Unikielle TISAX 3 -sertifiointi

TISAX

Jaa tarina: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Yleinen

Unikien toiminta täyttää eurooppalaisen autoteollisuuden korkeimmat tietoturvavaatimukset

Unikie vahvistaa asemaansa autoteollisuuden toimijoiden ohjelmistokehitystoimittajana. Unikien toiminta on auditoitu autoteollisuuden tietoturvakriteerien mukaisesti. Unikie sertifioitui TISAX 3 -tasolle eli Unikien toiminta täyttää korkeimmat tietoturvallisuusvaatimukset, joita eurooppalaiset autoteollisuustoimijat ovat määritelleet. Unikie sai näin nimensä TISAX-tietoturvallisuuslistalle kolmantena suomalaisena yrityksenä ja ensimmäisenä suomalaisena softatalona.

Unikie tekee Suomesta käsin merkittäviä projekteja autotoimijoille Saksaan ja ympäri maailman, joten TISAX 3 -sertifikaatti nähdään yrityksen johdossa erittäin tärkeänä. Unikien asiakkaille turvallisuusluokitus on tae turvallisesta ja luotettavasta kumppanista.

Unikie CEO Esko Mertsalmi
Unikie CEO Esko Mertsalmi

”Lähdimme tietoturva-auditointi -prosessiin asiakkaamme vaatimuksesta tämän vuoden alussa, mutta näemme tämän tietoturvasertifioinnin tukevan loistavasti myös meidän tulevaisuuden kasvutavoitteita autoteollisuudessa”, kertoo Unikien toimitusjohtaja Esko Mertsalmi.

”TISAX 3 -sertifioinnin myötä uusien asiakkaiden on nyt helppo lähteä liikkeelle meidän kanssamme, kun he voivat olla varmoja, että toimimme alan parhaiden standardien mukaan. Itse projektituloksethan ovat jo osoittaneet, että osaamisemme on alan parasta, mutta nyt myös työmme turvallisuus ja luotettavuus ovat todistetusti parasta mahdollista tasoa”, Mertsalmi jatkaa.

 

Turvallinen ja luotettava softatoimittaja

TISAX-tietoturvallisuusluokituksen tarkoituksena on mahdollistaa ja yksinkertaistaa turvallista ja luotettavaa yhteistyötä autoteollisuuden toimijaverkostoissa. TISAX 3 -tasolle määritellyt kriteerit ovat yrityksille, jotka käsitelevät asiakkaiden arkaluontoisia tuotekehitystietoja.

Kaikkiaan 9 kuukautta kestäneen prosessin aikana Unikien toiminta auditoitiin ja todettiin kaikilta osin korkeimmat vaatimukset täyttäviksi. Läpikäytäviä yksityiskohtia oli kaikkiaan melkein viisisataa.

Jari Mononen
Unikie CIO & CSO Jari Mononen

”Toimialakohtainen tietoturva-auditointi piti sisällään neljä eri toimintasegmenttiä. Unikien toiminnassa arvioitiin yrityksen tietoturvallisuutta laajasti, yhteydet kolmansiin osapuoliin – kuten alihankkijoihin ja partnereihin, henkilöntietosuojaa ja prototyyppien turvallista käsittelyä. Asiat on nyt kaikki dokumentoitu ja Unikien toiminta on kaikilta osin sen mukaista, myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Toimintaa seurataan ja kehitetään kaiken aikaa.”, kertoo Unikien tietohallinto- ja tietoturvallisuusjohtaja (CIO & CSO) Jari Mononen.

TISAX-valtuutus on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Tänä aikana valvontaviranomaiset tekevät pistokokeita ja seuraavat kriteerien täyttymistä. Tietoturvallisuuden valvontaelimenä toimii ENX-yhdistys, joka koostuu autovalmistajista, toimittajista ja neljästä kansallisesta autoyhdistyksestä.

 

Lisää tarinoita