SYSTEMINTEGRATIONER

Överbryggning av system med hjälp av systemintegration

Varje företag som hanterar data via fler än ett IT-system behöver överbrygga olika system då verksamheten expanderar och mängden information ökar. Stora företag i synnerhet kan ha tiotals eller till och med hundratals system till sitt förfogande, vilket gör det omöjligt att hålla uppgifterna aktuella i de olika systemen. Även mindre företag använder sig ofta av flera system där manuell överföring av information helt enkelt inte är lämpligt. I dessa fall blir systemintegration aktuellt.

Vi implementerar systemintegrationer mellan de system ni använder, för att inte längre manuellt behöva överföra data från ett system till ett annat. Detta spar tid för er kärnverksamhet så ni istället kan betjäna era kunder. Till exempel kan ett ERP-system, kundrelationshantering, HR-system, e-handelsplattform och lagerhantering och ekonomistyrningssystem överbryggas med varandra genom integration.

Då dataflöden från olika system kombineras, resulterar detta i bästa fall i helt ny data, med vilkas hjälp ni kan effektivera er verksamhet och betjäna era kunder ännu bättre.

Gedigen erfarenhet av olika branschers och funktioners systemintegration garanterar högkvalitativ implementering

Vi har implementerat systemintegrationer för behov inom försäljning, produkthantering, fakturering och logistik. Våra styrkor, inom systemintegration är framför allt förståelsen för systemspecifika skillnader och arkitekturen i olika system. Vi vet hur olika typer av systemkombinationer fås att fungera, och kan därför effektivt implementera välfungerande systemintegrationer.

Smidiga integrationstjänster i den utsträckning kunden önskar

Vi fokuserar på handling istället för prat. Vi investerar i smidig verksamhet, tillförlitlig kvalitetskontroll och ett arbetssätt som även möjliggör överförandet av små mängder information mellan system på ett kostnadseffektivt sätt. Vi hjälper våra kunder att skapa ett systembaserat och hållbart system med god potential för vidareutveckling och till vilket, vid behov, nya system senare kan läggas till. Vi erbjuder er systemintegrationstjänster precis i den utsträckning ni behöver – från kort konsultation till full integrering av flera system.

Garantera ett felfritt informationsflöde med hjälp av Aino.io-verktyget

Vi har utvecklat ett verktyg med vars hjälp man kan styra överföringen av information från ett system till ett annat: Aino.io övervakar informationsflödet från ett system till ett annat och lokaliserar de punkter där dataöverföringen brister. Verktyget kan användas i samband med olika typer av integrationsplattformar.