<

Unikie voitti Gävlen ja Rauman satamien välisen digihankkeen toteutuksen

Jaa tarina: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Yleinen

Suomalainen tekoälyyn ja itseohjautuvien ajoneuvojen ohjelmistokehitykseen erikoistunut ohjelmistoyritys Unikie Oy on voittanut Ruotsin merenkulkuhallinnon järjestämän tarjouskilpailun meriliikenteen hallintaa koskevasta Efficient Flow -digitalisointiprojektista. ICT-ratkaisu toteutetaan Gävlen ja Rauman satamien välillä ja sen tarkoituksena on tehostaa satamatoiminnan harjoittajien toimintaa.

Anders Berg”Laiva- ja satama-ICT-ratkaisun tarkoituksena on virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa satamatoiminnan harjoittajien toimintaa. Ratkaisulla mahdollistetaan digitaalinen viestintä alusten välillä ja lisäksi ratkaisun perusperiaatteena on myös se, että satamatoimijat jakavat arvioidun ja toteutuvan ajankohtatiedon liittyen tiettyihin satamakäyntiprosesseihin”, sanoo projektipäällikkö Anders Berg Ruotsin merenkulkuhallinnosta.

Ruotsin merenkulun hallinnolla on hallintoviranomaisena vastuu merenkulusta ja se vastaa kollektiivisesti hallituksen liikenne- ja talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta meriliikenteen alalla. Efficient Flow -projekti ottaa käyttöön uusia meriliikenteen hallintapalveluita askeleena kohti globaalia toteutusta.

Laivaliikenne ja satamat ottavat ison digitalisaatioaskeleen Unikien ratkaisun myötä

Jussi Mäntynen smiling at Unikie office”Olemme erittäin otettuja Unikien voitettaessa tämän avoimen skandinaavisen tarjouskilpailun. On mahtavaa päästä suunnittelemaan ja luomaan uusi huipputekninen ratkaisu avoimen lähdekoodin avulla tyhjältä pöydältä.Unikien ratkaisu tulee tarjoamaan skaalautuvuutta, kustannustehokkuutta ja toimintakykyä Ruotsin ja Suomen satamiin”, sanoo Unikien USA:n tytäryhtiön liiketoimintajohtaja Jussi Mäntynen.

Unikien satamaympäristöön luoma ICT-ratkaisu tarjoaa perustan yhteistyölle sataman avaintoimijoiden välillä. Ratkaisu yhdistää toimijat satamassa, sataman yhteydessä ja sekä siihen liittyvien sisämaa-operaattoreiden välillä. ICT-ratkaisun myötä pystytään integroimaan satama-alueen toiminnot oikea-aikaisesti alusten saavuttua satamaan. Näin pystytään optimoimaan toiminnot sisämaaoperaatioita myöten.

Esko Mertsalmi at Unikie office”Satamien digitalisoituminen on tulevaisuutta. Unikien ratkaisun myötä laivaliikenne ja satamat ottavat ison digitalisaatioaskeleen yhdistäessä avaintoimijat. Tämän kehitysprojektin onnistuessa ratkaisu on valmis toteutettavaksi myös muissa satamissa läpi Pohjoismaiden”, kertoo Unikien toimitusjohtaja Esko Mertsalmi.

Lisää tarinoita

Haluatko tietää lisää?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By clicking ”Got it” or by continuing to browse our website you agree to the terms we have set out for collecting user data and storing it in our database(s). Please see our Privacy Policy.