nauttivansa työn myynnillisestä otteesta sekä Unikien myyntikulttuurista, jossa kaikki osallistuvat myyntiin ja auttavat myynnissä.

”Unikien tarjoama on sellainen, jolla voidaan oikeasti ratkaista asiakkaan ongelmia. On mukava tehdä työtä, joka on tärkeää”, hän toteaa.

Lisää tarinoita