Turvallinen liitettävyys

Ohjelmistokehitystä, laadunvarmistusta ja integraatioita tietoturvallisesti.

Turvallisten järjestelmien kehitys, laadun­varmistus ja integraatiot.

Kehitämme turvallisen liitettävyyden ratkaisuja vuosien kokemuksella hyödyntäen osaamistamme ja teknologian kehitysalustojamme. Turvallisen liitettävyyden kokonaisuuteemme sisältyvät infrastruntuurin lisäksi kaikki IoT:n vaatimat komponentit. Turvallisten ratkaisujen kehittäminen edellyttää meiltä tietoturvariskien laaja-alaista ymmärrystä – varsinkin verkkojen, antureiden, laitteiden, laitteistojen ja pilviratkaisujen kohdalla. Mikä tahansa verkkoon kytketty laite voi aiheuttaa tietoturvariskin, johon asiakkaamme täytyy osata varautua.

Laitteiden/
antureiden/
IoT:n tietoturva

Kaikki laitteet, anturit ja kamerat, jotka jakavat tai tallentavat dataa verkkoyhteyden välityksellä.

Edge Computingin tietoturva

Kaikki tietokoneet, jotka ovat yhteydessä laitteeseen, anturiin tai muuhun IoT-laitteeseen ja jakavat dataa verkkoyhteyden välityksellä.

Pilvi­ratkaisujen tietoturva

Kaikki palvelimet, tallennus- ja muut järjestelmät, jotka on kytketty verkkoon ja edge-laskentaa käyttäviin tietokoneisiin.

Järjestelmä­tason osaamista.

Ohjelmistokehitys, integraatiot ja laadunvarmistus edellyttävät ongelmanratkaisukykyä, luovaa ajattelua sekä laitteisto- ja ohjelmistoympäristön kokonaisvaltaista tuntemusta. Nämä kyvykkyydet ovat kehittäjiemme osaamisen keskiössä. Teknologiaosaamiseemme kuuluvat mm. alustat, käyttöjärjestelmät, tietoturvaan liittyvät ohjelmointikielet ja monet muut tekniikat.

Käyttö­järjestelmät
 • Windows
 • Mac OS X
 • Linux: Debian, Ubuntu
 • Android
 • FreeRTOS
 • NuttX
Laitteisto­alustat
 • X86
 • ARM
 • DSP
 • FPGA
 • RISC-V
Verkot/ Protokollat
 • ETHERNET
 • TCP/IP, UDP, TLS, DTLS
 • 4G & 5G
 • (o-v)RAN, (e)CPRI
Ohjelmointi­kielet
 • C/C++
 • Assembler
 • C#
 • Python
 • Java
 • Javascript
 • Kotlin
 • GO
 • Swift
 • Flutter/React Native
Sulautetut järjestelmät
Frameworkit
 • ROS (Robot OS)
 • OpenCV
Järjestelmien vahvista­minen
 • Käyttö­järjestelmän vahvistaminen
 • Sovellusten vahvistaminen
 • Verkon vahvistaminen
Virtualisointi
 • KVM
 • ACRN
 • HYPER-V
 • iKGT

LUE LISÄÄ TURVALLISESTA LIITETTÄVYY­DESTÄ.

OTA YHTEYTTÄ.