Osaamista liiketoiminnan ja teknologian rajapinnassa

Jaa tarina: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Yleinen

Ossi Lerto on käynyt niin sanotun perinteisen polun softamaailmaan. Hän aloitti 90-luvulla koodaamaan, jonka jälkeen ura on vienyt tiiminvetotehtäviin ja pikkuhiljaa kohti projektien ja laajempien hankkeiden vetämistä. Tällä hetkellä Ossi toimii Unikiella Customer Sales Engineer -tiimissä, tarkoituksenaan tukea Unikien projektien toimitusta ja myyntiä, sekä toimia liiketoiminnan ja teknologian rajapinnassa. Ossi tekee Unikien asiakkaille toimitushankkeita ja kehittää myös Unikien sisäisiä digitaalisia kyvykkyyksiä.

Ossin osaamisessa yhdistyvät liiketoimintalähtöinen ajattelu ja tekninen osaaminen. Aikana, jolloin Ossi toimi freelancerina 2010-luvun tienoilla, rakentui pohja arkkitehtuuriosaamiselle, kun hän pääsi rakentamaan informaatiohallinnan kyvykkyyksiä globaalissa ympäristössä.

”Siellä ymmärsin, miten data rakentuu organisaatiossa ja sain perusteet liiketoimintalähtöiselle teknologiajohtamiselle. Opin, miten dataa hyödynnetään päätöksenteon ja prosessiohjauksen tukena, ja kiinnostuin sitä kautta enemmän bisneksestä ja liiketoiminnasta”, Ossi kertoo.

Häntä kiinnostaa erityisesti se, miten ihmiset, data ja teknologia yhdistetään lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi ja saadaan sen avulla jotain tarvetta palveleva tuote tai ratkaisu luotua.

Poikkeuksellista osaamista ja poikkeuksellisia ratkaisuja

Ossin tie Unikielle kulki vanhojen tuttujen kautta.

”Olimme kollegani kanssa pitkään samoissa yrityksissä töissä, aina välillä toinen meni ensin ja toinen tuli sitten perässä. Muutama entinen kollegani oli jo siirtynyt Unikielle, jota kautta päädyin keskustelemaan työmahdollisuuksista, mitä voisin tuoda Unikielle”, kertoo Ossi.

Ossia kiinnosti Unikien poikkeuksellinen kyvykkyys päästä lähelle laitteita ja tehdä sovelluksia, joissa käytetään koneoppimista ja tekoälyä.

”Olen ollut aiemmin yrityksissä, joissa on rakennettu hienoja konsepteja ja digitaalisia vallankumouksia, mutta ei ole ollut kyvykkyyttä rakentaa näitä laitteiden lähelle. Unikiella se oli mahdollista, kun pystytään ratkaisemaan asiat koko matkalta. Se kiinnosti.”

Ossilla on pitkä tausta konsulttibisneksestä, ja ennen Unikielle siirtymistä hän oli ehtinyt viettää konsulttina 20 vuotta. Hän oli kypsytellyt mielessään ajatusta pöydän toiselle puolelle siirtymisestä, mutta Unikien tarjoama kiinnostava mahdollisuus sai hänet jäämään vielä alalle töihin, sillä mahdollisuus toimia teknologian ja liiketoiminnan rajapinnassa kiinnosti.

”Rooli tukee molempia puolia, kun ymmärretään mitä koitetaan myydä ja kommunikoidaan arvolupaus kehitystiimille, eli mitä se teknologian näkökulmasta tarkoittaa”, Ossi summaa.

Kasvavassa firmassa matkan varrelle on mahtunut mukaan myös yllättäviä hetkiä, ja Ossin rooli sai lisäsuuntia IT:n muutoshankkeen tukemisesta. Hän on mukana vetämässä hanketta, jonka tarkoitus on varmistaa, että IT tukee Unikien seuraavien vuosien kasvua.

”Työhön on ehtinyt tulla jo mukavia rutiineja, mutta päivät sisältävät myös nopeatempoisia hetkiä, kun ad hoc pohjaista myynnin tukea tai ongelmatilanteiden ratkaisua tulee eteen. Se pitää homman mielenkiintoisena”, Ossi sanoo.

Unikie tarjoaa globaalisti kiinnostaavaa osaamista

Työ Unikiella on ollut monipuolista ja haastavaa, mutta kuitenkin hyvää vaihtelua Ossille.

”Unikie on paljon tekemisissä low level-tekniikan kanssa, kun puuhataan paljon laitteiden ja sensorien kanssa. On valtava kenttä asioita, joita täytyy hallinnoida teknisestä näkökulmasta ja ymmärtää laajasti eri toimialojen liiketoimintaa”, Ossi kertoo.

Vaikka hänellä oli jo ennen Unikiella aloittamista hyvä näkyvyys Unikien toimintaan omien kontaktien myötä, se, kuinka korkean tason teknologiaa Unikiella oikeasti tehdään, yllätti Ossin.

”Unikiella on globaalisti kiinnostavaa osaamista monilla teknologian alueilla”, hän summaa.

Ossin mukaan Unikiella aistii sähköisen tunnelman, että nyt ollaan tekemässä oikeita asioita oikeaan aikaan ja ihmiset ovat positiivisesti virittyneet tekemään töitä.

”Tuntee, että on kova into ja kasvu päällä omilla luontaisilla vahvuuksilla. Mennään rohkeasti eteenpäin tekemään asioita ja ratkaisemaan haasteita. Sitä on ollut mukava seurata” Ossi sanoo.

Lisää tarinoita