Framtiden kommer vara automatiserad

Självkörande fordon är hett ämne och utvecklingen går snabbt. Körandet håller på att förändras och hela inställningen till mobilitet genomgår en omvälvande förändring. Optimering av körande, pendling och effektivering av vår egen tid med hjälp av intelligent mobilitet hör numera till nutiden.

Självkörande bilar har sedan lång tid tillbaka återfunnits i teman inom filmer och vetenskapslitteratur. Under de senaste åren har bilarna försetts med funktioner så som spårassistans, parkeringsassistenter och objektidentifiering, som alla utgör ett första steg mot självkörning. De nämnda funktionerna innebär så kallad ”Partly Automated Driving” (PAD).

På nästa generations bilar börjar bilen redan styra sig själv, även om föraren fortfarande sitter vid ratten. Framöver kan föraren tillfälligt agera som passagerare, då bilen kör helt av sig själv. Detta erbjuder komfort speciellt vid längre körsträckor, då föraren kan koppla av och njuta av bilresan.

Tar vi ytterligare ett steg i framtiden, så kan föraren till exempel sova under resan, eftersom bilen inte kräver någon som helst uppmärksamhet.

I fortsättningen är vi bara passagerare

Då vi tar ytterligare ett steg framåt är människan enbart passagerare och bilen rör sig av sig själv och utför vid behov alla de nödvändiga stoppen under resan. I det här skedet rör sig bilen helt autonomt i trafiken och måste kunna reagera på omgivningen och göra autonoma, om dock förprogrammerade, beslut.

Vilka fördelar kan teknologin erbjuda körandet?

Uppföljning av förarens uppmärksamhet eller till exempel automatiskt stopp, om sensorer upptäcker en farlig situation, är enkla exempel på hur säkerheten kan förbättras.

Med hjälp av teknologin kan vi minska antalet mänskliga fel och öka visibiliteten i alla riktningar. Maskinseendet och sensorerna identifierar och förutser situationer som lätt kan förbises av oss människor. Då man tittar på hur befolkningspyramiden utvecklas kan man konstatera att åldrande människors körning kommer att utgöra en stor utmaning i framtiden.

De flesta nyheterna handlar trots allt fortfarande om taxitrafik. I media kan vi läsa om Uber och Lyft som utvecklar självkörande taxibilar, men det finns naturligtvis en del utmaningar i startskedet. Vi kommer trots det under de närmaste åren få se betydligt fler självkörande taxibilar.

Det har också förekommit en debatt om huruvida människor över huvud taget har rätt att köra i framtiden. I USA dog 38 000 personer i trafikolyckor under 2016, och de allvarligaste olyckorna berodde på mänskliga fel. Teknologin erbjuder säkerhet, och det är lättare att hantera självkörande bilar som en massa, det vill säga vi kan optimera trafikflöden, styra trafik bort från flaskhalsar och schemalägga strömmen av pendlartrafik.

Samla in och utnyttja information

Unikie Drive är en molnbaserad datainsamlingsplattform som samlar in data via olika typer av sensorer samt analyserar och visualiserar insamlad information. Unikie Drive kan anpassas till att samla in all typ av platsbaserad data, till exempel från mobila fordon, men även från tredjepartskällor, såsom mobila eller stationära sensorer, vilka kan bidra med betydande tilläggsinformation.

Unikie Drive gör det möjligt att samla in information om vägförhållanden såväl via mobila fordon som till exempel via en datainsamlingsplattform för racerfordon. Den kan vid behov skalas och expanderas, och dess visuella verktyg är lätta att använda och analysera.

Read more

Maskininlärning och maskinseende

Unikie AI Vision är en applikation som baserat på information från sensorer skapar en 3D-modell av sin omgivning. Programmet identifierar former och personer i sin omgivning och kan till exempel uppskatta ett objekts riktning och hastighet. Den observerar omgivningen, lär sig på grundval av observationerna att agera på ett visst sätt, och reagerar därefter på önskat sätt vid en liknande observation. Teknologin möjliggör effektiv och tillförlitlig kontroll och styrning av självkörande fordon och andra tekniska system.

Read more