Historik och verksamhet

Unikie grundat år 2015, är ett modernt mjukvaruföretag. Vår styrka har från första stund varit den djupgående och mångsidiga kompetensen vår personal har rörande olika IT-lösningar och programmering av inbyggda system. Vi utvecklar kompetensen hos vår personal och arbetar med en transparent verksamhetsmodell. Vi vill erbjuda de främsta utvecklarna inom branschen och vara den bästa arbetsplatsen i de länder vi verkar.

Vi är specialiserade på system som känner av fordonets omgivning och utvecklingen av olika lösningar förknippade med självkörande fordon. Vårt sortiment omfattar Unikie AI Vision för laser, vision och radarapplikationer och Unikie Driving Simulator som är en testmiljö för självkörande fordon. Vårt mål är att nå toppen på den internationella marknaden gällande utvecklingen av produkter och lösningar i samband med objektsdetektering och att tillhandahålla bättre lösningar för utvecklingen av självkörande fordon.