TEKNOLOGIA

Ihmiset, prosessit, koneet ja ajoneuvot – yhdistämme ne turvallisesti reaaliajassa tekoälyn avulla.

Kehitämme teknologiaa sensoridatan yhdistämisestä suojatun yhteyden kautta jatkuvaan tietoisuuteen perustuvaan ohjaukseen ja päätöksentekoon. Teknologiassamme yhdistyvät edistyksellinen asiakaslähtöinen ohjelmistokehitys­osaaminen, IoT, tietoverkot ja tekoäly

Asiakkainamme ovat reaaliaikaisen datan hyödyntämisen edelläkävijät, mm. kaivokset, satamat ja muut suljetut teollisuusympäristöt, missä vaativat logistiset monitoimijaympäristöt hyötyvät jatkuvasta tietoisuudesta. Unikien kokeneet kehittäjät sovittavat oman teknologisen syväosaamisen yhteen asiakkaan osaamisen kanssa synnyttäen räätälöityjä sovelluksia suoraan toimialan ja yrityksen tarpeisiin. Unikien luoma teknologia auttaa asiakkaitamme kehittymään digitaalisen muutoksen edelläkävijöiksi omilla toimialoillaan.

Reaaliaikaisen päätöksenteon yksi merkittävä näkökulma on tietoturva. Verkkoliikenteen eheys ja luotettavuus ovat välttämättömyyksiä. Tämän vuoksi turvallisen dataliikenteen varmistaminen on yksi keskeisistä tuotekehitysalueistamme. Teknologian kehitysalustamme ovat seurausta vuosien kokemuksesta asiakasprojekteista ja sisäisistä kehitysprojekteista, joihin olemme päättäneet sijoittaa.

Syväteknologian ammattilaisemme työskentelevät parhaillaan lukuisissa teknologiakehitysprojekteissa, ja teemme myös omaa tutkimus- ja kehitystyötä teknologia-alustojen kehittämiseksi. Menestyneiden projektien ja huippuluokan kehittäjiä houkuttelevan palkkamallimme ansiosta olemme pystyneet investoimaan valitsemiimme teknologia-alustoihin ja kehittämään voimavaroja kolmelle teknologian alueelle.

Autonomisen liikkuvuuden teknologia

Olemme autonomisen liikkuvuuden teknologian edelläkävijä ja olemme mukana rakentamassa suomalaista autonomisten ajoneuvojen kehityksen ekosysteemiä.

Autonomisella liikkuvuudella tarkoitamme paitsi autonomisia autoja myös kaikkia ajoneuvotyyppejä, aluksia tai koneita, jotka voisivat hyötyä autonomisesta ajamisesta ja ohjauksesta. Se tarkoittaa myös infrastruktuuria ja muita ajoneuvoja, jotka ovat yhteydessä ympäristöönsä tai ohjaamamme ajoneuvoon, sekä kaikkia mahdollisesti käyttöön otettavia liiketoimintamalleja tai käyttötapauksia.

Edge AI & Reaaliaikainen data - Teollisuus 4.0

Uudet syväteknologiat, matalan latenssin tietoverkot ja turvallinen tiedonsiirto ovat mahdollistajia täysin uuden teollistumisen aikakaudelle. Teknologiamme ja kehitystyömme ovat näiden alueiden kulminaatiokohdassa.

Teolliset prosessit voivat hyötyä merkittävästi teknologia-alustojemme käytöstä. Kaikki valmistusprosessit, tehtaat ja muut ympäristöt voidaan automatisoida ja hyödyntää tekoälyä tehokkuuden lisäämiseksi, virheiden minimoimiseksi ja henkilöstön ja tuotannon turvallisuusriskien vähentämiseksi.

Prosesseja voidaan säätää ja parantaa jopa tuotannon aikana reaaliaikaisen seurannan ja analytiikan avulla. Teknologiaamme voidaan hyödyntää erilaisissa teollisissa käyttötapauksissa. Hyödynnämme IoE-tekniikoita, jotka mahdollistavat turvallisen koneiden välisen viestinnän integroimalla ja samalla valvomalla koko ympäristöä.

Turvallisen viestinnän teknologia

Maailma, ja Suomi sen mukana, siirtyy jatkuvasti enemmän reaaliaikaiseen talouteen ja järjestelmiin, jotka toimivat kriittisen dataliikenteen varassa. Datan turvaaminen on mielestämme avaintekijä yhteiskunnan kestävässä kehityksessä ja menestyksessä. Suomessa rakentamamme teknologia on turvallista ja luotettavaa – haluamme olla mukana rakentamassa älykästä ja dataturvallista yhteiskuntaa ja maailmaa.

Kriittinen tieto ja sen välittäminen edellyttävät äärimmäisen turvallisia yhteyksiä, järjestelmiä ja laitteita. Siksi datan turvallisuus on teknologia-alustojemme selkäranka – varsinkin verkkojen, yhteyksien ja sovelluksien kohdalla. Järjestelmätason teknologiaosaamiseemme kuuluvat mm.:

  • Käyttöjärjestelmät
  • Frameworkit
  • Sulautetut järjestelmät
  • Laitteistoalustat (HW)
  • Verkot / protokollat
  • Järjestelmien vahvistaminen (System hardering)
  • Virtualisointi
  • Tietoturvaan liittyvät ohjelmointikielet