Älykkäät koneet ja ajoneuvot

Teknologiakehitystä V2X- ja M2X-viestintään.

Connected Vehicles

Älykkäitä koneita ja ajoneuvoja voidaan hyödyntää monilla eri toimialoilla täysin uudenlaisin tavoin, kun ne ovat yhteydessä verkon kautta toisiinsa ja muuhun ympäristöön (Vehicle to everything, Machine to everything). Unikien V2X- ja M2X-teknologian avulla ajoneuvo tai kone voi lähettää ja vastaanottaa tietoja muille osapuolille.

Teknologiaratkaisujemme ansiosta asiakkaamme voivat parantaa turvallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta, vähentää koneiden häiriötilanteita sekä optimoida teiden kunnossapitoa ja logistiikkaa keskitetyn tiedon ja hälytysten avulla. Verkottuneet koneet ja ajoneuvot mahdollistavat jopa autonomisen ajamisen eri olosuhteissa, koska ne kykenevät välittämään liikkumisen kannalta tärkeää tietoa ajantasaisesti.

Huipputason yhteyksien kehitystä.

Unikien kokemus ja osaaminen kattavat kokonaisuudessaan V2X- ja M2X-viestintäjärjestelmät, joihin sisältyy muun muassa viestintä infrastruktuurin, verkon, toisen ajoneuvon, jalankulkijan, laitteen ja sähköautojen kaksisuuntaisen latauspisteen kanssa.

Tarjoamme älykkäitä verkottuneisuuden ja tietojen koostamisen ratkaisuja ajoneuvoille, koneille, kalustolle ja sensoreille ajantasaisia teknologioita (esim. ITS-G5, LTE) ja 5G-verkkoja käyttäen. Ratkaisumme jakaa palveluarkkitehtuurit ja datan käsittelyn lähemmäs laitetta (network edge, esim. ETSI MEC), jotta voimme lisätä skaalautuvuutta ja vähentää viivettä. Tavoitteemme on lisätä älykkäiden ajoneuvojen ja koneiden tilannetietoisuutta ja tarjota uudenlaisia palveluja, jotka perustuvat sensoridatan yhdistämiseen eri lähteistä.

Turvallisuus ennen kaikkea.

Jotta turvallisuutta voidaan parantaa, V2X-viestintä vaatii vakaan langattoman yhteyden parhaan mahdollisen tiedon välityskyvyn takaamiseksi. Lisäksi vastaanottimien täytyy kyetä havaitsemaan signaalit haastavimmissakin olosuhteissa. Meille on erityisen tärkeää luoda tällaiset olosuhteet laboratoriossa, jossa testauslaitteiston avulla tuotamme ja analysoimme V2X-signaaleja, rakennamme vaadittavat olosuhteet signaalin ajoittaiselle heikkenemiselle ja luomme satelliittisignaalit tarkan sijainnin määrittämiseksi.

Ajoneuvon ja koneen sensorit tuottavat jo paljon tietoa etäisyyksistä ja nopeuksista. Yhteys ajoneuvosta muuhun ympäristöön mahdollistaa kuitenkin myös liikkumisen kannalta olennaisten tietojen jakamisen (esim. vaaralliset tilanteet, onnettomuudet) siten, että kuljettaja tai ajoneuvo itse voi ryhtyä toimiin onnettomuuden välttämiseksi tai liikenteen sujuvoittamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ.