Virtuaalialustoilla joustavuutta ja säästöjä

18.5.2016

Viimeiset kymmenen vuotta sekä ohjelmistokehitys että yritysten IT-ratkaisut ovat edenneet kohti ketterämpiä, ylläpidettävämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja. Ajureina ovat olleet sekä kustannussäästöt että pyrkimys löytää parempia tapoja tehdä asioita. Myös me olemme kokeneet lean-toiminnan positiivisesti. Toimintamme perustana ovatkin nykyaikaiset leanit ja ketterät menetelmät.

Olemme kuitenkin huomanneet, että monissa yrityksissä leaniksi hiotut kehitys- ja käyttöönottoprosessit törmäävät yhä kankeisiin IT-ympäristöihin. Panostamalla virtuaalisiin suoritusympäristöihin yritysten on mahdollista hakea yhtä aikaa sekä säästöjä että joustavuutta.

Virtuaalipalvelimista kontteihin

IT-ratkaisuissa palvelinten virtualisoinnista on tullut kymmenessä vuodessa vakiintunut tapa toimia. Harva yritys haluaa enää ostaa kokonaista fyysistä palvelinta edes toimittajan konesalista. Edelläkävijät ovat hyödyntäneet jo vuosia suuria pilvikonetehon tarjoajia, kuten Amazonin AWS ja Microsoftin Azure. Uskallus hypätä perinteisten toimijoiden konesaleista avoimeen pilveen avaa ovet läpinäkyvälle kustannusten kilpailutukselle, ja uuden palvelimen saa käynnistettyä viikkojen tai päivien sijaan minuuteissa.

Virtuaalipalvelimet olivat osin ratkaisu tarpeeseen saada jokaiselle sovellukselle oma alusta, jossa useat sovellukset eivät joutuisi taistelemaan resursseista tai muuten häiritsisi toistensa suoritusta. Virtuaalipalvelimia päädytään kuitenkin usein käyttämään identtisesti perinteisten palvelin kanssa, jolloin virtualisoinnin suurimmat hyödyt jäävät saamatta.

Viimeisin trendi sovellusympäristöjen virtualisoinnissa on logistiikan maailmasta esikuvaa hakeva sovellusten ja palvelinten kontainerisaatio, eli yksittäisten sovellusten paketointi omiin virtuaalisiin “kontteihinsa”. Jokainen kontti on oma räätälöity, ja näin ollen kevyt, alusta. Tämä tarkoittaa vain kontissa suoritettavan sovelluksen kannalta tarpeelliset palvelut sisältävää virtuaaliympäristöä, joita yhdellä palvelimella voidaan suorittaa suuri määrä.

Konttiteknologiat, kuten Docker, mahdollistavat palvelinresurssien maksimaalisen hyödyntämisen yhdistettynä virtuaalipalvelinten perinteisiin etuihin. Näitä etuja ovat joustava skaalautuminen sekä toisista sovelluksista eristetty ajoympäristö.

Docker ja muut konttiratkaisut avaavat todellisen mahdollisuuden kilpailuttaa palveluntarjoajat. Kun sovelluksen ajoalusta on sille räätälöity kontti, ei ole väliä, missä se suoritetaan. Koska sovellusta ei ole enää sidottu tiettyyn fyysiseen tai virtuaalipalvelimeen vaan se suoritetaan siirrettävässä kontissa, avautuu luonnollinen mahdollisuus skaalata ja muokata ympäristöä tarpeen vaatiessa.

Kuorman kasvaessa konttien suoritusalustaksi voidaan minuuteissa nostaa lisää virtuaalipalvelimia ja sovelluksia siirtää vanhalta palvelimelta uusille. Hankalien perinteisten klusterointiratkaisujen sijaan horisontaalista skaalautuvuutta hyödyntävät sovellukset voidaan skaalata kuorman mukaan käynnistämällä tarpeellinen määrä uusia kontteja.

Kulut kuriin avoimilla alustoilla

Samaan aikaan on huomattu, että suosituimmatkin verkkopalvelut rakennetaan yhä useammin avoimen lähdekoodin ratkaisujen päälle. Yhä harvempi yritys saa investoinneilleen vastinetta sijoittamalla rahansa kalliisiin lisensseihin. Skaalautuvia ja laajasti käytettyjä ratkaisuita löytyy integraatioalustoista sovelluspalvelimiin ja tietokantoihin. Erityisesti konteissa luonnollinen sovellusympäristö on kevyt ja ilmainen sovelluspalvelin.

Hienoa tässä koko IT-kenttää koskevassa kehityksessä on se, että rinnakkainen kehitys eri osa-alueilla tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä uudistuksia omiin käytäntöihin yksi osa-alue kerrallaan. Kaikkia palvelimia ei tarvitse tai kannata vaihtaa pilveen kerralla – kuitenkin kokemusta ja vertailukohtia nykyisen IT-ympäristön kulurakenteeseen kannattaa hakea. Muutaman integraation tai yhden sovelluksen siirto lisenssimaksuttomalle alustalle voi avata silmiä uusien ratkaisujen kustannus-, kehitysnopeus- ja valvottavuushyödyistä.

Kalle Pahajoki