Unikie kasvoi vuodessa merkittäväksi toimijaksi ohjelmistokehitysalalla

9.1.2017

Unikie Oy:llä on takanaan reilun vuoden historia ohjelmistokehityksen parissa. Tuona aikana yritys on kasvanut viiden hengen perustajaporukasta noin 50 henkiseksi yritykseksi. Alkutaival on ollut sen suuntainen, mihin perustettaessa uskottiin. Perustajajäsenten pitkä kansainvälinen toimialatuntemus ja erityisesti suomalaisen toimintakentän rakenteen kehitysmahdollisuuksien ymmärtäminen ovat antaneet tarvittavan alkusysäyksen toiminnalle.

Suomessa ohjelmistokehitysteollisuus on pitkälti pohjautunut isojen projektikokonaisuuksien läpiviemiseen. Unikien toiminta-ajatuksena on sitä vastoin konsulttityyppisesti tarjota ohjelmistoalan huippuosaajia suoraan asiakasprojekteihin. Yhtiö tarjoaa myös arkkitehtuurin ja projektihallinnan palvelut, mutta toiminta on tällöinkin konsultoinnin kaltaista, jolloin työmäärä ja teknologiariskit ovat asiakkaalla. Tällöin voidaan toimia tehokkaalla kustannusrakenteella. Trendinä näkyy myös asiakkaiden halu ymmärtää tekemänsä, jolloin projekti-riskien ulkoistaminen ei ole tarpeen. Unikien ideana on vastata asiakkaiden tarpeisiin optimoiden sekä asiakkaan että työntekijän etu. Konseptin etuna on selkeä läpinäkyvyys ja kustannustehokkuus. Yrityksen nopea kasvu on osoitus mallin toimivuudesta.

Unikien toiminta nojaa matalaan verkoston kaltaiseen toimintamalliin, jossa pyritään välttämään perinteisiä hierargisia organisaatiorakenteita. Koko toimintaa pyöritetään avainhenkilöiden kautta, mikä mahdollistaa ketterän toiminnan asiakastarpeiden optimoinnissa. Keskeisin asiakashyöty on hyvien tekijöiden löytyminen kustannustehokkaasti. Alihankintaorganisaation avulla asiakas saa tarvittavan osaamisen projektiinsa täydentämään omaa organisaatiotaan.

Unikie toimii Suomessa neljällä paikkakunnalla Tampereella, Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Lisäksi toimimme USA:ssa ja toimintaa viritellään Saksassa. Verkostomainen toiminta on asiakaslähtöisyyden kannalta hyvä asia, mutta antaa oman haasteensa henkilöstölle. Yhteistä sijaintia tärkeämpänä yrityksen edustajat näkevät kuitenkin yhteisen arvopohjan. Halu olla mukana tekemässä työtä korkean motivaation omaavien ihmisten kanssa on tärkeintä. Sama näkyy työntekijöiden motivaationa kehittää omaa ohjelmistoteknistä osaamistaan.
Ohjelmistoalan ammattilaisille Unikiella on tarjolla mielenkiintoisia ja vaativia asiakasprojekteja. Myös palkkaus on tekijän mukainen. Hyvästä työstä saa hyvän kompensaation. Läpinäkyvyys näkyy ja ansioissa on voimakas korrelaatio laskutuksen kanssa. Matalan organisaation malli näkyy myös siinä, että yrityksen myyntiä pystytään ketterästi hyödyntämään itseä kiinnostavien projektien löytämisessä.

Lähitulevaisuuden näkymät ovat varsin positiiviset, sillä markkinoilla on kysyntää. Suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä rekrytoitiin. Asiakasprojekteihin olisi nimittäin löydettävä henkilöt, jotka ovat varustettuna paitsi oikealla osaamisella, niin myös heidän arvopohjansa tulisi sopia yrityksen arvoihin. Unikiella on kuitenkin vahva usko tulevaisuuteen. Yrittäjillä on vahva halu kehittää alalle sopivia toimintamenetelmiä ja samalla vielä Suomen kehitystä ohjelmistoteknologian alalla eteenpäin.

Teksti pohjautuu Unikien toimitusjohtaja Esko Mertsalmen haastatteluun.