Integraatiot ja seuranta

Älykkäämpää integrointia tietovirtojen seurannalla. Varmista, että integraatiosi toimivat.

Paikkaa tietoaukot järjestelmien välillä.

Toteutamme älykkäämpiä integraatioita järjestelmien välillä. Tietoja ei vain siirretä automaattisesti järjestelmästä toiseen, vaan tiedonkulkua ja tapahtumia myös seurataan. Tämä säästää aikaa ydinliiketoiminnallesi ja asiakkaillesi. Se minimoi myös liiketoimintakriittisen toiminnan virheiden riskin. Integrointiratkaisujamme voidaan käyttää useiden järjestelmien, kuten ERP:in, asiakashallinnan, HR:n, verkkokauppa-alustan, varastonhallinnan ja taloushallinnon, yhdistämiseen.

Jokaisessa yrityksessä, jossa tietoja käsitellään useammassa kuin yhdessä IT-järjestelmässä, tarvitaan eri järjestelmien välisten aukkojen korjaamista toiminnan laajentuessa ja datan määrän kasvaessa. Varsinkin suuret yritykset voivat käyttää kymmeniä – jopa satoja – järjestelmiä ja kaiken datan päivittäminen manuaalisesti järjestelmissä on mahdotonta. Myös pienemmät yritykset käyttävät usein lukuisia järjestelmiä, ja tiedon siirtäminen niiden välillä ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Näissä tapauksissa vaaditaan järjestelmien integrointeja.

Eri järjestelmien tietovirtojen yhdistäminen voi avata uusia näkymiä tietoon ja liiketoimintaan, mikä auttaa tehostamaan toimintaa, palvelemaan asiakkaita paremmin ja luomaan kokonaan uusia palveluita.

Vahvaa integrointi­kokemusta. Laadukkaat toteutukset.

Olemme suorittaneet järjestelmäintegraatioita muun muassa myynnin, tuotehallinnan, laskutuksen ja logistiikan tarpeisiin. Yksi tärkeimmistä vahvuuksistamme järjestelmän integroinnin tarjoajana on ymmärryksemme järjestelmäkohtaisista eroista ja eri järjestelmien arkkitehtuureista. Tiedämme, mitä tarvitaan, jotta erityyppiset järjestelmät toimisivat keskenään. Siksi pystymme toteuttamaan erittäin toimivia järjestelmien integraatioita erittäin tehokkaasti.

Varmista saumaton tiedonkulku Aino.io-työkalulla. Se seuraa järjestelmien välistä tiedonkulkua ja paikkoja, joissa tiedonsiirrolla on ongelmia. Aino.io on käytettävissä missä tahansa integrointiympäristössä.

Ketterät integrointi­palvelut. Asiakas­kohtaiset määrittelyt.

Me mieluummin teemme kuin puhumme. Investoimme ketterään toimintaan, luotettavaan laadunvarmistukseen ja työskentelymenetelmiin, joiden avulla voimme siirtää suurimmat ja pienimmätkin tietomäärät järjestelmien välillä tehokkaasti. Autamme asiakkaitamme luomaan järjestelmistä toimivan ja kestävän kokonaisuuden, joilla on hyvät mahdollisuudet jatkokehitykseen. Se mahdollistaa myös uusien järjestelmien lisäämisen tarpeen mukaan myöhemmässä vaiheessa. Tarjoamme integraatiopalveluita tarkalleen oikeassa laajuudessa tarpeen mukaan – nopeasta konsultoinnista täydelliseen, käyttövalmiiseen integrointiin useiden järjestelmien välillä.

Lue lisää integraa­tioista.

Ota yhteyttä.