TESTAUTOMATISERING

Högkvalitativ testning av egna och av andra utvecklade implementeringar

Inget system eller program är klart innan det är testat och identifierade fel har korrigerats. För att garantera kvaliteten på implementeringen är det nödvändigt att veta vilka delar av systemet som testas manuellt och vilka som kräver automation. Om testningen görs vårdslöst eller negligeras är slutresultatet i värsta fall ett oanvändbart system, vilket kan innebära en betydande inkomstminskning och minskad kundnöjdhet.

Vi testar IT-system, programvara och applikationer samt systemintegrationer. För att åstadkomma en fungerande och användarvänlig implementering testar vi systemet strukturerat och systematiskt. Vi utför tester både för de implementeringar vi själva utvecklat och sådana som har utvecklats av andra.

Tack vare vår långa utvecklings- och testkompetens kan vi avgöra vilka delar av implementeringen som bör testas manuellt och för vilka en testautomatisering är en mer kostnadseffektiv lösning. Vi vet vilken typ av problem som är viktigast vid olika implementeringar och för olika branscher, och kan fokusera på testning av de mest kritiska delområdena.

Våra erfarna experter har under de senaste åren även gått in för att utveckla mjukvarurobotik och botar. Vårt testteam betjänar våra kunder även vid projekt som involverar mjukvarurobotik.