POLO – Port Activity App expanderar som ett öppet ekosystem med serviceorder och integrerad fakturering

Share this release: 

20.9.2022

Unikies Port Activity App är en digitaliseringsplattform som utvecklats tillsammans med hamnar och hamnaktörer som erbjuder hamnar nya sätt att förbättra sin verksamhet genom att följa aktiviteter i samband med fartygsanlöp från början till slut. Det är ett användargränssnitt som är utformat för hamnars digitalisering och kommunikation och är baserat på ett öppet ekosystem med öppna gränssnitt.

“Till skillnad från många andra liknande tjänster eller produkter har Port Activity App inte utvecklats för en enskild aktör i en hamns ekosystem utan är tänkt att tjäna hela hamngemenskapen. Sjöfartsmyndigheter, hamnar och hamnoperatörer har varit involverade i utvecklingen av Port Activity App från början för att se till att applikationen uppfyller verkliga behov”, säger Petri Kalske chef för industriella lösningar på Unikie.

“När Unikie började utveckla och kommersialisera Port Activity App och lanserade tjänsten POLO Software as a Service var målet att upprätthålla möjligheten för alla operatörer att delta i utvecklingsarbetet. Port Activity App har från början byggts på ett öppet ekosystem så att den kan användas så brett som möjligt”, fortsätter Petri.

Ett öppet ekosystem innebär praktiskt taget att alla kan delta i utvecklingen av Port Activity App via en plattform som är öppen för alla. Beslutsmakten när det gäller innehåll och förvaltning av applikationen ligger dock fortfarande hos hamnar och hamnoperatörer. När någon av hamnoperatörerna identifierar ett specifikt behov eller när någon funktion saknas kan operatören själv bestämma om den lösning som utvecklats för behovet ska vara exklusivt utvecklad för dem dvs, en sluten funktion, eller om den ska bli en öppen funktion som är tillgänglig för alla. Unikie försöker också i förväg identifiera funktioner som kan vara av intresse även för andra hamnar. Då kan en lösning som gynnar alla på ett enkelt sätt utvecklas i samarbete med flera partner. Detta arbetssätt tjänar också andra hamnars behov och sparar kostnader.

Serviceorder ger effektivitet och insyn i hamnverksamheten

Utifrån feedback från hamnoperatörer har Unikie utvecklat två nya funktioner för Port Activity App. Den första och mest önskade funktionen är serviceorder. Unikie har utvecklat en lösning för detta behov, där alla operatörer har tillgång till samma digitala plattform och alla har samma insyn i beställningsprocessen.

“Med serviceorder kan våra kunder genom samma order beställa t.ex. en lots, bogserbåt samt förtöjnings- och lossningstjänster. Telefonsamtal behövs inte längre som tidigare när beställningar sparas i systemet i realtid. På så sätt får vi bättre information om beställningarna i förväg. Serviceorder gör det lättare att dela information och organisera resurser”, säger Tuomas Jokela, distriktchef Rauma, Alfons Håkans.

“Många serviceorder hanteras för närvarande manuellt”, säger Sanni Leino, trafikchef vid Uusikaupunki-Nystad hamn. “Vi hoppas servicebeställningar via applikationen kommer att minska den tid det tar att göra beställningen för både kunden och hamnens personal. I applikationen kommer beställningarna att uppmärksammas på ett bättre sätt som gör att vi kan garantera ännu tydligare att tjänsterna är punktliga och smidiga”, fortsätter Leino.

Via Port Activity App kan operatören beställa önskade tjänster för fartyget, till exempel olika tillstånd eller assistans vid kaj. I applikationen visas också hamnspecifika tjänsteleverantörer, varvid den beställda tjänsten och tjänsteleverantören kan kopplas samman. Beställningarna genererar fartygsspecifik information, vilket gör det lätt att följa och sammankoppla beställningarna. Dessutom kan information om tjänstebeställningar överföras via Port Activity App till externa system, till exempel för fakturering.

“Vi kan enkelt och centralt göra viktiga beställningar för fartygsanlöp med några få klick och övervaka dem i realtid”, säger Mauno Mäkilä, Euroports avdelningschef för Ships Agency Services. “Det är också enkelt att kontrollera vad som har beställts och vad som inte har beställts, om till exempel något behöver förtydligas i efterhand”, nämner Mauno.

“Vi hoppas att användningen av applikationen kommer att göra det enklare för våra kunder att lägga beställningar och vidare förbättra vår gemensamma kundservice för fartyg. Ur hamnens synvinkel kan vi sammanställa servicehändelser i systemet och övervaka vad som händer i hamnen och i vilket skede vi befinner oss i med beställningarna. Beställningarna lämnar ett spår i systemet, vilket underlättar fakturering och annan rapportering i samband med servicebeställningar”, tillägger Sanni Leino.

Snabb och smidig fakturering med systemintegration

En annan ny funktion i Port Activity App är fakturering, dvs, integrering av applikationen i olika faktureringssystem. För att tillgodose applikationens användares behov av automatiserad fakturering och gränssnitt mot andra system utvecklade Unikie tillsammans med sina partners och kunder en faktureringsintegration för applikationen.

“Tack vare faktureringsintegrationen behöver vi inte längre använda flera olika system samtidigt. Vi kan se förutsättningarna för fakturering direkt från programmet Port Activity, vilket minskar det manuella arbetet. Därmed minskar också risken för mänskliga fel. Vi kan också använda den sparade tiden till att fokusera på andra viktiga funktioner i hamnen”, säger Sanni Leino.

“Genom faktureringsintegrationen är det möjligt för oss att hantera och granska både fartygsanlöpet, arbetsorder och faktureringsdata i samma applikation”, säger Tuomas Jokela. “Integrationen minskar också avsevärt det manuella arbetet och ökar den önskade hastigheten och smidigheten i faktureringsprocessen”, fortsätter Tuomas.

Programmet bearbetar färdiga prislistor för förvalda tjänster och skapar automatiskt en faktura utifrån olika variabler. Prislistan för förtöjning och lossning av ett fartyg kan till exempel definieras utifrån fartygets viktklass eller tid på dagen. Fakturan skapas automatiskt när fartyget rapporteras ha lämnat hamnen, och fakturainformationen kan överföras genom integration till ett externt faktureringssystem.

Serviceorder och integrering av fakturering är båda exempel på nya funktioner som utvecklats ovanpå det öppna ekosystemet i Port Activity App.

Mer information:
Unikie AB, Anders Berg, anders.berg@unikie.com. +46 733 669 111

 

Bild: Uusikaupunki hamn

More News